Feedback Form

  

Oprettet: 19-11-2014

Tilførsel af aktiver

Tilførsel af aktier omhandler overdragelse af en virksomhed/del af virksomhed fra et selskab til et andet.

Tilførsel af aktiver kan illustreres sådan:

Før: Efter:
   

Som det fremgår af illustrationen er det alene på selskabsniveau, der sker ændringer i ejerforhold med videre. Den personlige ejer (Ejer 1) er derimod ikke direkte berørt af tilførslen.

En tilførsel kan gennemføres skattepligtig eller skattefri. En skattefri tilførsel af aktiver kan i visse tilfælde gennemføres uden tilladelse fra SKAT. Selskabsretligt findes der ingen regler om tilførsel af aktiver. Her betragtes tilførslen som et almindeligt apportindskud.

Skattepligtig tilførsel af aktiver
Ved en skattepligtig tilførsel af aktiver sker der almindelig beskatning hos det tilførende selskab (Landbrug A/S).  Selskabet bliver altså beskattet af eventuelle avancer i forbindelse med tilførslen af virksomheden/grenen til et andet selskab.

Skattefri tilførsel af aktiver
Ved en skattefri tilførsel af aktiver anses de modtagne aktier i Datterselskab A/S for anskaffet til handelsværdien af de tilførte aktier og passiver. Hvis tilførslen indebærer overdragelse af unoterede aktier, vil denne del dog være skattepligtig for det indskydende selskab (Landbrug A/S). 

Skattefri tilførsel af aktiver kan gennemføres både med og uden tilladelse fra SKAT, og kun hvis særlige betingelser er opfyldte. Betingelserne er forskellige alt efter, om der tilføres efter tilladelse fra SKAT, eller der tilføres uden tilladelse. 

Bemærk: Ovenstående beskrivelse giver alene et overordnet indblik i mulighederne for tilførsel af aktiver, og en tilførsel bør altid gennemføres med hjælp fra din rådgiver. Kontakt din sædvanlige rådgiver for mere information om tilførsel af aktiver og dine muligheder.

Sidst bekræftet: 11-03-2019 Oprettet: 19-11-2014 Revideret: 19-11-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-13-19. Flerejede fritidsboliger ejet via et partnerselskab
Et antal personer ønskede at investere i X antal ferieboliger i udlandet. Investeringen skulle foregå via et P/S. Boligerne...
07.06.19
SKATM-2019-13-18. Skatteforbehold og omgørelse af allerede gennemførte selskabsretlige transaktioner
En omstruktureringstilladelse blev tilbagekaldt af SKAT med store skattemæssige konsekvenser. Tilbagekaldelsen blev annulle...
24.05.19
SKATM-2019-13-17. VOL-omdannelse. Indskud af alle virksomhedens aktiver og passiver PLUS privat gæld
En virksomhed i kapitalafkastordningen blev omdannet efter VOL. I forbindelse med omdannelsen blev der overført privat gæld...
12.04.19
SKATM-2019-13-16. Selskabs ejendomsoverdragelse til nærtstående 10 % under SKATs handelsværdivurdering var OK
Giver den offentlige ejendomsvurdering ikke et retvisende udtryk for handelsværdien, er SKAT ikke bundet af vurderingen. En...
05.04.19
SKATM-2019-13-15. Overdragelse med succession efter spaltning, aktieombytning etc. Selskabet har eksisteret < 3 år. Pengetankreglen
Et forældrepar ønskede deres fællesejede selskab spaltet og det ene af de modtagende selskaber overdraget til børn med succ...
29.03.19