Feedback Form

Af samme forfatter
SEGES skal til at udvikle et nyt budgetprogram, der gør det nemmere for dig at lave dit budget selv. Men vi har brug for hjælp til at sikre, at vi udvikler netop det program, I landmænd har brug for!
SEGES’ kampagne ’10 gode grunde til at være landmand’ sætter fokus på glæderne ved at være landmand. Og dem er der mange af, når man spørger landmændene selv. Det er strømmet ind med forslag.
Generationsskiftet af gården Kallestrup var i 2015 lagt på skinner, men midt i processen blev Christina Elgaard og hendes far Torben nødt til at skifte retning. Nu er generationsskiftet gennemført, og de er ude på den anden side. Hør deres historie her.
Få et samlet overblik over mulighederne i opblødningen af skattereglerne omkring bo- og gaveafgift, se konsekvensberegninger ud fra tre generationsskifte-cases eller gense webinar om beregningsværktøj.
Ny analyse af landmændenes pensionsopsparinger viser, at landmændene gennemsnitligt set er gode til at spare op. Men der er stor spredning mellem driftsgrenene og inden for de enkelte grupper. Derfor er det vigtigt at få alle landmænd med.
Mads Steffensen gæstede Svinekongressen i tirsdags, hvor han sammen med et veloplagt panel diskuterede dilemmaer om ejer- og generationsskifte. Gik du glip af debatten? Så få de vigtigste pointer her!
Et godt ejer- eller generationsskifte kræver dialog, og at man kommer i gang i god tid. Men hvad skal du forberede, og hvad skal du overveje? Hør svaret fra en række landmænd, der selv har været igennem et ejer- eller generationsskifte.
Mød en række unge landmænd, der alle er i gang med eller har været igennem et ejer- eller generationsskifte. Og få inspiration fra de landmænd, der står på tærsklen til at skulle ud af erhvervet. Hør deres historier om ejer- og generationsskifte her.
Ny analyse viser, at det stadig halter med ejerskifterne i erhvervet. Men måske er det ikke alene udtryk for et problem. Måske ligger der bevidste valg bag, påpeger Ivan Damgaard fra SEGES.
Indtjeningen i 2018 er under pres på grund af lave svinepriser, lave udbytter og høje foderpriser, hvilket samlet set medfører en betydelig indtjeningsnedgang for svineproducenterne i 2018.
Både de konventionelle og økologiske mælkeproducenter rammes af tørken. Samtidig er der stor usikkerhed omkring indtjeningen i 2019.
Prognosen for landbrugets indtjening peger på, at 2018 bliver et hårdt år for planteproducenterne.
Foderomkostningen opgøres ud fra forbrugt foder i opgørelsesperioden.
Kapacitetsomkostninger i alt består af de samlede omkostninger: Energi, maskinstation m.v., vedligehold, investeringer over driften, lønomkostninger, ejendomsskat og forsikringer, diverse omkostninger samt af- og nedskrivninger.
Dækningsbidraget beregnes som bruttoudbytte fratrukket stykomkostninger.
På denne liste finder du en forklaring af, hvilke omkostninger der indgår i en række af økonomikortene i dashboardet.
På denne liste finder du en forklaring af, hvad en række af kvægkortene i dashboardet viser.
Svaret er naturligvis nej! I hvert fald ikke længere…
Københavns Universitet har på miljø- og fødevareministerens opfordring kontrolleret SEGES’ beregninger af tørketabet. Konklusionen er, at SEGES giver et retvisende billede af tabet for dansk landbrug.
For at kunne reducere dine lønomkostninger er det vigtigt, at du i første omgang får et overblik over dine medarbejderes opgaver og tidsforbrug, så du har mulighed for at vurdere, hvor du kan skære ned, uden at det får konsekvenser for produktionen.
Produktionsøkonomi Kvæg 2018 stiller skarpt på aktuelle emner, der er relevante for, hvordan du som landmand kan skabe og opretholde en succesfuld virksomhed.
Produktionsøkonomi Svin 2018 præsenterer de økonomiske resultater fra svineproduktionen i 2017 og stiller skarpt på emner, der er relevante for dig som svineproducent og for dine rådgivere.
Fremstillingsprisen viser, hvad det koster at producere et kg mælk (leveret), og ved hvilken afregningspris alle omkostningerne er dækket for driftsgrenen mælk.
Er du også lidt i tvivl om, hvordan du skal læse fraktilanalysen? Så se med i tegnefilmen, der forklarer, hvordan de enkelte linjer skal læses, og hvordan du kan bruge fraktilanalysen til at sammenligne dig med dine kolleger.
Ny folder giver overblik over mulighederne i den nye ægtefællelov, som giver øget aftalefrihed i forhold til tidligere.
Med Business Check kan du sætte fokus på din fremstillingspris og udpege de områder, hvor du kan gøre en ekstra indsats for at forbedre din fremstillingspris.
Mælkeproducent Douwe van Dijk brugte Business Check til at sætte fokus på sin fremstillingspris. På fire år har han sænket den med 30 øre, og han er ikke færdig endnu.
Mælkeproducent Douwe van Dijk brugte Business Check til at sætte fokus på sin fremstillingspris. På fire år har han sænket den med 30 øre, og han er ikke færdig endnu.
Har du tænkt ”det kan ikke passe”, når du har set dine tal i driftsgrensanalysen? Så skal du måske have fokus på din udbytteregistrering i den kommende høst. Mere præcise tal giver nemlig en mere korrekt driftsgrenanalyse
Hvis du måler dine udbytter, mens du høster, kan du opgøre din markøkonomi, ligeså snart høsten er i hus til efteråret. Dermed sikrer du, at du kan træffe beslutninger om marken i god tid og på et bedre grund
Din fremstillingspris på eksempelvis mælk, slagtesvin og grovfoder er vigtige nøgletal at kende. Men ved du, hvilke data du skal have styr på, for at din fremstillingspris bliver beregnet korrekt?
Ny folder fortæller dig som virksomhedsejer, hvad du som minimum skal have styr på, for at du opfylder de nye regler om behandling af persondata og undgår bøder.
Ny artikelserie sætter fokus på, hvilke teorier, praksisser og værktøjer du som virksomhedsleder skal kende og kunne, hvis du vil være en god leder i landbruget. Læs de otte artikler hver for sig eller samlet i gratis e-bog.
Skal du sælge eller købe en bedrift? Og er der familie involveret? Så giver artiklen ”Overvejelser ved ejer- og generationsskifte” dig svar på, hvad du skal overveje, og hvilke muligheder du skal kende til, før du kaster dig ud i ejerskifteprocessen.
Er du en tøsedreng eller en god leder? Sådan udfordrer Torben Wiborg, chefkonsulent i LMO, dig i artiklen ”Kun tøsedrenge lader sig ikke udfordre!”.
Lad være med at spilde tiden. Sådan lyder det fra Susanne Pejstrup fra Lean Farming®, der har skrevet artiklen ”Tidsforbruget skal ind i produktionsstyringen”.
Du er landmand, men er du også en god købmand? Det spørgsmål stiller Ivan Damgaard, chefkonsulent i SEGES, i artiklen ”Se potentialet i handel”.
Økonomistyring er en vigtig ledelsesopgave, som kan spare dig for ubehagelige overraskelser, fordi du hele tiden har styr på din bedrift. Det er budskabet i specialkonsulent Mads R. Simonsens artikel ”Økonomistyring – en ledelsesopgave”.
Hvem skal hjælpe dig i din virksomhed? Det giver Lotte Lüscher fra Clavis Erhvervspsykologi Aps dig et bud på i artiklen ”Ledergruppens betydning – for arbejdsdagen og for bundlinjen”.
Hvordan ved man, at man er en god virksomhedsleder? Og hvordan bliver man endnu bedre? Det giver William S. Andersen, specialkonsulent i strategi og økonomi, dig et svar på i artiklen ”Tag din virksomhedsledelse et niveau op”.
Hvad er ledelse egentligt? Det forklarer Jørgen Kroer, seniorkonsulent i ledelse, i sin artikel ”Up-to-date ledelse i en turbulent hverdag – relationer, rammer, retning og roller”, hvor han også præsenterer værktøjet 4R-modellen.
Ny folder giver overblik over mulighederne for at fremskaffe kapital via alternative samarbejds- og finansieringsformer i landbruget.
Hver eneste aktivitet og hver eneste aktiv i værdikæden kan ejes, lejes og drives af en eller flere landmænd eller virksomheder. Det vil sige, at mulighederne er mange for at lave et setup, der ikke alene bygger på traditionel finansiering og selveje.
Hvis du registrerer udbytterne i forbindelse med høsten, kan markøkonomien gøres op, så snart høsten er i hus. Dermed sikrer du, at beslutninger om marken kan træffes i tide og på et bedre grundlag.
Her kan du i en række artikler få inspiration til at arbejde med budgettering og styring af kapacitetsomkostninger på bedriften.
Ny Best Practice beskriver, hvordan landmanden får overblik over bedriften med sit eget ledelsesinformationssystem. Dette overblik skal landmanden bruge i sin daglige ledelse og styring af virksomheden.
Har du styr på, hvem der gør hvad, når det kommer til opgørelse og styring af bedriftens beholdninger og forbrug? Få overblik over de forskellige opgaver med fire nye tidslinjer.
Udbytteregistrering… Beholdningsopgørelse… Registrering af foderforbrug… Er det virkelig noget for mig? Hvis du vil kende din fremstillingspris, så ja – så er opgørelse og styring af bedriftens beholdninger og forbrug noget for dig.
Ny tegnefilm forklarer, hvordan du læser pengestrømsopgørelsen i budgetopfølgningen, og hvad alle tallene betyder.
Bedriftsprognosen er opdateret med et følsomhedsmodul, der gør det muligt for landmanden selv at indtaste priser på f.eks. mælk og svinekød og beregne prisernes sandsynlighed herudfra. Dermed får landmanden en bedriftsprognose med sine egne tal.
Har du tænkt ”det kan ikke passe”, når du har set dine tal i driftsgrensanalysen? Så er det måske på tide, at du får fokus på din udbytteregistrering og opgørelse af dit foderforbrug. Mere præcise tal giver nemlig en mere korrekt driftsgrensanalyse.
Kløerne var hvæssede, og løverne var klar til at høre, hvordan det er gået de fem landmænd i ”Veje til vækst”, da Løvens Hule II løb af stablen den 5. december. Her fortalte landmændene, hvordan de har brugt de penge, som løverne gav dem i Løvens Hule I.
Michael Andersen er konventionel mælkeproducent med 250 køer. Men han er også en af de landmænd, der sætter spørgsmålstegn ved fremtidens mælkeproduktion. For Michael vil gerne noget mere og noget anderledes.
Over et halvt år er gået siden seks nytænkende landmænd deltog i Løvens Hule I, hvor de præsenterede deres idéer til, hvordan man kan skabe vækst i landbruget på en ny måde. Seks er sidenhen blevet til fem. Se her, hvad de har fået ud af at deltage.
Tidslinjer giver overblik over, hvilke analyser og værktøjer der findes indenfor produktions- og økonomistyring i de forskellige produktionsgrene. Det kan øge landmandens udbytte af produkterne og løfte det tværfaglige samarbejde i rådgiverteamet.
Et gennemarbejdet budget, en opfølgning på, om man er ”on track”, og en afrapportering til banken, hvor man forholder sig til afvigelser. Det er ifølge Stine Hjarnø Jørgensen, landbrugschef i Nordea, opskriften på god likviditetsstyring.
Der er hjælp at hente, hvis man som landmand ønsker at gå nye, alternative veje end traditionel landbrugsproduktion. Sjællandsk landmand og hans rådgiver fortæller, hvordan de har samarbejdet om alternativt mælke-projekt.
SEGES forklarer i en ny tegnefilm, hvorfor det er vigtigt, at landmænd kender til finansielle instrumenter, og hvad man som landmand bør vide, før man indgår en aftale om finansielle instrumenter.
Datadisciplin i forbindelse med lagerstyring er en vigtig forudsætning, for at landmanden kan stole på de analyser af bedriften, som han baserer sine beslutninger på.
Er du mælkeproducent med egen grovfoderproduktion, og vil du gerne i gang med at foretage løbende opgørelse og styring af dine beholdninger? Læs her, hvordan du kommer godt i gang med arbejdet.
Få ideer til, hvordan du foretager udbyttemålinger og registreringer af dine beholdninger, når du skal ud og tage første slæt, og hvad du skal være opmærksom på i forhold til din lagerstyring.
Med en løbende styring og opgørelse af bedriftens beholdninger kan der foretages budgetopfølgning på resultat. Det betyder færre afvigelser, når der gøres status til regnskabet og dermed færre ubehagelige overraskelser ved årsafslutningen.