Oprettet: 25-03-2015

Omdannelsen

Kommer du i en situation, hvor din nuværende selskabsform ikke længere passer din nuværende situation, kan du overveje en selskabsomdannelse.

Når et selskab omdannes, er der ikke tale om, at selskabet ophører og et nyt opstår. Der er i stedet tale om, at det hidtidige selskab fortsætter sit virke, blot i en ændret form. Det betyder, at de aftaler, som er indgået, løber uændret videre. Omdannelse kan således finde sted uden at der skal indhentes samtykke fra selskabets kreditorer.  

Den mest brugte omdannelse er, når et selskab omdannes fra et ApS til et A/S. Træffer anpartshaverne (typisk på generalforsamling) beslutning herom, med det flertal, der er nødvendigt til at beslutte en vedtægtsændring, kan der ske omdannelse.  

Forinden der træffes beslutning om omdannelsen, skal der udarbejdes en vurderingsberetning i henhold til de regler, der gælder ved stiftelse af et selskab med apportindskud. Formålet med denne vurderingsberetning er at skabe sikkerhed for, at den registrerede kapital i selskabet er til stede, således at det er uproblematisk at omdanne selskabet til et A/S, hvor kapitalkravet er større.  

Er den fornødne kapital ikke til stede i selskabet, må der ske en kapitalforhøjelse efter reglerne herom. Denne kapitalforhøjelse skal være gennemført, inden omdannelsen kan registreres.      

Bemærk: Sidens beskrivelse giver alene et overordnet indblik i reglerne for omdannelse. Kontakt din sædvanlige rådgiver for mere information om dine muligheder.

Sidst bekræftet: 11-03-2019 Oprettet: 25-03-2015 Revideret: 25-03-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Af samme forfatter

Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
18.02.20
Afgrødeerstatning
Her kan du se afgrødeerstatninger.
18.02.20
Landsaftaler
Find landsaftaler om elanlæg, vand- og spildevandsanlæg samt teleanlæg.
18.02.20
Ændret praksis i forhold til billeder på internettet
Datatilsynet har offentliggjort en ændret praksis vedrørende offentliggørelse af billeder på internettet.
30.09.19
Ny sag om kryptering af emails
Datatilsynet har i en konkret sag vurderet, at kryptering på transportlaget var tilstrækkeligt.
05.08.19