Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-06-2019

Værd at vide om skat 

Oprettet: 01-06-2018

Finansielle kontrakter, erhvervsmæssig tilknytning efter KGL § 32

I Vestre Landsrets sag VL B-1458 blev der afholdt syn og skøn om bl.a. sammenhængen mellem DKK og EUR. Dette var begrundet i, at skatteyderen havde indgået en rentecap i DKK, mens hans gæld var i såvel DKK og EUR.

Efter afholdelsen af syn og skøn tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle. Vestre Landsret afgav derfor dom i overensstemmelse med skatteyderens påstand om, at hans rentecap var erhvervsmæssigt tilknyttet (hvorfor tab kunne fradrages direkte) og at den kunne indgå i hans virksomhedsordning. Da dommen ikke er offentliggjort, hvorfor syn og skønnet ikke er offentligt kendt, og da det kan have væsentlig betydning i andre sager, offentliggøres det hermed. Sagen vedrørte Landsskatterettens afgørelse af 23. marts 2015, j.nr. 12-0255675.

Sagen blev ført af Advokatanpartsselskabet SEGES Advokater ved Jacob Langvad Nielsen med bistand af Senior Tax Manager Jens Jul Jacobsen, SEGES. Spørgsmål kan rettes til sidstnævnte på 8740 5129.

Link til syn og skønsrapport

 

Sidst bekræftet: 01-06-2018 Oprettet: 01-06-2018 Revideret: 01-06-2018

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Jens Jul Jacobsen

Jura & Skat, Skat


Specialkonsulent

Jacob Langvad Nielsen

Jura & Skat, Erhvervsjura


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-05. Deleøkonomi, oversigt over skattereglerne - OPDATERET
Oversigt over skattereglerne for privat udlejning af bil, både, værelser, bolig en del af året og fritidsboliger.
30.08.19
SKATM-2019-18-06. Opgørelsen af tab til fremførsel på finansielle kontrakter
Opgørelsen af tab til fremførsel skal ske på baggrund af de nettogevinster mv., der rent faktisk har været, uanset at noget...
09.08.19
SKATM-2019-25-06. Ikke fradrag for ratepension, da beløbet ved en fejl ikke var indbetalt rettidigt
Skatteyder havde ved en fejl indbetalt til en forkert konto via netbank. Da beløbet derfor var til rådighed ved udgangen af...
07.06.19
SKATM-2019-25-05. Pensionsmidler kunne konkret investeres i aktier, der gav ret til fortrinsret til ferieboliger
Skatterådet fandt, at aktionærerne ved fortrinsretten ikke ville opnå en sådan økonomisk fordel, at afkastet på aktionærern...
24.05.19
SKATM-2019-25-04. Livrente kunne ophæves mod afgift på 40%
Ophævelsen af ordningen var omfattet af PBL, § 29, stk. 3, hvorefter ophævelsen ikke koster 60 % i afgift.
17.05.19