Oprettet: 25-03-2015

Ekstraordinært udbytte

Når man ejer et selskab, er der kun to måder, hvorved man lovligt kan modtage aktiver fra selskabet. Dette er i form af løn eller udbytte.

Som kapitalejer har du mulighed for at få en ekstraordinær udbetaling af udbytte. Udgangspunktet er, at du som kapitalejer modtager ordinært udbytte i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling på baggrund af årsregnskabet. Mens ekstraordinært udbytte udloddes i løbet af året.

Ved ekstraordinært udbytte kan der udbetales det samme, som ved ordnært udbytte, derudover kan der udbetales beløb henlagt som frie reserver og overskud, der er opstået efter regnskabsårets udløb.

Det er kapitalejerne, der ved simpelt flertal træffer beslutning om, hvorvidt der skal ske ekstraordinær betaling. Mens det er ledelsen, der har det overordnede ansvar for, at selskabet også efter den ekstraordinære udbetaling har et forsvarligt kapitalberedskab.

Bemærk: Sidens beskrivelse giver alene et overordnet indblik i mulighederne for at udlodde ekstraordinært udbytte og bør altid gennemføres med hjælp fra din rådgiver. Kontakt din sædvanlige rådgiver for mere information om dine muligheder.

Sidst bekræftet: 11-03-2019 Oprettet: 25-03-2015 Revideret: 25-03-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Af samme forfatter

To kommuner er indstillet til bøde for ikke at have et passende sikkerhedsniveau
I henhold til GDPR-forordningens artikel 32 har offentlige myndigheder og private virksomheder pligt til at gennemføre tekn...
31.03.20
Force majeure i coronatider
Hvad gælder, hvis man ikke får leveret varer som følge af coronavirus?
26.03.20
GDPR og coronavirus
Må arbejdsgivere registrere og videregive oplysninger om deres ansatte i anledning af coronavirus?
26.03.20
Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
18.02.20
Afgrødeerstatning
Her kan du se afgrødeerstatninger.
18.02.20