Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat

Skat

Den rigtige rådgivning kan gøre en kolossal forskel på, hvilken skat, man betaler. Derfor er det essentielt med specialiseret ekspertviden – ikke mindst om de mange specielle regler og muligheder, der gælder for landbrugsvirksomheder. 

 Artikler

 Lovstof om landbrug

Nye artikler

SKATM-2018-30-02. Momspligt – salg af byggegrund – delvist nedrevet ejendom – momsfri udlejning
Beskrivelse: Salg af en ejendom, som delvist nedrives af sælger, er salg af en byggegrund. Sælger er endvidere en afgiftspl...
20.02.18

SKATM-2018-13-12. Transaktioner mellem dansk selskab og udenlandske koncernforbundne selskaber. TP dokumentation.
Sagen vedrører dokumentationspligten ved koncernintern samhandel. Er denne mangelfuld, er SKAT berettiget til at foretage e...
20.02.18

SKATM-2018-13-11. VOL omdannelse anset for skattepligtig af SKAT efter selskabets konkurs. Ansættelsesfrist. Værdiansættelse.
En VOL omdannelse er sket, uden at "alle aktiver" kom med over. Omdannelsen blev derfor skattepligtig. Ved efterbeskatninge...
15.02.18

SKATM-2018-13-09. Kursfastsættelse ved hovedaktionærs køb af kautioneret fordring fra eget selskab. LL. § 2.
En eneaktionær kautionerede for det lån som hans selskab havde optaget for at kunne videreudlåne til et 20% ejet tysk GMBH....
13.02.18

Spar op til at etablere dig som selvstændig landmand
Både etableringskonto- og iværksætterordningen giver dig mulighed for at spare et større beløb op til køb af en landbrugsvi...
12.02.18

SKATM-2018-13-10. Fortolkning af fusionsdatoen i fusionsskattelovens § 5
Et selskab udtrådte af dansk sambeskatning, da det blev fusioneret med et tysk søsterselskab. SKAT anså det deraf afledte o...
08.02.18

SKATM-2018-18-02. Gældseftergivelse, lån fra moster
Et lån blev eftergivet og blev selvangivet som fuldt skattepligtigt. Låntager fik medhold i, at kursværdien var lavere, hvo...
08.02.18

SKATM-2018-00-02. Aftale om skattereform vedrørende pensionsindbetalinger mv.
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om ændringer af fradragsret for pensionsindbetalinger, ændret beskæftigel...
07.02.18

 Kurser fra Akademiet

 
 

Ansvarlig

Økonomi & Virksomhedsledelse
Sektor- og afdelingschef

Anett Skov Marcussen

Jura & Skat, Ledelse