Oprettet: 14-12-2015
Revideret: 01-10-2018

Medarbejderne i SEGES, Skat

Her er vi, og du kan se mere om, hvilke arbejdsområder hver enkelt af os har


Anett Skov Marcussen

Afdelingschef for Jura & Skat, Sektorchef for Økonomi & Ledelse, MTA
+45 8740 5133
amx@seges.dk   

Arbejdsområde:
Ledelse og drift af Skatteafdelingen og Erhvervsjura. Sektorchef for Økonomi & Ledelse

   
   
   
 

Anna Boel

Skattechef, Personer
+45 8740 5113
anbo@seges.dk

Arbejdsområde:

Afskrivningsloven, ejendomsavance, virksomhedsordningen, generationsskifte og succession, skattestrategi, etablerings- og iværksætterkonto, principsager, skatteproces, generel personbeskatning herunder ægtefællebeskatning

   
   
 

Bente Grydholdt Johansen

Afd.koordinator Jura & Skat 
+45 8740 5494
begj@seges.dk  

Arbejdsområde:

Sekretær for Anett Skov Marcussen, Aktuel Skat bogproduktion, publikationer.

   
   

Christian Homilius

Skattekonsulent
+45 8740 5163
cho@seges.dk

Arbejdsområde:
Selskabsskatteret, transaktioner mellem selskaber og aktionærer, virksomhedsomdannelse, fusion, aktieombytning, spaltning og tilførsel af aktiver, generationsskifte via selskaber, aktionærbeskatning, beskatning af fonde og foreninger, beskatning af I/S, K/S og P/S’er
   
   
 

Jacob Kunø Christensen

Moms- og afgiftsspecialist
+45 8740 5186
jakc@seges.dk

Arbejdsområde:
Moms, lønsumsafgift, punktafgifter, miljøafgifter, energiafgifter

   
   

Jane Karlskov Bille

Senior Tax Manager
+45 8740 5209
jkb@seges.dk

Arbejdsområde:
Dødsbobeskatning og skifte, generationsskifte og succession, ejerskifte og skattestrategi, beskatning ved akkord og konkurs, deltidslandbrug, syn og skøn, ægtefællebeskatning, bo- og gaveafgift, ejendomsavance, selskaber, virksomhedsomdannelse, andelshavere, I/S & K/S


 
   

Jens Jul Jacobsen

Senior Tax Manager
+45 8740 5129
jsj@seges.dk

Arbejdsområde:
Generel personbeskatning, finansielle produkter, kursgevinstloven, renter, værdipapirer, proces, afskrivningsloven, vindmøller og solcelleanlæg, IT-beskatning og personalegoder, betalings- rettigheder/rettigheder, klagesager/klageregler, mælkekvoter, pensioner

   
   

Kirstine Østergård Kortbæk

Tax Consultant
+45 8740 5039
kiko@seges.dk

Arbejdsområde: 
Beskatning af selskaber og aktionærer

   

Lone Hauge

Senior Tax Manager
+45 8740 5190
lha@seges.dk

Arbejdsområde:

Skatteproces og skattestrafferet, klagesager og omkostningsgodtgørelse, virksomhedsordningen, afskrivningsloven, biler – skattemæssige forhold, udenlandsk indkomst, udenlandske medarbejdere, arbejdsudleje/entreprise, ejendomsavance, I/S og K/S, ægtefællebeskatning, personalegoder

   
   


René Moody Nielsen

Skattechef, Selskaber
+45 8740 6643
rmn@seges.dk

Arbejdsområde:

Selskabsbeskatning, transaktioner mellem selskab og aktionærer, virksomhedsomdannelse, omstrukturering, aktieavance, generationsskifte og succession, skatteproces, beskatning af aktiviteter i udlandet

   
   


Søren Harrild Eriksen

Senior Tax Manager
+45 8740 5218
sre@seges.dk

Arbejdsområde:
Ejendomsavance og Avance2000  
   
   

Søren Hjorth

Chefkonsulent
+45 8740 5220
shr@seges.dk

Arbejdsområde:

Ejendomsavance, Avance 2000, deltidslandbrug, generationsskifte og succession, skattestrategi, etablerings- og iværksætterkonto, beholdninger og besætning, vurdering af fast ejendom. Principsager

   

 

 

Sidst bekræftet: 01-10-2018 Oprettet: 14-12-2015 Revideret: 01-10-2018

Forfatter

Jura og Skat
Afdelingskoordinator

Bente Grydholdt Johansen

Jura & Skat