Oprettet: 19-11-2014

Tilførsel af aktiver

Tilførsel af aktier omhandler overdragelse af en virksomhed/del af virksomhed fra et selskab til et andet.

Tilførsel af aktiver kan illustreres sådan:

Før: Efter:
   

Som det fremgår af illustrationen er det alene på selskabsniveau, der sker ændringer i ejerforhold med videre. Den personlige ejer (Ejer 1) er derimod ikke direkte berørt af tilførslen.

En tilførsel kan gennemføres skattepligtig eller skattefri. En skattefri tilførsel af aktiver kan i visse tilfælde gennemføres uden tilladelse fra SKAT. Selskabsretligt findes der ingen regler om tilførsel af aktiver. Her betragtes tilførslen som et almindeligt apportindskud.

Skattepligtig tilførsel af aktiver
Ved en skattepligtig tilførsel af aktiver sker der almindelig beskatning hos det tilførende selskab (Landbrug A/S).  Selskabet bliver altså beskattet af eventuelle avancer i forbindelse med tilførslen af virksomheden/grenen til et andet selskab.

Skattefri tilførsel af aktiver
Ved en skattefri tilførsel af aktiver anses de modtagne aktier i Datterselskab A/S for anskaffet til handelsværdien af de tilførte aktier og passiver. Hvis tilførslen indebærer overdragelse af unoterede aktier, vil denne del dog være skattepligtig for det indskydende selskab (Landbrug A/S). 

Skattefri tilførsel af aktiver kan gennemføres både med og uden tilladelse fra SKAT, og kun hvis særlige betingelser er opfyldte. Betingelserne er forskellige alt efter, om der tilføres efter tilladelse fra SKAT, eller der tilføres uden tilladelse. 

Bemærk: Ovenstående beskrivelse giver alene et overordnet indblik i mulighederne for tilførsel af aktiver, og en tilførsel bør altid gennemføres med hjælp fra din rådgiver. Kontakt din sædvanlige rådgiver for mere information om tilførsel af aktiver og dine muligheder.

Sidst bekræftet: 11-03-2019 Oprettet: 19-11-2014 Revideret: 19-11-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-13-14. Succession i aktier. Passiv kapitalanbringelse i vindmøller, men solcelleanlæg var aktiv virksomhed, da der var arbejdsindsats forbundet med driften heraf
Aktierne i Holding A/S ønskedes successionsoverdraget. Solcelleanlæg i datterselskab var ”aktiv virksomhed”, idet hovedakti...
11.02.20
SKATM-2020-13-13. Nyt om gældseftergivelse og rentefradrag for selskaber
I SKATM-2020-13-01 gennemgik vi konsekvenserne af lovforslag L4 i relation til hovedaktionærers delsalg af aktier med flere...
07.02.20
SKATM-2020-13-12. Søns salg af underskudsselskab til faders holdingselskab medførte ikke underskudsbegrænsning
Hvis mere end 50 % af kapitalen i et selskab ved udløbet af et indkomstår ejes af en anden end ved begyndelsen af året, und...
07.02.20
SKATM-2020-13-11. Hvad er ”markedsrenten” ved transaktioner mellem nærtstående?
SKAT har i nedenstående styresignal fastsat standardrenten for 2020 til 2,5 % i relation til rentebegrænsningsreglen i SEL....
07.02.20
SKATM-2020-13-10. Transaktion for at undgå beskatning efter mellemholdingreglen var ikke omgåelse efter ligningslovens § 3
5 familiemedlemmer ønskede at komme ud af mellemholdingreglen ved at fusionere deres selskaber parvist. Skatterådet fandt i...
07.02.20