Feedback Form

  

Oprettet: 18-11-2014

Omstrukturering

Det er vigtigt, at du som landmand løbende overvejer om din virksomhed drives i den rette juridiske form og med en hensigtsmæssig struktur.

Der kan være mange grunde til at foretage ændringer til en allerede valgt struktur. Det kan eksempelvis være på grund af:

  • Driftsmæssige begrundelser

  • Ønske om bedre risikostyring

  • Uenighed om strategi eller udbyttepolitik i ejerkredsen

  • Overvejelser om generationsskifte

  • Ønske om frasalg af delaktivitet

  • Ønske om investering i nye forretningsområder.

Reglerne for gennemførelse af omstrukturering kan være med til at opnå de ønskede forhold uden eller med minimal beskatning.

Tryk for at læse mere om de forskellige omstruktureringsformer...

Sidst bekræftet: 30-09-2019 Oprettet: 18-11-2014 Revideret: 18-11-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2019-13-40. Absolut sidste chance for at sælge aktier med HOVEDAKTIONÆRNEDSLAG
Et udkast til lovforslag fjerner det såkaldte hovedaktionærnedslag med virkning for afståelser den 1. februar 2020 eller se...
06.12.19
SKATM-2019-13-39. Forlængelse af forfaldent aktionærlån var etablering af nyt aktionærlån
En fars lån på 12 mio. kr. hos et selskab ejet sammen med sønnerne forfaldt den 31. december 2013. Lånet blev ikke indfriet...
06.12.19
SKATM-2019-13-38. Udnyttelse af gammel køberet til kurs pari kunne ikke anerkendes i gavemiljø
Mellem en far og dennes søn var der i 1993 indgået en køberetsaftale vedr. overtagelse af aktier til kurs pari. Ved udnytte...
06.12.19
SKATM-2019-13-37. Salg af fast ejendom fra selskab til aktionær
En eneaktionær ville købe et udlejet parcelhus ud af sit selskab. Overdragelsesprisen blev fastsat til den offentlige ejend...
29.11.19
SKATM-2019-13-36. Indberetning af medarbejderaktieordninger og investorfradrag
Senest 20. januar 2020 skal der ske indberetning af medarbejderaktieordninger og kapitalindskud i vækstvirksomheder, der er...
29.11.19