Værd at vide om skat 

Oprettet: 15-04-2013

Blev du enke(mand) i 2009, 2010 eller 2011?

I de tilfælde, hvor afdøde var gift, og hvor ægtefællerne havde fælleseje, er praksis for, om et dødsbo er skattepligtigt, blevet ændret. Den nye praksis gælder med tilbagevirkende kraft, så SKAT kan fejlagtigt have opkrævet skat i dødsboer fra 2009-2011.

Den nye praksis

Efter den nye praksis er et dødsbo skattefritaget, hvis såvel aktiverne – ud over en eventuel ejerbolig – som nettoformuen er under 2.595.100 kr. Hidtil er hele fællesboet blevet medregnet ved afgørelsen af, om boet er skattefritaget eller ej. Denne praksis er blevet tilsidesat af Landsskatteretten, der fastslår, at længstlevende ægtefælles andel af fællesboet (boslod) ikke skal medregnes. Er begge ægtefæller solvente, betyder det reelt, at skattepligten opgøres ud fra halvdelen af fællesboet mod tidligere hele fællesboet.

Skiftede du boet efter din ægtefælle, og blev der betalt skat i boet, kan du få genoptaget boets skatteansættelse, hvis boet ville have været skattefritaget efter den nye praksis. Er aktiverne, henholdsvis nettoformuen i fællesboet mindre end 5.190.200 kr., kan det derfor være relevant at få undersøgt nærmere, om dødsboet er skattefritaget.

Uskiftet bo

Fik du i sin tid boet efter din afdøde ægtefælle udlagt til uskiftet bo, kan den nye praksis have betydning for, om boet er skattepligtigt i de tilfælde, hvor du skifter boet efter din ægtefælle, mens du selv er i live. Er der skatterelevante aktiver, som f.eks. en landbrugsejendom, i fællesboet, kan det derfor være en god ide at få en konsulent til at vurdere, om et skifte er relevant, særligt hvis du overvejer at sælge ejendommen.

 

Sidst bekræftet: 15-04-2013 Oprettet: 15-04-2013 Revideret: 15-04-2013

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-12-02. Udbetaling fra andelshaverkonto ved udtræden. Retserhvervelse. Beskatningstidspunkt
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, unde...
13.12.19
SKATM-2019-19-06. Nedslag for latent skat. Kursværdi. Nedsættelse af gaveafgift
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage d...
13.12.19