Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-10-2019

Værd at vide om skat 

Oprettet: 16-10-2013

Driver du hobbylandbrug?

De fleste deltidslandmænd vil sikkert svare klart nej til ovenstående spørgsmål.

De driver landbrugserhverv på deltid. Nogle med et mindre dyrehold, andre med planteavl og nogle igen med en blanding af flere produktionsgrene, hvor det er forsøgt at udnytte ejendommens resurser bedst muligt. Men der kan være god grund til at stille sig selv og sin konsulent dette spørgsmål, da konsekvenserne kan være store, hvis SKAT mener, at landbruget – eller dele af det – er drevet som hobby.

 

Konkrete sager i Nordjylland

Lige nu har SKAT rejst et større antal sager i Nordjylland, hvor SKAT har nægtet landmænd fradrag for deres underskud, idet SKAT ikke mener, at landbruget er erhvervsmæssigt drevet. Det er ikke kun fremadrettet, at underskuddet nægtes fradraget, men oftest nægtes underskud fradraget for de seneste 3 år.

 

Er dit landbrug erhvervsmæssigt drevet?

De grundlæggende skattemæssige betingelser for, at et deltidslandbrug anses for at være erhvervsmæssigt er, at landbruget er landbrugsfagligt forsvarligt og sædvanligt drevet, og at der på sigt er udsigt til, at landbruget kan blive overskudsgivende eller balancere. Når det vurderes, i hvilket omfang der er udsigt til overskud, ser man på det driftsmæssige resultat efter driftsmæssige afskrivninger, men før fradrag af driftsherreløn.

 

Når SKAT rejser sag …

Rejser SKAT en sag, hvor der nægtes fradrag for underskud, sker det uden at have nogen faglig indsigt i driften og som regel alene ud fra de skattemæssige resultater. Der er derfor ofte rigtig meget at vinde ved under sagen at få oplyst denne med oplysninger om driften og de driftsmæssige resultater. Dette kan ske ved et syn og skøn, hvor en fagperson kommer med sin vurdering af driften og udsigterne til driftsmæssigt overskud. Udgifterne til syn og skøn vil ofte kunne dækkes fuldt ud, ved at klageinstansen giver et forudgående tilsagn om fuld omkostningsdækning.

 

På Videncentret for Landbrug har vi i en årrække medvirket til at indhente disse syn og skøn. Skønsmandens faglige vurdering af landbruget og driftsøkonomien tilfører skattesagen væsentlige oplysninger, og mere end halvdelen af de sager, hvor der har været syn og skøn, vindes efterfølgende.

 

Det starter hos dig som landmand …

Driver du landbruget på en sådan måde, at en fagmand finder den fagligt i orden, og gør du løbende, hvad der er muligt for at få det bedste driftsresultat, vil du stå godt, hvis SKAT en dag banker på din dør og spørger: Driver du erhvervsmæssig virksomhed?

 

 

Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 16-10-2013 Revideret: 16-10-2013

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19