Oprettet: 24-03-2015

Stiftelse ved indskud af enkelte aktiver

I modsætning til kontant stiftelse, hvor minimumskapitalen på stiftelsestidspunktet skal være til stede i form af kontanter, sker stiftelse ved indskud af enkelt aktiver. Dette kaldes apportindskud.

Apportindskud sker ved, at der skydes et eller flere aktiver ind i selskabet. Dette kan eksempelvis være fast ejendom, maskiner eller andet løsøre. Den samlede værdi af disse aktiver skal mindst udgøre minimumskapitalen. Derfor skal der på stiftelsestidspunktet foreligge en vurdering af de pågældende aktiver, som dokumenterer at kapitalkravene er opfyldt.  

Vælger du at stifte dit selskab som apportindskud, er det vigtigt at overveje, hvilken virksomhedsform du ønsker at stifte. Nedenstående beskriver forskellen mellem et anpartsselskab og et aktieselskab samt, hvad du bør overveje inden apportindskud, hvad enten du vælger et ApS eller et A/S.

Anpartsselskab
Minimumskapital for et anpartsselskab er 50.000 kroner. Dertil er der en række elementer, du bør overveje inden stiftelse ved indskud af enkelt aktiver af et ApS, herunder hvad navnet på selskabet skal være.

Aktieselskab
Minimumskapital for et aktieselskab er 500.000 kroner. Dette beløb kan være større, men hvis indskuddet skal være større, bør du overveje, om indbetaling så kan ske til overkurs.

Dertil er der en række elementer, du bør have med i tankerne inden stiftelse ved indskud af enkelt aktiver. Du bør overveje, hvad selskabets navn skal være, hvem der skal stifte, og hvor stor kapitalen skal være.

Bemærk: Siden beskrivelse giver alene et overordnet indblik i mulighederne for stiftelse ved indskud af enkelt aktiver, og en stiftelse bør altid gennemføres med hjælp fra din rådgiver. Kontakt din sædvanlige rådgiver for mere information om stiftelse ved indskud af enkelt aktiver og dine muligheder.

 

Sidst bekræftet: 11-03-2019 Oprettet: 24-03-2015 Revideret: 24-03-2015

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Af samme forfatter

To kommuner er indstillet til bøde for ikke at have et passende sikkerhedsniveau
I henhold til GDPR-forordningens artikel 32 har offentlige myndigheder og private virksomheder pligt til at gennemføre tekn...
31.03.20
Force majeure i coronatider
Hvad gælder, hvis man ikke får leveret varer som følge af coronavirus?
26.03.20
GDPR og coronavirus
Må arbejdsgivere registrere og videregive oplysninger om deres ansatte i anledning af coronavirus?
26.03.20
Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
18.02.20
Afgrødeerstatning
Her kan du se afgrødeerstatninger.
18.02.20