Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat

Skat

Den rigtige rådgivning kan gøre en kolossal forskel på, hvilken skat, man betaler. Derfor er det essentielt med specialiseret ekspertviden – ikke mindst om de mange specielle regler og muligheder, der gælder for landbrugsvirksomheder. 

 Artikler

 Lovstof om landbrug

Nye artikler

Straksfradrag. Ensilageplads. Tilbygning. SKATM. 2001, 04-11.
Etablering af en ensilageplads blev anset for en tilbygning.
24.04.18

SKATM-2018-26-05. Ikke-erhvervsmæssig virksomhed, skoventreprenørvirksomhed, sygdom
Skoventreprenørvirksomhed, som var blevet neddroslet som følge af arbejdsskade, kunne ikke anses for erhvervsmæssig virksom...
24.04.18

SKATM-2018-26-04. Ikke-erhvervsmæssig virksomhed – rentabilitet – bevisbyrde - tandlæge
Fradrag for underskud nægtet, da tandlæge ikke havde løftet bevisbyrden for, at virksomheden efter fald i omsætning og stor...
24.04.18

SKATM-2018-26-03. Erhvervsmæssig virksomhed, opdeling af revisorregning
Skatteyder fik ved Landsskatteretten opdelt sin revisorregning, således at det kun var den del, som vedrørte landbruget (og...
23.04.18

SKATM-2018-26-02. Ikke erhvervsmæssig virksomhed på trods af etableringsfase
Beskrivelse: Virksomhed bestående af travheste og træning blev anset for ikke-erhvervsmæssig til trods for, at virksomheden...
23.04.18

SKATM-2018-30-08. Virksomhed på pause kunne fortsat være momsregistreret
En virksomhed, der er berostillet grundet indehavers sygdom, skal ikke anses for ophørt. Da virksomhedens aktiver af den gr...
23.04.18

SKATM-2018-30-07. Udlejning af fast ejendom – betaling fra lejere til ejendomsskat m.v. – udlægsreglerne
En udlejer af fast ejendom kunne ikke anvende udlægsreglerne ved lejeres betalinger til dækning af ejendomsskat og forsikri...
17.04.18

SKATM-2018-30-06. Momsfritagelse – særskilt salg af bebygget grund
Skatterådet bekræfter, at en kommunes særskilte salg af en bebygget grund, hvor bygninger er ejet af tredjemand, er momsfri...
17.04.18

SKATM-2018-13-20 Har transaktioner mellem 2 helejede selskaber ”passeret” hovedaktionærens økonomi?
En person ejede et selskab i DK og et i Y-land. Der blev overført store midler fra det danske selskab til selskabet i Y-lan...
16.04.18

SKATM-2018-02-02. Ejendomsavance. Genanbringelse i køb og forbedringer. Interessentskab. Principsag
Principsagen vedrører spørgsmålet, om der kan genanbringes ejendomsavance i køb af ejendomme og forbedringer på ejendomme, ...
12.04.18

 Kurser fra Akademiet

 
 

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Sektor- og afdelingschef

Anett Skov Marcussen

Jura & Skat, Ledelse