Værd at vide om skat 

Oprettet: 24-06-2019

Husk at give oplysninger om dine indkomstforhold senest 1. juli

I mange år har man brugt begreberne ”selvangivelse” og ”selvangivelsesfrist”. Disse begreber er nu afskaffet og erstattet af begreberne ”oplysningsskema” og ”oplysningsfrist”.

Der er dog ikke lavet om på fristen for at oplyse om indkomstforholdene i det år, der er gået.

Personer, der driver selvstændig virksomhed, skal derfor oplyse om indkomstforholdene i 2018 senest mandag den 1. juli 2019. Samme frist gælder også for ægtefæller til erhvervsdrivende. Hvis oplysningsfristen ikke overholdes, skal der som udgangspunkt betales et skattetillæg, der kan løbe op i 5.000 kr., afhængigt af hvor længe fristen overskrides.

Skal du betale restskat?
Hvis det ved opgørelsen af indkomsten for 2018 viser sig, at du skal af med en restskat af en vis størrelse, skal du være opmærksom på reglerne for betaling af restskat for 2018.

Normalt vil det nemlig være en fordel at betale restskatten senest den 1. juli 2019, der er sidste frist for at indbetale restskat frivilligt.

Hvis du betaler restskat i perioden 1. januar til og med 1. juli 2019, skal du betale en rente på 2,2 pct., regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen. Venter du med at betale til efter den 1. juli 2019, skal du i stedet for renten betale et fast procenttillæg på 4,2 pct.

Hvis du ikke betaler restskatten senest den 1. juli 2019, regner Skattestyrelsen din restskat (inkl. procenttillæg) op til 20.944 kr. ind i din forskudsskat for 2020.

Restskat mv. over 20.944 kr. opkræves i tre rater i august, september og oktober 2019.

Eksempel på renter/procenttillæg ved restskat på 100.000 kr.:

Betaling senest 31. december 2018

Betaling 1. juli 2019

Betaling efter 1. juli 2019

Rente: 0 kr.

Rente: 100.000 kr. × 2,2 pct. × 182/365 = ca. 1.097 kr.

Fast tillæg: 100.000 kr. × 4,2 pct. = 4.200 kr.

Renten og procenttillægget er ikke fradragsberettigede.

Har du betalt for meget i skat i 2018?
Skattestyrelsen udbetaler overskydende skat, hvis du har betalt for meget i skat i 2018.

Tidligere fik man en skattefri procentgodtgørelse af den overskydende skat, men da procentsatsen for indkomståret 2018 er på 0 pct., får man ingen godtgørelse i år.

I nogle tilfælde kan det trække ud med udbetaling af overskydende skat. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis beløbet er over 100.000 kr., eller hvis der er gæld til det offentlige, som skal modregnes. 

Sidst bekræftet: 24-06-2019 Oprettet: 24-06-2019 Revideret: 24-06-2019

Forfatter

Jura og Skat
Chefkonsulent

Søren Hjorth

Team Personer


Af samme forfatter

SKATM-2020-02-03. Ejendomsavance. Ekspropriation. Frivillig afståelse. Træer på rod
Ejendomsavance ved frivillig afståelse af en del af en landbrugsejendom var ikke skattepligtig, jf. ejendomsavancebeskatnin...
20.03.20
SKATM-2020-02-02. Ejendomsavance. Ekspropriation. Frivillig afståelse. Ekstension
Ejendomsavance ved frivillig afståelse af en del af en landbrugsejendom var ikke skattepligtig, jf. ejendomsavancebeskatnin...
20.03.20
SKATM-2019-01-02. Styresignal om ændring af vurdering af beboelsesejendomme med over 3 lejligheder, der fejlagtigt er vurderet med benyttelseskode 02 (beboelse og forretning)
Efter anmodning fra ejeren kan Vurderingsstyrelsen ændre benyttelseskoden på en ejendom med over 3 lejligheder med benyttel...
06.12.19
Skal du klage over omvurderingen af din landbrugsejendom?
Selv om der er vedtaget en ny ejendomsvurderingslov, gælder de gamle vurderingsregler frem til 2021, når der er tale om lan...
17.06.19
SKATM-2019-10-02. Etableringskonto. Erhvervsoverskud. Fradrag indskud uden binding
A kunne ikke få fradrag for henlæggelse på etableringskonto uden binding i 2013 på baggrund af virksomhedsindkomst. A havde...
17.05.19