Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat

Skat

Den rigtige rådgivning kan gøre en kolossal forskel på, hvilken skat, man betaler. Derfor er det essentielt med specialiseret ekspertviden – ikke mindst om de mange specielle regler og muligheder, der gælder for landbrugsvirksomheder. 

 Artikler

 Lovstof om landbrug

Nye artikler

SKATM-2018-11-10. Garage. Udlejning. Virksomhedsordningen. Rentabilitetskriterie
Udleje af en garage kunne ikke anses for erhvervsmæssig virksomhed, og virksomhedsordningen kunne derfor ikke anvendes.
17.08.18

SKATM-2018-30-20. Moms på fast ejendom – ændret anvendelse – regulering af fradrag
reguleres årligt med 1/10, når ejeren i stedet for videresalg af grunden vil opføre boliger til udlejning, som er en momsfr...
17.08.18

SKATM-2018-22-06. Udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse
Landsskatteretten fandt, at SKAT ikke kunne kræve beskatning af alle udbetalte skattefrie godtgørelser alene på grund af ba...
17.08.18

SKATM-2018-17-01. Fradrag for ”risikotillægsrente”
En fond ville yde ansvarlig lånekapital til landbruget. I den forbindelse ville de have en såkaldt ”risikotillægsrente”, hv...
17.08.18

SKATM-2018-11-09. Kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for indkomståret 2018
SKAT har for indkomståret 2018 beregnet kapitalafkastsatsen til 0 % og rentekorrektionssatsen til 3 %.
17.08.18

SKATM-2018-13-37. Vedtægtsændring med ændring af udbytteret medfører afståelsesbeskatning
Et antal personer ejede via deres personlige holdingselskaber og et fællesejet holdingselskab, andele i et P/S. Kun det fæl...
10.08.18

SKATM-2018-13-36. Aktionærlån indfriet ved udligning med udloddet nettoudbytte. Aktionærlånsbeskatning af tilskrevne renter
En aktionær hævede ca. 1,2 mio. kr på mellemregningskontoen. Da revisor blev opmærksom på forholdet, blev der udloddet udby...
10.08.18

SKATM-2018-30-19. Byggegrunde – interessenters udtagning fra I/S – beregning af udtagningsmoms
I/S skulle betale udtagningsmoms ved interessenters udtagning af byggegrunde til privat anvendelse. Der skulle betales udta...
10.08.18

SKATM-2018-13-35. Avance ved salg af andelsbevis i haveforening
En person solgte sit kolonihavehus. Avancen/værdien af selve huset var skattefri. Differencen mellem værdien af huset og de...
10.08.18

SKATM-2018-30-18. Moms på byggegrunde – salg efter udlejning - momsfritagelse
Skatterådet har i et bindende svar bekræftet, at salg af en byggegrund, der tidligere har været udlejet med moms, kan sælge...
10.08.18

 Kurser fra Akademiet

 
 

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Sektor- og afdelingschef

Anett Skov Marcussen

Jura & Skat, Ledelse