Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 02-02-2020

  

Oprettet: 02-02-2017

Vær bevidst om dit valg af netværk og samarbejdspartnere

Dit valg af både faglige og sociale netværk samt af samarbejdspartnere har stor betydning for udviklingen af din landbrugsvirksomhed.

Når du skal lykkes som fremtidens virksomhedsleder er prioritering af tid til de rigtige netværksaktiviteter af stor betydning på lige fod med din rekrutteringsproces, din organisering af din virksomhed samt forretningsudvikling for at nævne nogle.

Netværk giver tilbage
Landmænd har traditionelt altid været meget aktive deltagere i forskellige netværk, herunder sociale og lokale netværk som den lokale idrætsforening og skole samt netværk, der udspringer af landbrugserhvervet, såsom erfagrupper og bestyrelser i landbrugets følgeerhverv, f.eks. slagterier, mejerier og landbrugsforeninger.

Landmænd har altid været gode netværkere, og det er for den moderne virksomhedsleder en god idé at vælge sit netværk med omhu.

Du får faglig viden
Ved at deltage i netværk, der relaterer sig til landbrugserhvervet, tilegner du dig relevant viden. Du kan også indgå i bestyrelser i andre landbrug eller andre erhverv og dermed øge dine kompetencer i at analysere virksomheder. Det er viden, som du i høj grad kan bruge i din egen virksomhedsledelse.

Du udøver indflydelse
Som medlem i forskellige foreninger og netværk får du indflydelse på beslutninger, der har betydning enten for udviklingen i dit lokalsamfund eller i de virksomheder, som du via erhvervet er medejer af.

Du har kontakt til andre mennesker
Udover det samarbejde, du naturligvis har med dine medarbejdere, er din kontakt til andre mennesker i forbindelse med driften af dit landbrug begrænset. Når du deltager i forskellige typer netværk, giver det dig mulighed for at få input fra andre.

Du får anerkendelse i lokalsamfundet
Kontakten til andre mennesker i lokalområdet, giver dig viden om, hvad der rør sig i lokalsamfundet, samtidig med at det giver andre i området kendskab til dig og dit landbrug. Du bliver dermed mere synlig i lokalsamfundet.

Vælg dine samarbejdspartnere med omhu
Du afsætter som oftest dine varer til meget få modtagere, f.eks. et slagteri eller et mejeri, og handler med få leverandører. Desuden har du typisk samlet finansieringen af din virksomhed hos to til tre finansielle samarbejdspartnere. De få samarbejdspartnere, du har, er dermed vigtige for driften af virksomheden.

Vær bevidst, når du vælger samarbejdspartnere, så du ikke bliver for sårbar. Der er derfor flere forhold, du skal tage i betragtning, når du beslutter, hvem du vil samarbejde med. 

Er samarbejdet strategisk vigtigt?
Du bør forholde dig til, om det samarbejde, du er ved at indgå, er langvarigt og dermed har et strategisk perspektiv. Du skal være opmærksom på, at der er en sammenhæng mellem pris og kvalitet. For tiden kan man ikke komme udenom, at samarbejdet med finansielle samarbejdspartnere er strategisk. Det er meget vanskeligt at skifte bank, og derfor er man som kunde bundet op på det pengeinstitut, man har valgt.

Det har stor betydning for udviklingen af din landbrugsvirksomhed, at du vælger de rette samarbejdspartnere samt faglige og sociale netværk. Vælger du f.eks. de forkerte partnere, bliver du sårbar, og der er derfor flere forhold, du skal tage i betragtning, når du beslutter, hvem du vil samarbejde med.

 

3 gode råd

  • Afsæt tid til at finde de rette samarbejdspartnere og netværk. De påvirker den retning, i hvilken din virksomhed udvikler sig.
  • Vælg særligt dine samarbejdspartnere med omhu.
  • Overvej om et nyt samarbejde har et strategisk perspektiv. Det er ikke altid omkostningsfrit at skifte samarbejdspartnere.  

 

Sidst bekræftet: 21-01-2019 Oprettet: 02-02-2017 Revideret: 02-02-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
William Schaar Andersen

Af samme forfatter

Sådan arbejder du og din rådgiver med den udvidede SWOT
Når du som landmand skal arbejde med den udvidede SWOT sammen med din rådgiver, anbefaler vi en bestemt proces. Med denne p...
23.08.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Aktuelt
Her kan du læse om ejerskifte, krisestyring og risikostyring.
16.02.18
Plenummøder giver dig plads til vigtige strategiske overvejelser
Som landmand skal du have tid til refleksion i løbet af et strategiforløb. Du skal have mulighed for at overveje, hvordan o...
30.06.17
Tænk højt og kickstart dit strategiforløb
Skal du i gang med et strategiforløb, eller overvejer du, om det kunne være noget for dig? Så er her nogle overvejelser, du...
29.06.17