Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 16-10-2013

Driver du hobbylandbrug?

De fleste deltidslandmænd vil sikkert svare klart nej til ovenstående spørgsmål.

De driver landbrugserhverv på deltid. Nogle med et mindre dyrehold, andre med planteavl og nogle igen med en blanding af flere produktionsgrene, hvor det er forsøgt at udnytte ejendommens resurser bedst muligt. Men der kan være god grund til at stille sig selv og sin konsulent dette spørgsmål, da konsekvenserne kan være store, hvis SKAT mener, at landbruget – eller dele af det – er drevet som hobby.

 

Konkrete sager i Nordjylland

Lige nu har SKAT rejst et større antal sager i Nordjylland, hvor SKAT har nægtet landmænd fradrag for deres underskud, idet SKAT ikke mener, at landbruget er erhvervsmæssigt drevet. Det er ikke kun fremadrettet, at underskuddet nægtes fradraget, men oftest nægtes underskud fradraget for de seneste 3 år.

 

Er dit landbrug erhvervsmæssigt drevet?

De grundlæggende skattemæssige betingelser for, at et deltidslandbrug anses for at være erhvervsmæssigt er, at landbruget er landbrugsfagligt forsvarligt og sædvanligt drevet, og at der på sigt er udsigt til, at landbruget kan blive overskudsgivende eller balancere. Når det vurderes, i hvilket omfang der er udsigt til overskud, ser man på det driftsmæssige resultat efter driftsmæssige afskrivninger, men før fradrag af driftsherreløn.

 

Når SKAT rejser sag …

Rejser SKAT en sag, hvor der nægtes fradrag for underskud, sker det uden at have nogen faglig indsigt i driften og som regel alene ud fra de skattemæssige resultater. Der er derfor ofte rigtig meget at vinde ved under sagen at få oplyst denne med oplysninger om driften og de driftsmæssige resultater. Dette kan ske ved et syn og skøn, hvor en fagperson kommer med sin vurdering af driften og udsigterne til driftsmæssigt overskud. Udgifterne til syn og skøn vil ofte kunne dækkes fuldt ud, ved at klageinstansen giver et forudgående tilsagn om fuld omkostningsdækning.

 

På Videncentret for Landbrug har vi i en årrække medvirket til at indhente disse syn og skøn. Skønsmandens faglige vurdering af landbruget og driftsøkonomien tilfører skattesagen væsentlige oplysninger, og mere end halvdelen af de sager, hvor der har været syn og skøn, vindes efterfølgende.

 

Det starter hos dig som landmand …

Driver du landbruget på en sådan måde, at en fagmand finder den fagligt i orden, og gør du løbende, hvad der er muligt for at få det bedste driftsresultat, vil du stå godt, hvis SKAT en dag banker på din dør og spørger: Driver du erhvervsmæssig virksomhed?

 

 

Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 16-10-2013 Revideret: 16-10-2013

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
24.06.19
SKATM-2019-09-01. Ægtefællesuccession i vindmølleandele. LL § 8P
Anvendelse af skematiske regler i ligningslovens § 8P ved erhvervelse af brugte vindmølleandele forudsætter, at andelene op...
21.06.19
SKATM-2019-28-02. Gældssanering i konkurs. Beskatning af andelshaverkonti
Ved gældssanering i konkurs sker der ikke beskatning efter konkursskatteloven. En udtrædende andelshaver skal i sin indkoms...
21.06.19
SKATM-2019-19-02. Nedslag for latent skattebyrde ved succession i opsparet overskud
Ved succession i opsparet overskud kan vælges at kompensere gennem et nedslag for den latente skat, uanset de øvrige aktive...
17.05.19
SKATM-2019-28-01. Omlægning til ansvarligt lån. Eftergivelse af gæld. Periodisering af option på indfrielse til kurs 50
Landsskatteretten finder, at omlægning af gæld til ansvarligt lån er at anse for eftergivelse af gæld med underskudsbegræns...
03.05.19