Værd at vide om skat 

Oprettet: 02-10-2012

Beskatningen for medarbejderboliger ændres fra 2013

Fra 1. januar 2013 kommer der nye regler for beskatningen af medarbejderboliger. Fra årsskiftet vil beskatningen af fri helårsbolig ske på baggrund af boligens markedsværdi.

Markedsværdien er bestemt af den leje, som den pågældende bolig kan udlejes til i markedet, dvs. markedslejen. Tidligere har den værdi, som den ansatte skulle beskattes af, været fastsat af Skatteministeriets satser.

De nye skatteregler

Beskatningen af den ansatte, der har medarbejderbolig, vil være afhængig af, om der er tale om en fri bolig eller en tjenestebolig.

Fri bolig:

  • Den ansatte, som bor i fri bolig har ikke bopælspligt under ansættelsen, men fraflytningspligt ved ophør af ansættelsen. Markedslejen for den ansatte med fri bolig nedsættes med 10 %. Den skattemæssige værdi af markedslejen er altså markedslejen fratrukket 10 %.

Tjenestebolig:

  • Den ansatte, som bor i tjenestebolig har både bopælspligt under ansættelsesforholdet og fraflytningspligt ved ophør af ansættelsen. Markedslejen for den ansatte med tjenestebolig nedsættes med 30 %. Den skattemæssige værdi af markedslejen er altså markedslejen fratrukket 30 %.
  • Beskatningen af fri bolig kan maksimalt udgøre 15 % af lønnen. Ved lønnen forstås den sædvanlige løn før beregning af AM-bidrag og uden overarbejdstillæg.
  • En tjenestebolig skal efter loven som minimum beskattes med 2.000 kr. pr. måned. Hvis den ansattes løn derfor er mindre end 160.000 kr., bliver lønnen stadig beskattet med 2.000 kr. 

Hvis boligen er en lejebolig …

Hvis arbejdsgiveren selv er lejer af den bolig, der stilles til rådighed for den ansatte, anvendes den leje, arbejdsgiver betaler, som beskatningsgrundlag. Denne regel gælder, uanset om den ansatte har fri bolig eller tjenestebolig. Hvis den ansatte selv betaler en del af lejen, reduceres beskatningsgrundlaget med samme beløb. 

Kontakt din rådgiver for yderligere information.

Sidst bekræftet: 02-10-2012 Oprettet: 02-10-2012 Revideret: 02-10-2012

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Peder Frøjk

Af samme forfatter

SKATM-2016-26-05. Underskud. Virksomhedsordning. Bortforpagtning af 5 ha anset for erhvervsmæssig virksomhed
Landsskatteretten fandt, at den del af landbrugsejendommen jordareal der var bortforpagtet kunne anses for erhvervsmæssig v...
22.12.16
SKATM-2016-16-04. Tinglysningsafgift. Ejerlejligheder udlejet til beboelse
Byretten fandt, at for ejerlejligheder, der blev købt til udlejning, skulle tinglysningsafgiften beregnes af ejendomsværdie...
15.12.16
SKATM-2016-25-06. Amortisationsrenten for 2017. Pensionsbeskatningsloven
Amortisationsrenten for 2017 er fastsat til 4,6585 pct.
05.12.16
SKATM-2016-14-15. Ikke ekstraordinær genoptagelse. Betalt ejendomsværdiskat af solgt bolig
Landsskatteretten fandt ikke, at der kunne ske ekstraordinær genoptagelse for de indkomstår, hvor A ved en fejl havde betal...
01.12.16
SKATM-2016-25-05. Udbetalt ratepension i utide kunne ikke fortrydes
Landsskatteretten fandt ligesom SKAT, at udbetaling fra en ratepension i utide ikke kunne karakteriseres som en åbenbar fej...
30.11.16