Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 23-03-2016

  

Oprettet: 24-03-2015

Kontant stiftelse

Ved kontant stiftelse skal minimumskapitalen på stiftelsestidspunktet være til stede i form af kontanter. Disse kontanter er typisk indsat på en konto i et pengeinstitut, der er oprettet i selskabets navn.

Vælger du at stifte dit selskab som kontant stiftelse, er det vigtigt at overveje, hvilken virksomhedsform du ønsker at stifte. Hvordan en kontant stiftelse gennemføres afhænger nemlig af, om du ønsker at stifte et anpartsselskab eller aktieselskab. På siden er der forklaret forskellen mellem et anpartsselskab og et aktieselskab samt, hvad du bør overveje inden kontant stiftelse, hvad enten du vælger et ApS eller et A/S.

Anpartsselskab
Minimumskapital for et anpartsselskab er 50.000 kroner. Dertil er der en række elementer, du bør overveje inden kontant stiftelse af et ApS, herunder navnet på selskabet, og om der skal skydes mere end minimumskapitalen ind i selskabet.

Aktieselskab
Minimumskapital for et aktieselskab er 500.000 kroner. Dette beløb kan være større, men hvis indskuddet skal være større, bør du overveje, om indbetaling så kan ske til overkurs.

Dertil er der en række elementer, du bør have med i tankerne inden kontant stiftelse. Du bør overveje, hvad selskabets navn skal være, hvem der skal stifte, hvor stor kapitalen skal være og hvor stor en del af kapitalen, der skal indbetales ved stiftelsen.

Bemærk: Ovenstående beskrivelse giver alene et overordnet indblik i mulighederne for kontant stiftelse, og en kontant stiftelse bør altid gennemføres med hjælp fra din rådgiver. Kontakt din sædvanlige rådgiver for mere information om kontant stiftelse og dine muligheder.

Sidst bekræftet: 24-03-2015 Oprettet: 24-03-2015 Revideret: 24-03-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Af samme forfatter

To kommuner er indstillet til bøde for ikke at have et passende sikkerhedsniveau
I henhold til GDPR-forordningens artikel 32 har offentlige myndigheder og private virksomheder pligt til at gennemføre tekn...
31.03.20
Force majeure i coronatider
Hvad gælder, hvis man ikke får leveret varer som følge af coronavirus?
26.03.20
GDPR og coronavirus
Må arbejdsgivere registrere og videregive oplysninger om deres ansatte i anledning af coronavirus?
26.03.20
Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
18.02.20
Afgrødeerstatning
Her kan du se afgrødeerstatninger.
18.02.20