Oprettet: 13-04-2015

Frivillig likvidation

Frivillig likvidation bliver ofte brugt, når selskabet skal opløses med hjælp fra en likvidator, fordi det skal klarlægges, hvordan selskabets midler skal fordeles.

Ønsker du at opløse selskabet ved en likvidation, skal der træffes beslutning herom på en generalforsamling. På generalforsamlingen vælges en eller flere likvidatorer, som skal forestå likvidationen, det vil sige at afhænde virksomhedens aktiver og passiver og opløse selskabet. For mindre selskaber vil det ikke være nødvendigt med mere end en likvidator, mens større selskaber normalt har flere likvidatorer tilknyttet likvidationen med henblik på at sikre dennes gennemførelse så hurtigt som muligt. Der er dog ingen formelle krav til, hvem der er likvidator.  Likvidator anmelder den frivillige likvidation til Erhvervsstyrelsen senest to uger efter, at beslutningen er truffet, og fra dette tidspunkt overtager likvidator ansvaret og driften af selskabet og vil som den eneste kunne indgå retshandler på selskabets vegne.

En likvidation kan strække sig over mange måneder, da det tager tid at afvikle en virksomhed. Der er ingen tidsbegrænsning for, hvor længe et selskab kan være under likvidation. Et kapitalselskab under likvidation skal derfor udarbejde årsrapport for de regnskabsår, som afsluttes under likvidationen. 

Bemærk: Ovenstående beskrivelse giver alene et overordnet indblik i mulighederne for frivillig likvidation, og en frivillig likvidation bør altid gennemføres med hjælp fra din rådgiver. Kontakt din sædvanlige rådgiver for mere information om frivillig likvidation og dine muligheder.

 

Sidst bekræftet: 29-03-2019 Oprettet: 13-04-2015 Revideret: 13-04-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Af samme forfatter

To kommuner er indstillet til bøde for ikke at have et passende sikkerhedsniveau
I henhold til GDPR-forordningens artikel 32 har offentlige myndigheder og private virksomheder pligt til at gennemføre tekn...
31.03.20
Force majeure i coronatider
Hvad gælder, hvis man ikke får leveret varer som følge af coronavirus?
26.03.20
GDPR og coronavirus
Må arbejdsgivere registrere og videregive oplysninger om deres ansatte i anledning af coronavirus?
26.03.20
Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
18.02.20
Afgrødeerstatning
Her kan du se afgrødeerstatninger.
18.02.20