Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 15-04-2013

Blev du enke(mand) i 2009, 2010 eller 2011?

I de tilfælde, hvor afdøde var gift, og hvor ægtefællerne havde fælleseje, er praksis for, om et dødsbo er skattepligtigt, blevet ændret. Den nye praksis gælder med tilbagevirkende kraft, så SKAT kan fejlagtigt have opkrævet skat i dødsboer fra 2009-2011.

Den nye praksis

Efter den nye praksis er et dødsbo skattefritaget, hvis såvel aktiverne – ud over en eventuel ejerbolig – som nettoformuen er under 2.595.100 kr. Hidtil er hele fællesboet blevet medregnet ved afgørelsen af, om boet er skattefritaget eller ej. Denne praksis er blevet tilsidesat af Landsskatteretten, der fastslår, at længstlevende ægtefælles andel af fællesboet (boslod) ikke skal medregnes. Er begge ægtefæller solvente, betyder det reelt, at skattepligten opgøres ud fra halvdelen af fællesboet mod tidligere hele fællesboet.

Skiftede du boet efter din ægtefælle, og blev der betalt skat i boet, kan du få genoptaget boets skatteansættelse, hvis boet ville have været skattefritaget efter den nye praksis. Er aktiverne, henholdsvis nettoformuen i fællesboet mindre end 5.190.200 kr., kan det derfor være relevant at få undersøgt nærmere, om dødsboet er skattefritaget.

Uskiftet bo

Fik du i sin tid boet efter din afdøde ægtefælle udlagt til uskiftet bo, kan den nye praksis have betydning for, om boet er skattepligtigt i de tilfælde, hvor du skifter boet efter din ægtefælle, mens du selv er i live. Er der skatterelevante aktiver, som f.eks. en landbrugsejendom, i fællesboet, kan det derfor være en god ide at få en konsulent til at vurdere, om et skifte er relevant, særligt hvis du overvejer at sælge ejendommen.

 

Sidst bekræftet: 15-04-2013 Oprettet: 15-04-2013 Revideret: 15-04-2013

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19