Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat

Skat

Den rigtige rådgivning kan gøre en kolossal forskel på, hvilken skat, man betaler. Derfor er det essentielt med specialiseret ekspertviden – ikke mindst om de mange specielle regler og muligheder, der gælder for landbrugsvirksomheder. 

 Artikler

 Lovstof om landbrug

Nye artikler

Husk selvangivelsen og restskatten senest 1. juli!
Husk, at du skal selvangive, hvor meget du har fået i over- eller underskud i din virksomhed i 2017 senest 1. juli, og over...
18.06.18

SKATM-2018-30-14. Momsfritagelse kunstkurser – undervisning i musik, sprog, legemsøvelser m.m. – fysiske kurser – onlinekurser
Skatterådet bekræfter, at fysiske kurser i kunst kunne momsfritages, når de udbydes til private. Onlinekurser kunne derimod...
15.06.18

SKATM-2018-30-13. Momspligt på salg af lejligheder. Ombygningsudgifter. Nedrivning. Ny eller gammel bygning
Landsskatteretten fandt, at udgifter til nedrivning skulle medregnes som en ombygningsudgift ved vurderingen af, om der for...
15.06.18

SKATM-2018-13-29. Skal foreninger indsende selvangivelse?
Almenvelgørende foreninger, i hvilke det af vedtægterne fremgår, at foreningens formue ved opløsning udelukkende skal gå ti...
15.06.18

SKATM-2018-10-01. Etablerings- og iværksætterkonto. Anmodning om ændring af skatteansættelsen gav ikke fradrag uden indskud
A fik ikke fradrag for etableringskonto/iværksætterkonto uden indskud for indkomstårene 2012-2014 efter anmodning herom i s...
15.06.18

SKATM-2018-02-03. Ejendomsavance. Fordeling af handelspris godkendt. Syn- og skøn. Herlighedsværdi
Landsskatteretten godkendte parternes fordeling af handelsprisen for en landbrugsejendom. Herlighedsværdi af parklignende h...
15.06.18

Brush-up kursus i ansættelsesret
Kurset afholdes den 7. november 2018 på Comwell, Middelfart.
13.06.18

SKATM-2018-13-28. Lån til eget nødlidende selskab. Renter. Gældseftergivelse.
En hovedanpartshaver beregnede hvert år renter af et lån til sit nødlidende selskab. Renterne blev straks gældseftergivet o...
08.06.18

SKATM-2018-00-11. Jobfradrag og nedsat bundskat
Der er indført et jobfradrag, der giver en skattenedsættelse på op til 640 kr., og bundskatten er nedsat med 0,02 %.
08.06.18

SKATM-2018-13-27. Forrentning af hovedaktionærs fordring på eget selskab
Et rentefrit hovedaktionærlån til selskabet var af SKAT rentefikseret med 4% p.a. LSR hjemviste sagen med krav om, at SKAT ...
08.06.18

 Kurser fra Akademiet

 
 

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Sektor- og afdelingschef

Anett Skov Marcussen

Jura & Skat, Ledelse