Oprettet: 25-03-2015

Kapitalnedsættelse

Kapitalnedsættelse er, når et selskab reducerer dets værdi. Et selskab kan f.eks. opkøbe sine egne aktier og annullere dem for på den måde at nedsætte kapitalen.

Som ved kapitalforhøjelse er det også ved kapitalnedsættelse generalforsamlingen, der træffer beslutningen. En kapitalnedsættelse indledes ved, at bestyrelsen og/eller direktionen udarbejder et forslag om en nedsættelse af kapitalen, og bliver kun vedtaget, hvis 2/3 af stemmerne er for forslaget. Hvis forslaget om kapitalnedsættelse vedtages, er der love og regler, som er vigtige at være bevidste om. Kontakt din rådgiver for yderligere information.

Bemærk: Ovenstående beskrivelse giver alene et overordnet indblik i mulighederne for kapitalnedsættelse, og en kapitalnedsættelse bør altid gennemføres med hjælp fra din rådgiver. Kontakt din sædvanlige rådgiver for mere information om kapitalnedsættelse og dine muligheder.

Sidst bekræftet: 11-03-2019 Oprettet: 25-03-2015 Revideret: 25-03-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Af samme forfatter

To kommuner er indstillet til bøde for ikke at have et passende sikkerhedsniveau
I henhold til GDPR-forordningens artikel 32 har offentlige myndigheder og private virksomheder pligt til at gennemføre tekn...
31.03.20
Force majeure i coronatider
Hvad gælder, hvis man ikke får leveret varer som følge af coronavirus?
26.03.20
GDPR og coronavirus
Må arbejdsgivere registrere og videregive oplysninger om deres ansatte i anledning af coronavirus?
26.03.20
Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
18.02.20
Afgrødeerstatning
Her kan du se afgrødeerstatninger.
18.02.20