Værd at vide om skat 

Oprettet: 10-01-2012

Nye regler kan gøre generationsskifter dyrere

Den nye finanslov strammer blandt andet den såkaldte pengetanksregel, der regulerer hvor stor del af en virksomheds værdier, der må anbringes i finansielle aktiver uden, at den bliver opfattet som en pengetank.

Opfattes et selskab som en pengetank, kan det ikke generationsskiftes med succession, og dermed skal der afregnes skat ved salg af selskabet.

Folketinget vedtog inden jul at stramme reglerne for generationsskifte, så virksomheder fremover opfattes som ’pengetanke’, hvis mere end 50 % af selskabets værdi er anbragt i finansielle aktiver. Det oprindelige lovforslag nedsatte grænsen til 25 %. Kompromiset kom i hus med stemmer fra Konservative og var bl.a. et resultat af et kraftigt pres fra erhvervsorganisationer i og uden for landbrugssektoren. Kompromisset indebærer også, at der blev lavet nogle fordelagtige overgangsregler. Inden lovændringen var grænsen på 75 %.

Reglerne er trådt i kraft

Fra og med 1. januar 2012 kan selskaber ikke overdrages til familie eller nære medarbejder med succession, hvis mere end 50 % af selskabets aktiver eller indtjening stammer fra passiv virksomhed. Kravet skal opfyldes på overdragelsestidspunktet og som et gennemsnit over tre år. Ved overdragelser til og med 2014 kan man dog vælge alene at opfylde kravet på overdragelsestidspunktet og i det seneste indkomstår forud for overdragelsen. Der er ikke sket ændringer i mulighederne for at overdrage personligt drevne virksomheder med succession, ligesom bortforpagtning af landbrugsejendomme fortsat anses som aktiv virksomhed.  

Mulighed for indskud på ophørspension rammes også

Ved indskud på ophørspension ved salg af en personligt drevet virksomhed eller et selskab, gennemføres stramningen af pengetankreglen reelt først fra 2013. Samtidig vil vurderingen af, om der har været drevet aktiv virksomhed i mindst 10 af de forudgående 15 år, til om med 2014, ske ud fra de hidtidige regler.  

Mere info

Du kan med fordel kontakte din skatterådgiver, hvis du har behov for mere viden om de nye regler.

 

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 10-01-2012 Oprettet: 10-01-2012 Revideret: 10-01-2012

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-12-02. Udbetaling fra andelshaverkonto ved udtræden. Retserhvervelse. Beskatningstidspunkt
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, unde...
13.12.19
SKATM-2019-19-06. Nedslag for latent skat. Kursværdi. Nedsættelse af gaveafgift
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage d...
13.12.19