Værd at vide om skat 

Oprettet: 25-11-2013

Forskudsopgørelsen for 2014

Husk at kigge forskudsopgørelsen for 2014 igennem, så du undgår at betale for meget i forskudsskat eller får en restskat og læs om skattelettelser næste år.

Forskudsopgørelsen fra SKAT er kommet, og det er vigtigt, at du får kigget den efter for at sikre, at din løbende skattebetaling i 2014 bliver så korrekt som mulig. Hvis din forskudsregistrering er for høj, kommer du til at betale for meget i forskudsskat, og derved lider du et likviditetstab. Hvis din forskudsregistrering derimod er for lav, får du en restskat, som du skal forrente. Renten til SKAT er ikke fradragsberettiget.

Beløbsgrænser og skattelettelser
Pristalsreguleringen har været sat ud af kraft de senere år. Fra og med indkomståret 2014 er pristalsreguleringen genindført, og det medfører en skattelettelse for de fleste.

Topskattegrænsen er hævet til 449.100 kr. Det betyder, at du kan tjene ca. 488.000 kr. før beregning af arbejdsmarkedsbidrag, inden du kommer til at betale topskat. Hvis du skal betale topskat, vil forhøjelsen af topskattegrænsen medføre, at du får en skattelettelse på 4.215 kr. i topskatten.

Selve marginalskatteprocenten er uændret i 2014. Den er fortsat ca. 56,2 %, hvis du er medlem af folkekirken og betaler topskat.

Personfradraget bliver forhøjet til 42.800 kr. pr. ægtefælle. Hvis du ikke selv kan udnytte personfradraget, bliver det automatisk overført til din ægtefælle. Din skattekonsulent vil gøre alt for, at personfradraget bliver udnyttet maksimalt. Et underskud kan overføres til et senere indkomstår, men det samme gør sig ikke gældende for et ikke-udnyttet personfradrag.

Hvis din ægtefælle er medhjælpende ægtefælle i landbruget, kan der i 2014 overføres 219.400 kr. til den medhjælpende ægtefælle. For 2013 kan der maksimalt overføres 215.500 kr.

Hvis du har investeret i aktier, kan du glæde dig over, at grænsen for den lave beskatning af aktieindkomst på 27 % hæves til 49.200 kr. Hvis du er gift, og du og din ægtefælle bor sammen den 31. december 2014, har det som konsekvens, at I kun skal betale 27 % skat af aktieindkomsten, hvis jeres samlede aktieindkomst i 2014 ikke overstiger 98.400 kr.

Gaver til familien
Beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver til børn, børnebørn og svigerbørn har også været påvirket af, at pristalsreguleringen har været sat i stå. Med genindførelsen af denne kan du i 2014 give gaver på 59.800 kr. til børn og børnebørn og 20.900 kr. til svigerbørn, uden at der skal beregnes gaveafgift. Din ægtefælle kan normalt give et tilsvarende beløb i gave.

 

 

Sidst bekræftet: 25-11-2013 Oprettet: 25-11-2013 Revideret: 25-11-2013

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Lone Hauge

Af samme forfatter

SKATM-2019-13-35 Overvej justeringer af acontoskat for selskaber
Restskattetillægget stiger med 2 %, så derfor bør det overvejes, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skat...
08.11.19
Straksfradrag under lup
Skattestyrelsen er lige nu i gang med at undersøge de straksfradrag, landmænd og andre erhvervsdrivende har trukket fra i d...
09.09.19
SKATM-2019-11-09. Mellemregning med ApS kunne ikke indgå i hovedanpartshavers VSO
En mellemregning mellem en hovedanpartshaver og selskabet havde karakter af rent udlån og kunne ikke ligge i VSO.
16.07.19
SKATM-2019-14-05. Formalia ikke overholdt – lønindeholdelse kunne ikke afbryde forældelse af inddrivelse af misligholdt jordbrugslån
Et rentekrav vedrørende misligholdt jordbrugslån var forældet. Afgørelse om lønindeholdelse indeholdt ikke tilstrækkelige o...
15.07.19
SKATM-2019-11-08. Virksomhedsordningen. Konvertibelt gældsbrev
Landsskatteretten fandt, at et konvertibelt gældsbrev ikke kunne placeres i virksomhedsordningen.
03.05.19