Feedback Form

Af samme forfatter
Her kan du læse beskrivelser af kalkulerne pr. område, herunder hvis der gælder særlige forhold ved en given kalkule, som den generelle beskrivelse ikke dækker.
Foderomkostningen opgøres ud fra forbrugt foder i opgørelsesperioden.
Kapacitetsomkostninger i alt består af de samlede omkostninger: Energi, maskinstation m.v., vedligehold, investeringer over driften, lønomkostninger, ejendomsskat og forsikringer, diverse omkostninger samt af- og nedskrivninger.
Dækningsbidraget beregnes som bruttoudbytte fratrukket stykomkostninger.
På denne liste finder du en forklaring af, hvilke omkostninger der indgår i en række af økonomikortene i dashboardet.
På denne liste finder du en forklaring af, hvad en række af kvægkortene i dashboardet viser.
Vejledninger18.09.18
Læs om beskrivelse af formål, anvendelse og indhold mv. af SEGES' budgetkalkuler
Budgetkalkulerne for svin (konventionelle), fjerkræ, opdræt og slagtedyr samt kødkvæg er opdateret d. 18. september 2018.
I 2017 steg dækningsbidraget med 7.300 kr. pr. årsko for de konventionelle bedrifter med stor race og 6.500 kr. for konventionelle jerseybedrifter i forhold til 2016. Økologerne fik en fremgang i dækningsbidraget på 2.100 kr. pr. årsko.
Tema fra Produktionsøkonomi Kvæg 2018.
Forbered dig allerede nu, hvis du ønsker at blive bedre til at følge op på din økonomi løbende – og hvis du vil anvende det nye dashboard, som er skabt til at give overblik.
Ny side samler viden, der kan være relevant i forhold til at øge datakvaliteten og det, du kan få ud af dine data.
Artikel fra Produktionsøkonomi Kvæg 2018.
Efter et par økonomisk hårde år for især konventionelle mælkeproducenter bød 2017 på gode afregningspriser. Det ses i årets resultater. Landmændene har både kunnet aflønne sig selv, forrente indskudt egenkapital og i flere tilfælde stadig have overskud.
Fremstillingsprisen viser, hvad det koster at producere et kg mælk (leveret), og ved hvilken afregningspris alle omkostningerne er dækket for driftsgrenen mælk.
I sommeren 2016 oplevede mælkeprisen et lavpunkt. De økonomiske resultater kom derfor under pres, og den gennemsnitlige mælkeproducent fik et resultat meget tæt på 0 kr. Det er vel at mærke, før landmanden selv har fået løn.
De viste mælkepriser repræsenterer det, den gennemsnitlige konventionelle eller økologiske Arla-leverandør har fået for et kg standard mælk (4,2 pct. fedt og 3,4 pct. protein) i en given måned.
Svingende mælkepriser og dertil tilhørende svingende resultater er et vilkår for danske mælkeproducenter. I 2014 realiserede mælkeproducenterne det bedste resultat i denne publikations historie, mens resultatet i 2015 hører til blandt de ringeste.
Ved at bruge Business Check værktøjerne kan du som landmand sammenligne resultatet for dine driftsgrene med andre individuelle bedrifter.
Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater.
Ved at bruge Business Check værktøjerne kan du som landmand sammenligne resultatet for dine driftsgrene med andre individuelle bedrifter.
Produktionsøkonomi Kvæg 2015 behandler fire temaer, der har stor betydning for bedrifternes økonomi.
Business Check Slagtekalve viser driftsgrensanalyser for slagtekalveproduktionen såvel som resultater herfra for både Dansk Kalv og Ungtyre.
Lav din egen fraktilanalyse. Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater.
Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater. Fraktilanalysen kan også tilgås via Business Check regnearket.
Business Check Kvæg viser et uddrag af driftsgrensanalyserne for mælke- og grovfoderproduktion samt salgsafgrøder på kvægbedrifter for 2014.