Oprettet: 18-11-2014

Omstrukturering

Det er vigtigt, at du som landmand løbende overvejer om din virksomhed drives i den rette juridiske form og med en hensigtsmæssig struktur.

Der kan være mange grunde til at foretage ændringer til en allerede valgt struktur. Det kan eksempelvis være på grund af:

  • Driftsmæssige begrundelser

  • Ønske om bedre risikostyring

  • Uenighed om strategi eller udbyttepolitik i ejerkredsen

  • Overvejelser om generationsskifte

  • Ønske om frasalg af delaktivitet

  • Ønske om investering i nye forretningsområder.

Reglerne for gennemførelse af omstrukturering kan være med til at opnå de ønskede forhold uden eller med minimal beskatning.

Tryk for at læse mere om de forskellige omstruktureringsformer...

Sidst bekræftet: 30-09-2019 Oprettet: 18-11-2014 Revideret: 18-11-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-13-04. Succession i aktier, passiv kapitalanbringelse i solceller
LSR stadfæstede Skatterådets svar om, at investering i solceller gennem et P/S var passiv kapitalanbringelse. Dermed kunne ...
27.01.20
SKATM-2020-13-03. Fjernelsen af HOVEDAKTIONÆRNEDSLAGET. Sidste nyt
Et udkast til lovforslag fjerner det såkaldte hovedaktionærnedslag med virkning for afståelser den 1. februar 2020 eller se...
27.01.20
SKATM-2020-13-02. Skattefri virksomhedsomdannelse kan nu ordnes elektronisk
Man kan nu sende alle lovpligtige dokumenter via skat.dk, når man laver en skattefri virksomhedsomdannelse.
24.01.20
SKATM-2019-13-44. Tandlæger der var interessenter i et I/S, var ikke selvstændigt erhvervsdrivende
Tandlægerne A og B solgte deres tandlægepraksis til selskab G3 A/S. Herefter stiftedes et Tandlæge I/S med G3 A/S, A og B s...
20.12.19