Feedback Form

  

Oprettet: 25-08-2017

Produktionsøkonomi Planteavl 2017 er udgivet

SEGES har udgivet ’Produktionsøkonomi Planteavl 2017’, med analyser af de økonomiske resultater for 2016 og aktuelle produktionsøkonomiske emner.

Pjecen præsenterer dels resultater af analyser af 2016-regnskaber fra planteavlsbedrifter, dels fire artikler med fokus på aktuelle emner indenfor planteavlens produktionsøkonomi:

Sideindhold

I regnskabsanalyserne er der fokus på dækningsbidrag, maskinomkostninger og variationen mellem bedrifternes økonomi i salgsafgrøder. Der er desuden udarbejdet analyser af totaløkonomien i planteavlen, og der gives et overblik over de seneste 10 års resultater og udvikling.

I 2016 opnåede den gennemsnitlige planteavlsbedrift et økonomisk resultat, der var væsentligt dårligere end i 2015. Det samlede driftsresultatet faldt med ca. 313.000 kr. pr. bedrift til blot 35.000 kr. før ejeraflønnning og forrentning af egenkapital.

I fire temaartikler behandles aktuelle emner, som planteavlere og deres rådgivere kan bruge til inspiration, når der arbejdes med udvikling af planteproduktionen. Temaerne behandler følgende emner:

 • Optimér økonomien i din kornbeholdning
  Hvad betyder oplagring af korn for bedriftens økonomi, under hensyntagen til likviditet, prisudvikling, omkostninger til lagring og muligheder for prisafdækning?
 • Hvad kan du bruge tallet ”Fremstillingspris korn” til?
  Hvordan beregnes fremstillingsprisen, og hvad kan dette krav til kornpris bruges til i en optimeringssammenhæng?
 • Jordfordeling og økonomiske perspektiver
  Hvordan gennemføres en jordfordeling, hvad koster det typisk og hvilke gevinster er der at hente for lodsejerne?
 • Økonomistyring er en krumtap i virksomhedens ledelse
  Hvorfor er økonomistyring så vigtig i ledelse af virksomheden, og hvordan gennemføres det i praksis? 

Pjecen kan købes i netbutikken eller downloades som pdf.

Hent tabeller og figurer fra pjecen som Power Point Show.

Sidst bekræftet: 25-08-2017 Oprettet: 25-08-2017 Revideret: 25-08-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Udbytteregistrering i salgsafgrøder
Det kræver blot en lille indsats at registrere høstudbytter i salgsafgrøderne - og der er perspektiver i at anvende registr...
18.05.18
Skal vinterrapsen sås om?
Vinterrapsen har mange steder haft megen modgang, først en såning i et udfordrende såbed og senest adskillige dage med (bar...
07.03.18
FMS - et planlægningsværktøj til stald og mark
FMS er opdateret til version 1.90. Nyhed: Foderplanlægning Kvæg Økologi er opgraderet væsentligt, så der nu er de samme mu...
09.01.18
Aftale om handel med grovfoder
Skabelon til aftale om handel med grovfoder er udarbejdet i samarbejde med DM&E
03.01.18
Aftaler om markarbejde
Når landmænd laver en aftale om udførelse af opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.
30.11.17
Promilleafgiftsfonden