Oprettet: 13-04-2015

Frivillig likvidation

Frivillig likvidation bliver ofte brugt, når selskabet skal opløses med hjælp fra en likvidator, fordi det skal klarlægges, hvordan selskabets midler skal fordeles.

Ønsker du at opløse selskabet ved en likvidation, skal der træffes beslutning herom på en generalforsamling. På generalforsamlingen vælges en eller flere likvidatorer, som skal forestå likvidationen, det vil sige at afhænde virksomhedens aktiver og passiver og opløse selskabet. For mindre selskaber vil det ikke være nødvendigt med mere end en likvidator, mens større selskaber normalt har flere likvidatorer tilknyttet likvidationen med henblik på at sikre dennes gennemførelse så hurtigt som muligt. Der er dog ingen formelle krav til, hvem der er likvidator.  Likvidator anmelder den frivillige likvidation til Erhvervsstyrelsen senest to uger efter, at beslutningen er truffet, og fra dette tidspunkt overtager likvidator ansvaret og driften af selskabet og vil som den eneste kunne indgå retshandler på selskabets vegne.

En likvidation kan strække sig over mange måneder, da det tager tid at afvikle en virksomhed. Der er ingen tidsbegrænsning for, hvor længe et selskab kan være under likvidation. Et kapitalselskab under likvidation skal derfor udarbejde årsrapport for de regnskabsår, som afsluttes under likvidationen. 

Bemærk: Ovenstående beskrivelse giver alene et overordnet indblik i mulighederne for frivillig likvidation, og en frivillig likvidation bør altid gennemføres med hjælp fra din rådgiver. Kontakt din sædvanlige rådgiver for mere information om frivillig likvidation og dine muligheder.

 

Sidst bekræftet: 29-03-2019 Oprettet: 13-04-2015 Revideret: 13-04-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Af samme forfatter

Ændret praksis i forhold til billeder på internettet
Datatilsynet har offentliggjort en ændret praksis vedrørende offentliggørelse af billeder på internettet.
30.09.19
Ny sag om kryptering af emails
Datatilsynet har i en konkret sag vurderet, at kryptering på transportlaget var tilstrækkeligt.
05.08.19
Temaer for tilsyn i efteråret 2019
Datatilsynet har i en nyhed oplyst om deres fokusområder for efterårets tilsyn.
05.08.19
Ny sag om sletning af personoplysninger
Datatilsynet slår i en ny sag hårdt ned på manglende sletning af kundeoplysninger.
12.06.19
Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
19.03.19