Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 10-01-2012

Nye regler kan gøre generationsskifter dyrere

Den nye finanslov strammer blandt andet den såkaldte pengetanksregel, der regulerer hvor stor del af en virksomheds værdier, der må anbringes i finansielle aktiver uden, at den bliver opfattet som en pengetank.

Opfattes et selskab som en pengetank, kan det ikke generationsskiftes med succession, og dermed skal der afregnes skat ved salg af selskabet.

Folketinget vedtog inden jul at stramme reglerne for generationsskifte, så virksomheder fremover opfattes som ’pengetanke’, hvis mere end 50 % af selskabets værdi er anbragt i finansielle aktiver. Det oprindelige lovforslag nedsatte grænsen til 25 %. Kompromiset kom i hus med stemmer fra Konservative og var bl.a. et resultat af et kraftigt pres fra erhvervsorganisationer i og uden for landbrugssektoren. Kompromisset indebærer også, at der blev lavet nogle fordelagtige overgangsregler. Inden lovændringen var grænsen på 75 %.

Reglerne er trådt i kraft

Fra og med 1. januar 2012 kan selskaber ikke overdrages til familie eller nære medarbejder med succession, hvis mere end 50 % af selskabets aktiver eller indtjening stammer fra passiv virksomhed. Kravet skal opfyldes på overdragelsestidspunktet og som et gennemsnit over tre år. Ved overdragelser til og med 2014 kan man dog vælge alene at opfylde kravet på overdragelsestidspunktet og i det seneste indkomstår forud for overdragelsen. Der er ikke sket ændringer i mulighederne for at overdrage personligt drevne virksomheder med succession, ligesom bortforpagtning af landbrugsejendomme fortsat anses som aktiv virksomhed.  

Mulighed for indskud på ophørspension rammes også

Ved indskud på ophørspension ved salg af en personligt drevet virksomhed eller et selskab, gennemføres stramningen af pengetankreglen reelt først fra 2013. Samtidig vil vurderingen af, om der har været drevet aktiv virksomhed i mindst 10 af de forudgående 15 år, til om med 2014, ske ud fra de hidtidige regler.  

Mere info

Du kan med fordel kontakte din skatterådgiver, hvis du har behov for mere viden om de nye regler.

 

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 10-01-2012 Oprettet: 10-01-2012 Revideret: 10-01-2012

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19