Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 02-02-2020

  

Oprettet: 02-02-2017

Passer din virksomheds organisering og kompetencer til udviklingen?

Når du udvider produktionen eller ansætter flere medarbejdere, kalder udviklingen ofte på ny organisering og nye ledelseskompetencer. Du udnytter bedst din virksomheds fulde potentiale ved at have fokus på at tilpasse virksomheden til den nye situation.

Enhver virksomhed gennemgår en række udviklingsfaser. Det er derfor vigtigt, at du fra tid til anden overvejer, om din virksomhed har gennemgået store ændringer. For når du leder din virksomhed med den organisering og de kompetencer, der passer til dens udviklingstrin, har du de bedste muligheder for at optimere din bedrift.

Ifølge Larry Greiner, amerikansk managementguru, er der 5 udviklingstrin i enhver virksomheds udvikling.

Kreativiteten råder
På første udviklingstrin etableres virksomheden. Det er den kreative fase, da væksten skabes via kreativitet. Her finder virksomheden sit fodfæste: Du og dine ansatte er optaget af at udvikle jeres kompetencer, lære virksomheden at kende og løfte den ud på markedet. Din vigtigste ledelseskompetence er at finde på nye og kreative tiltag.

Der skal retning og styring til
På næste trin begynder dine interessenter at efterspørge kompetencer som effektivitet, styring og management. Det udløser en ledelseskrise, og du skal dermed mestre nye kompetencer, herunder professionel styring og kontrol for at synliggøre dine resultater. Du vil her typisk rekruttere nye medarbejdere eller en driftsleder.

Delegering er godt
Ved overgangen til næste trin opstår der en delegeringskrise. I takt med at du oparbejder nye kompetencer og ansætter medarbejdere, bliver de kreative kompetencer, der kendetegner den første fase nedprioriteret.

Du ønsker evt. at udvide bedriften/produktionen, og det afføder behov for kompetencer inden for delegering. Ved delegeringen bliver noget af ansvaret og autoriteten videregivet til kompetente kreative medarbejdere/ledere.

Kontrol er nødvendig
I takt med delegeringen føler lederne, at de mister noget kontrol. Det udløser en kontrolkrise, der leder frem til fjerde fase, koordineringsfasen. Her har du fokus på at koordinere de kreative kræfter og de styrende ledere. Det kræver kompetencer inden for koordinering.

Samarbejde skaber kreativitet
Når virksomheden vækster via koordinering, vokser bureaukratiet. Det bremser udviklingen, fordi det hæmmer vækst og effektivitet. Der opstår derfor en bureaukratikrise, som leder frem til sidste udviklingstrin, samarbejdsfasen. Her vender virksomheden tilbage til tidligere faser ved f.eks. at danne nye, mindre selskaber, der som i første fase efterspørger kreativitet som kompetence.

Hvilket udviklingstrin er min virksomhed på?
Er du i tvivl om, hvor din virksomhed befinder sig, kan du med fordel overveje fire spørgsmål:

  1. Hvilke dele af min tidligere lederrolle skal jeg slippe?
  2. Hvilke dele af min tidligere lederrolle skal jeg fastholde?
  3. Hvad skal jeg tilegne mig for at opnå succes i den nye lederrolle?
  4. Hvordan skal jeg ændre på organiseringen af min virksomhed?

Du udnytter først din virksomheds fulde potentiale, når der er overensstemmelse mellem de kompetencer du og dine medarbejdere besidder, og de kompetencer, som din virksomhed reelt har brug for.

 

3 gode råd

    • Overvej fra tid til anden, om der er foretaget store ændringer i din virksomhed, som kalder på en ny organisering af din virksomhed og nye ledelseskompetencer.
    • Find ud af, hvilket udviklingstrin din virksomhed befinder sig på. På den måde har du nemlig de bedste muligheder for at optimere din bedrift.
    • Tag stilling til om din virksomheds kompetencer er i overensstemmelse med den situation, du konkret står i.  
Sidst bekræftet: 01-02-2018 Oprettet: 02-02-2017 Revideret: 02-02-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Afdelingsleder

Kristian Skov

Strategi & Vækst


Af samme forfatter

Sådan arbejder du og din rådgiver med den udvidede SWOT
Når du som landmand skal arbejde med den udvidede SWOT sammen med din rådgiver, anbefaler vi en bestemt proces. Med denne p...
23.08.19
Landmandens største strategiske udfordringer og forandringer
Optimering, vækst og ledelse er dé tre områder, som landmanden bruger mest tid på ved deres strategiarbejde. Det peger en u...
22.06.17
En struktureret forretningsudvikling styrker din forretningsidé
Mange landmænd arbejder med forretningsudvikling på bedriften.
21.12.16
Hvad skal der til for at lykkes med forretningsudvikling?
Der er flere faktorer, der kan spænde ben for, at en forretningsudvikling realiseres. Særligt fordi ethvert landbrug skal s...
24.11.16
Potentialer og udfordringer
Før du arbejder videre med dit optimeringsprojekt, bør du afdække de potentialer og udfordringer, din bedrift står overfor,...
10.11.16