Feedback Form

Af samme forfatter
Lær mere om, hvad Business Check er, hvad det kan bruges til, og hvor dataene til analysen kommer fra. Derudover finder du Business Check indenfor de forskellige driftsgrene fra 2006 og frem til den seneste udgave.
SEGES har i grove træk to produkter på hylden, som indeholder økonomisk benchmarking. Det ene er Ø90 Benchmarking og det andet er Business Check inkl. fraktilanalysen. Især fraktilanalysen giver anledning til debat.
Artiklen viser et eksempel på, hvordan man kan arbejde med benchmarking som en vej til at identificere indsatsområder med henblik på at udarbejde handlingsplaner i forbindelse med f.eks. budgettering.
Det kan være en vanskelig proces at komme fra at have identificeret et problemområde til udarbejdelse af en brugbar handlingsplan. Artiklen kommer med et bud på en metode til netop det.
Alle gode beslutninger kræver et godt og validt beslutningsgrundlag. Samtidig lever vi i en tid, hvor alt udvikler sig i højere og højere fart. Det stiller større krav til validiteten af registreringer.
Benchmarking er et meget effektivt redskabe til optimering af virksomheder. Det sker blandt andet ved at sætte egne tal op mod andres for derigennem at finde områder, der har et potentiale for forbedring.
Her kan du læse beskrivelser af kalkulerne pr. område, herunder hvis der gælder særlige forhold ved en given kalkule, som den generelle beskrivelse ikke dækker.
Foderomkostningen opgøres ud fra forbrugt foder i opgørelsesperioden.
Kapacitetsomkostninger i alt består af de samlede omkostninger: Energi, maskinstation m.v., vedligehold, investeringer over driften, lønomkostninger, ejendomsskat og forsikringer, diverse omkostninger samt af- og nedskrivninger.
Dækningsbidraget beregnes som bruttoudbytte fratrukket stykomkostninger.
På denne liste finder du en forklaring af, hvilke omkostninger der indgår i en række af økonomikortene i dashboardet.
På denne liste finder du en forklaring af, hvad en række af kvægkortene i dashboardet viser.
Vejledninger18.09.18
Læs om beskrivelse af formål, anvendelse og indhold mv. af SEGES' budgetkalkuler
Budgetkalkulerne for svin (konventionelle), fjerkræ, opdræt og slagtedyr samt kødkvæg er opdateret d. 18. september 2018.
I 2017 steg dækningsbidraget med 7.300 kr. pr. årsko for de konventionelle bedrifter med stor race og 6.500 kr. for konventionelle jerseybedrifter i forhold til 2016. Økologerne fik en fremgang i dækningsbidraget på 2.100 kr. pr. årsko.
Tema fra Produktionsøkonomi Kvæg 2018.
Forbered dig allerede nu, hvis du ønsker at blive bedre til at følge op på din økonomi løbende – og hvis du vil anvende det nye dashboard, som er skabt til at give overblik.
Artikel fra Produktionsøkonomi Kvæg 2018.
Artikel fra Produktionsøkonomi Kvæg 2018.
Efter et par økonomisk hårde år for især konventionelle mælkeproducenter bød 2017 på gode afregningspriser. Det ses i årets resultater. Landmændene har både kunnet aflønne sig selv, forrente indskudt egenkapital og i flere tilfælde stadig have overskud.
Fremstillingsprisen viser, hvad det koster at producere et kg mælk (leveret), og ved hvilken afregningspris alle omkostningerne er dækket for driftsgrenen mælk.
Her finder du materiale om Business Check Økologisk ægproduktion 2016. Der offentliggøres ikke resultater for andre ægsystemer på grund af manglende datagrundlag.
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfoderpris” og ”Optimeringspris grovfoder”.
Her kan du læse beskrivelser af kalkulerne pr. område, herunder hvis der gælder særlige forhold ved en given kalkule, som den generelle beskrivelse ikke dækker.
I sommeren 2016 oplevede mælkeprisen et lavpunkt. De økonomiske resultater kom derfor under pres, og den gennemsnitlige mælkeproducent fik et resultat meget tæt på 0 kr. Det er vel at mærke, før landmanden selv har fået løn.
Overblik over Avance 2000, Farmtal Online, INVE og RegnskabsDataBank.
Projektet Økonomi-, ressource- og risikostyring har udviklet et regneark til styring af lagre med korn.
Tag temperaturen på bedriftens resultater: Udpeg forbedringspotentialer med Fraktilanalysen og Business Check-regnearket og brug Business Check sammen med erfagruppen.
Tag temperaturen på bedriftens resultater: Udpeg forbedringspotentialer med Fraktilanalysen og Business Check-regnearket og brug Business Check sammen med erfagruppen.
Tag temperaturen på bedriftens resultater: Udpeg forbedringspotentialer med Fraktilanalysen og Business Check-regnearket og brug Business Check sammen med erfagruppen.
De viste mælkepriser repræsenterer det, den gennemsnitlige konventionelle eller økologiske Arla-leverandør har fået for et kg standard mælk (4,2 pct. fedt og 3,4 pct. protein) i en given måned.
Konsolidering er en del af en analyse i det interne regnskab.
Svingende mælkepriser og dertil tilhørende svingende resultater er et vilkår for danske mælkeproducenter. I 2014 realiserede mælkeproducenterne det bedste resultat i denne publikations historie, mens resultatet i 2015 hører til blandt de ringeste.
Ved at bruge Business Check kan du som landmand sammenligne resultatet for dine driftsgrene med andre individuelle bedrifter.
Ved at bruge Business Check værktøjerne kan du som landmand sammenligne resultatet for dine driftsgrene med andre individuelle bedrifter.
Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater.
Ved at bruge Business Check værktøjerne kan du som landmand sammenligne resultatet for dine driftsgrene med andre individuelle bedrifter.
Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater.
Ved at bruge Business Check værktøjerne kan du som landmand sammenligne resultatet for dine driftsgrene med andre individuelle bedrifter.
Produktionsøkonomi Kvæg 2015 behandler fire temaer, der har stor betydning for bedrifternes økonomi.
Business Check Slagtekalve viser driftsgrensanalyser for slagtekalveproduktionen såvel som resultater herfra for både Dansk Kalv og Ungtyre.
Lav din egen fraktilanalyse. Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater.
Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater. Fraktilanalysen kan også tilgås via Business Check regnearket.
Business Check Kvæg viser et uddrag af driftsgrensanalyserne for mælke- og grovfoderproduktion samt salgsafgrøder på kvægbedrifter for 2014.
Et inspirationskatalog til konsulenternes arbejde med nøgletal.
Find ud af, hvad Ø90 Benchmarking er, hvad man kan bruge det til, og se et eksempel på et Ø90 Benchmarking-print.
Beskrivelse af produktet Ø90 Benchmarking og hvordan det kan bruges.
Læs mere om benchmarking, Driftsgrensanalysen og Business Check, og klik på illustrationen og lær mere om vejen fra internt regnskab til Ø90 Benchmarking og Business Check.
Oversigt over vejledende interne priser.