Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 20-10-2019

artikel 

Oprettet: 16-10-2009

Skat af penge du ikke har på lommen

Flere andelsselskaber udlodder færre penge pga. krisen, men andelshavere beskattes i nogle tilfælde straks.

Har du andel i et andelsselskab, kan andelsselskabet vælge at binde en del af dine udbetalinger i en årrække. Det sker på selskabets driftskonti.

Hvis dette er tilfældet, skal du være opmærksom på, om andelsselskabet medregner driftskontiene til fremmedkapital eller til sin egenkapital. Dette har nemlig betydning for, hvornår du skal betale skat af det bundne beløb.

Fremmedkapital
Hvis selskabet medregner driftskontiene til fremmedkapital vil hele udbetalingssummen, både delen der er bundet i driftskonti og den del der udbetaltes, beskattes ved tilskrivningen. Dog gives der et nedslag, da det bundne beløb værdiansættes under hensyn til bindingsperiode og forrentning.

Egenkapital
Hvis selskabet medregner driftskontiene til egenkapitalen, vil dét der bindes på driftskontiene først blive beskattet på udbetalingstidspunktet.

Forrentningen af driftskontiene beskattes løbende uanset driftskontoens status som egen- eller fremmedkapital.

Mere info
Kontakt din skattekonsulent, hvis du ønsker flere informationer.

Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 16-10-2009 Revideret: 16-10-2009

Forfatter

Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-19-01. Værdiansættelse af ejendom i dødsbo. Ændring uden vurdering
Skattestyrelsen havde ændret i et dødsbos værdiansættelse af en fast ejendom uden sagkyndig vurdering. Landsretten fastslår...
10.01.20
SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder
Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige o...
20.12.19
Nyt beregningsværktøj: Få styr på dit økonomiske behov, når du går på pension
Når talen falder på pension, er et centralt spørgsmål: Hvor meget skal jeg spare op?
16.12.19
SKATM-2019-12-02. Udbetaling fra andelshaverkonto ved udtræden. Retserhvervelse. Beskatningstidspunkt
En andelshaverkonto skulle udbetales årligt med 1/5. Repræsentantskabet skulle årligt træffe beslutning om udbetaling, unde...
13.12.19
SKATM-2019-19-06. Nedslag for latent skat. Kursværdi. Nedsættelse af gaveafgift
En landmand overdrog en andel på 20 pct. af sin landbrugsvirksomhed med succession til sin søn. Nedslaget for at overtage d...
13.12.19