Oprettet: 19-11-2014

Tilførsel af aktiver

Tilførsel af aktier omhandler overdragelse af en virksomhed/del af virksomhed fra et selskab til et andet.

Tilførsel af aktiver kan illustreres sådan:

Før: Efter:
   

Som det fremgår af illustrationen er det alene på selskabsniveau, der sker ændringer i ejerforhold med videre. Den personlige ejer (Ejer 1) er derimod ikke direkte berørt af tilførslen.

En tilførsel kan gennemføres skattepligtig eller skattefri. En skattefri tilførsel af aktiver kan i visse tilfælde gennemføres uden tilladelse fra SKAT. Selskabsretligt findes der ingen regler om tilførsel af aktiver. Her betragtes tilførslen som et almindeligt apportindskud.

Skattepligtig tilførsel af aktiver
Ved en skattepligtig tilførsel af aktiver sker der almindelig beskatning hos det tilførende selskab (Landbrug A/S).  Selskabet bliver altså beskattet af eventuelle avancer i forbindelse med tilførslen af virksomheden/grenen til et andet selskab.

Skattefri tilførsel af aktiver
Ved en skattefri tilførsel af aktiver anses de modtagne aktier i Datterselskab A/S for anskaffet til handelsværdien af de tilførte aktier og passiver. Hvis tilførslen indebærer overdragelse af unoterede aktier, vil denne del dog være skattepligtig for det indskydende selskab (Landbrug A/S). 

Skattefri tilførsel af aktiver kan gennemføres både med og uden tilladelse fra SKAT, og kun hvis særlige betingelser er opfyldte. Betingelserne er forskellige alt efter, om der tilføres efter tilladelse fra SKAT, eller der tilføres uden tilladelse. 

Bemærk: Ovenstående beskrivelse giver alene et overordnet indblik i mulighederne for tilførsel af aktiver, og en tilførsel bør altid gennemføres med hjælp fra din rådgiver. Kontakt din sædvanlige rådgiver for mere information om tilførsel af aktiver og dine muligheder.

Sidst bekræftet: 11-03-2019 Oprettet: 19-11-2014 Revideret: 19-11-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-13-34. Aktionærlån. Lån udlignet samtidig med hævningen var skattepligtigt aktionærlån
Samtidig med at en hovedaktionær overførte beløb fra en privat belgisk konto til det danske selskabs konto, hævede han et t...
08.05.20
SKATM-2020-13-33. Skattefri omstrukturering. Fradrag for revisor- og advokatudgifter
Et holdingselskab ejede fra 40 % til 90 % af en række driftsselskaber. Man gennemførte en aktieombytning for at få 100 % ej...
08.05.20
SKATM-2020-13-32. Udbytte i form af fri bolig til hovedaktionæren skulle fordeles mellem aktionærerne i forhold til aktiebesiddelse
Uanset at udbytte i form af fri bolig til en 52,5% hovedaktionær skulle beskattes som personlig indkomst, skulle beskatning...
01.05.20
SKATM-2020-13-30. Aktieombytning med mulighed for skattefrit salg til udstedende selskab var ikke omgåelse efter LL. § 3
Et antal selskaber ejede samlet 6,86 % af aktierne i et dansk selskab. Man ønskede via en "skattepligtig" aktieombytning at...
17.04.20
SKATM-2020-13-29. Hovedaktionærselskabs renovering af broderens lejlighed blev anset for udbytte og gave
Personen A’s selskab G1 udførte renoveringsarbejder på et lejemål lejet af og ejet af A’s broder B. Renoveringen blev ikke ...
17.04.20