Oprettet: 18-11-2014

Omstrukturering

Det er vigtigt, at du som landmand løbende overvejer om din virksomhed drives i den rette juridiske form og med en hensigtsmæssig struktur.

Der kan være mange grunde til at foretage ændringer til en allerede valgt struktur. Det kan eksempelvis være på grund af:

  • Driftsmæssige begrundelser

  • Ønske om bedre risikostyring

  • Uenighed om strategi eller udbyttepolitik i ejerkredsen

  • Overvejelser om generationsskifte

  • Ønske om frasalg af delaktivitet

  • Ønske om investering i nye forretningsområder.

Reglerne for gennemførelse af omstrukturering kan være med til at opnå de ønskede forhold uden eller med minimal beskatning.

Tryk for at læse mere om de forskellige omstruktureringsformer...

Sidst bekræftet: 30-09-2019 Oprettet: 18-11-2014 Revideret: 18-11-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-13-23. Efterfølgende tilladelse til omstrukturering gennemført efter de objektive regler uden tilladelse
Skattefri omstrukturering. Afgørelsen beskriver en af mange muligheder for med tilbagevirkende kraft at komme ud af det 3-å...
27.03.20
SKATM-2020-13-22. Indbyrdes aktionæraftale om overdragelse af værdifulde aktier for 1 kr.
4 aktionærer ejede hver sit holdingselskab, der igen ejede 25 % af det fælles driftselskab. Aktionærerne ville lave en afta...
27.03.20
SKATM-2020-13-20. Gevinst og tab på fordringer efter lagerprincippet. Kun fradrag hvis manglende betalingsevne. Ikke hvis manglende betalingsvilje
Et selskab "fratrak" 15 mio. kr. som tab på fordringer efter lagerprincippet. Tabet relaterede sig til en tvist med en kund...
20.03.20
SKATM-2020-13-19. Fars aktieoverdragelse med aftalt forlods udbytteret fra børnenes aktier. Succession
En far overdrog aktier til 3 døtre med succession. Faderens eneste vederlag skulle bestå i en forlods udbytteret fra det se...
20.03.20
SKATM-2020-13-18. Generel indberetning af alle ”kontrollerede transaktioner”
Som bekendt skal alle selskaber fra og med indkomståret 2019 foretage en fuld indberetning af samtlige ”kontrollerede trans...
12.03.20