Oprettet: 25-03-2015

Aktieoverdragelse

Ved en aktieoverdragelse sælges der aktier eller anparter i et selskab. Aftalen herom indgås med selskabets aktionærer/anpartshavere, og driften fortsætter uændret i det eksisterende selskab.

Uanset om du er overdrageren, eller den der overdrages til, er der mange overvejelser, du bør forholde dig til, herunder hvornår overdragelsen skal finde sted, de regnskabsmæssige forhold, og hvad købssummen skal være. Alle sammen overvejelser, der har betydning for en succesfuld aktieoverdragelse.

Tag derfor fat i din rådgiver, såfremt du ønsker at vide mere om aktieoverdragelse og dine alternativer hertil.

Bemærk: Sidens beskrivelse giver alene et overordnet indblik i mulighederne for aktieoverdragelse og bør altid gennemføres med hjælp fra din rådgiver. Kontakt din sædvanlige rådgiver for mere information om dine muligheder.

Sidst bekræftet: 11-03-2019 Oprettet: 25-03-2015 Revideret: 25-03-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Af samme forfatter

Ændret praksis i forhold til billeder på internettet
Datatilsynet har offentliggjort en ændret praksis vedrørende offentliggørelse af billeder på internettet.
30.09.19
Ny sag om kryptering af emails
Datatilsynet har i en konkret sag vurderet, at kryptering på transportlaget var tilstrækkeligt.
05.08.19
Temaer for tilsyn i efteråret 2019
Datatilsynet har i en nyhed oplyst om deres fokusområder for efterårets tilsyn.
05.08.19
Ny sag om sletning af personoplysninger
Datatilsynet slår i en ny sag hårdt ned på manglende sletning af kundeoplysninger.
12.06.19
Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
19.03.19