Feedback Form

artikel 

Oprettet: 02-10-2009

Husk skatten, hvis du udskyder betaling af gæld

Har du svært ved at betale dine regninger til tiden, kan du gå i dialog med dine kreditorer om en ny aftale, men tænk på skatten, inden du skriver under.

I de tilfælde hvor aftalen går på, at din gæld helt eller delvis nedsættes, kan en sådan aftale få store skattemæssige konsekvenser for dig. Det vil typisk betyde, at du mister fradrag, der svarer til det beløb, gælden nedsættes med.

Du kan også aftale, at en del af gælden indefryses i en periode, hvor du ikke afdrager på den, og hvor den tilskrives ingen eller en meget lav rente. Som udgangspunkt har indefrysningen ingen skattemæssige konsekvenser for fysiske personer, men kan have det for selskaber. Derudover kan indefrysningen også have nogle afledte skattemæssige konsekvenser i forhold til, hvornår du har fradrag for betalte renter.

Spørg en ekspert

Ikke sjældent indeholder en aftale med kreditorerne (eventuelt kun banken) flere forskellige elementer med henblik på en samlet ordning. Det er derfor altid en god ide at drøfte aftalens skattemæssige konsekvenser med din økonomirådgiver, inden du skriver under.

Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 02-10-2009 Revideret: 02-10-2009

Forfatter

Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19