Feedback Form

artikel 

Oprettet: 16-10-2009

Skat af penge du ikke har på lommen

Flere andelsselskaber udlodder færre penge pga. krisen, men andelshavere beskattes i nogle tilfælde straks.

Har du andel i et andelsselskab, kan andelsselskabet vælge at binde en del af dine udbetalinger i en årrække. Det sker på selskabets driftskonti.

Hvis dette er tilfældet, skal du være opmærksom på, om andelsselskabet medregner driftskontiene til fremmedkapital eller til sin egenkapital. Dette har nemlig betydning for, hvornår du skal betale skat af det bundne beløb.

Fremmedkapital
Hvis selskabet medregner driftskontiene til fremmedkapital vil hele udbetalingssummen, både delen der er bundet i driftskonti og den del der udbetaltes, beskattes ved tilskrivningen. Dog gives der et nedslag, da det bundne beløb værdiansættes under hensyn til bindingsperiode og forrentning.

Egenkapital
Hvis selskabet medregner driftskontiene til egenkapitalen, vil dét der bindes på driftskontiene først blive beskattet på udbetalingstidspunktet.

Forrentningen af driftskontiene beskattes løbende uanset driftskontoens status som egen- eller fremmedkapital.

Mere info
Kontakt din skattekonsulent, hvis du ønsker flere informationer.

Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 16-10-2009 Revideret: 16-10-2009

Forfatter

Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-04. Stutteri og galopheste var privat aktivitet. Ikke momsfradrag. Ikke reklameudgift
Stutteri med galopheste var ikke erhvervsmæssigt drevet. Aktiviteten havde heller ikke karakter af økonomisk virksomhed, hv...
28.06.19
SKATM-2019-26-03. Travstutteri og landbrug. Væsentlig omlægning. Ej erhvervsmæssig drift
Driften af et landbrug med travstutteri skulle vurderes særskilt henholdsvis før og efter en omlægning, som havde haft væse...
28.06.19
SKATM-2019-26-02. Stutteri med travheste. Opstartsperiode. Erhvervsmæssigt drevet
Et travstutteri blev anerkendt som erhvervsmæssigt drevet. Driften var i de pågældende år i en opstartsfase, og efter en in...
28.06.19
SKATM-2019-19-03. Værdiansættelse efter 15 % regel uanset videresalg til kommune
Ved overdragelse af en landbrugsejendom i levende live skal skatteforvaltningen acceptere en værdiansættelse til +/- 15 %. ...
28.06.19
SKATM-2019-26-01. Hesteopdræt. Ikke fornøden intensitet. Fagligt kontingent
Hestehold med 3 heste, der havde givet meget små indtægter, blev ikke anset for drevet med fornøden intensitet og fradrag n...
28.06.19