Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 25-08-2018

  

Oprettet: 25-08-2017

Produktionsøkonomi Kvæg 2017 er nu på gaden

Produktionsøkonomi 2017 behandler fire aktuelle temaer, hvor der bliver stillet skarpt på, hvorfor økonomistyring er en af de vigtigste ledelsesopgaver på en kvægbedrift.

De tre efterfølgende artikler kommer hele vejen rundt om bedriften fra grovfoderpriserne i mar­ken til pengebindingen i lageret og endelig beskrives, hvordan ombygninger i stalden kan forbedre afkastet i mælkeproduktionen.

 

Årets temaer er:

 

  1. Derfor er økonomistyring vigtig
  2. Bruger du grovfoderpriserne rigtigt?
  3. Ligger der penge på dit grovfoderlager?
  4. Få højere afkast med ombygning af sengebåsene

 

I anden halvdel af pjecen præsenteres de økonomiske resultater, som malkekvægbruget realiserede i 2016, dels med baggrund i de årsrapporter, der er indberettet til SEGES’ økonomidatabase, dels Business Check Kvæg 2016-data, hvor det er økonomien i de enkelte drifts­grene, der stilles skarpt på. Endelig i ”Udvikling i dæk­ningsbidrag - malkekøer med opdræt” præsenteres re­sultaterne fra KvægNøglens dataregistreringer.

 

Du kan købe eksemplarer af Produktionsøkonomi Kvæg 2017 i Netbutikken

Pjecen kan findes her i PDF-format. 

Figur og tabeller på dansk til alle kapitler kan hentes her

Figurerne og tabellerne på engelsk til økonomiafsnittene kan findes her

You can find figures and tables about the economics at the Danish dairy farms in 2016 here

 

God læselyst

Sidst bekræftet: 25-08-2017 Oprettet: 25-08-2017 Revideret: 25-08-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Jannik Toft Andersen

Af samme forfatter

Stil krav til afkastet
Beregning af krav til afkastet ved en investering afhænger ikke kun af den rente, man kan låne til. Afkastkravet skal bere...
10.04.18
God økonomi i velfærdsinvesteringer i kvægstalde
Økonomiske beregninger tyder på, at investeringer i bedre velfærd i fx sengeafsnittet ikke bare er til glæde for koen men o...
25.08.17
Business Check Kvæg 2016 er på gaden
Tag temperaturen på bedriftens resultater: Udpeg forbedringspotentialer med Fraktilanalysen og Business Check-regnearket og...
08.05.17
Mælkeproduktion på flere ejendomme
Mælkeproduktion på flere ejendomme giver nye udfordringer, men også nye muligheder. Det fremgår af en interviewundersøgelse...
10.02.17
Vidensyntese om malkekvægbedrifternes mulighed for at reducere ammoniakbelastningen
Ny rapport fra SEGES belyser muligheder og økonomi i ammoniakreduktion fra malkekvægsbesætninger.
24.01.17