Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-11-2018

  

Oprettet: 18-11-2014

Generel information til landmanden

Overvejelser om selskabsform er et vigtigt aspekt ved at være selskabsejer. Overvejelserne er både vigtige før du stifter et selskab, når du driver et og i forbindelse med opløsning.

Stiftelse 
Stiftelse af et selskab kan gøres på flere måder, og det er vigtigt at vælge den form, som er den mest optimale for dig. Læs mere om, hvad stiftelse er, og hvilke måder det kan gøres på her.   

Selskaber i drift
Der er mange parametre, man skal være opmærksom på, når der drives et selskab. Her finder du hjælp og vejledninger til, hvordan et selskab drives.   

Omstrukturering
I løbet af et selskabs levetid kan det være nødvendigt eller rentabelt at foretage en omstrukturering. Få overblikket over de forskellige former for omstrukturering og hjælp til, hvordan du udfører dem.   

Opløsning
Når det er besluttet, at et selskab skal opløses, er der en række formalia og tidsfrister, der skal overholdes. Her finder du hjælp til opløsning i form af oversigter over de forskellige opløsningsformer.
Sidst bekræftet: 18-11-2014 Oprettet: 18-11-2014 Revideret: 18-11-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Team Selskaber


Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-13-25. Bonus fra Tryghedsgruppen klassificeret som udbytte, der skal beskattes som aktieindkomst. "Lignende værdipapirer"
Udbetaling af bonus fra et smba til dets medlemmer blev anset for aktieindkomstskattepligtigt udbytte. Medlemmerne blev tro...
03.04.20
SKATM-2020-26-04. Erhvervsmæssig virksomhed ved udlejning og virksomhedsordningen
Meddelelsen indeholder udover en grundig omtale af sagen bl.a. oversigt over afgørelser vedrørende erhverv/ikke erhverv ved...
03.04.20
SKATM-2020-13-24. Indberetning af KONTROLLEREDE TRANSAKTIONER
Skattestyrelsen arbejder på SEGES’ opfordring på hurtigst muligt at få lagt indberetning af "kontrollerede transaktioner" o...
03.04.20
To kommuner er indstillet til bøde for ikke at have et passende sikkerhedsniveau
I henhold til GDPR-forordningens artikel 32 har offentlige myndigheder og private virksomheder pligt til at gennemføre tekn...
31.03.20
SKATM-2020-13-23. Efterfølgende tilladelse til omstrukturering gennemført efter de objektive regler uden tilladelse
Skattefri omstrukturering. Afgørelsen beskriver en af mange muligheder for med tilbagevirkende kraft at komme ud af det 3-å...
27.03.20