Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 18-02-2019

Køb gødning i udlandet uden administrativt bøvl

Køber landmanden gødning med kvælstof i udlandet, skal kun kvælstofmængder over bagatelgrænsen på 2.000 kg indberettes til Skat

Fra 2019 er der indført en bagatelgrænse i kvælstofafgiftsloven. Det betyder, at landmanden nu skal bruge mindre tid på papirarbejde, når han køber gødning med kvælstof fra udlandet.

Indberet ikke
Før årsskiftet skulle landmanden registreres for kvælstofafgift og indberette køb af udenlandsk gødning på Skattestyrelsens hjemmeside hver måned, også selv om han ikke skulle betale kvælstofafgift.

Køber landmanden fra i år gødning i udlandet svarende til en afgift på 10.000 kr. årligt eller derunder, skal han ikke længere indberette sit køb af gødning til skattevæsenet. Omregnet til rent kvælstof svarer afgiften til 2.000 kg kvælstof om året med den nuværende kvælstofafgift på 5 kr. pr. kg.  

Hvor meget 2.000 kg kvælstof svarer til i gødningsmængde afhænger igen af, hvor stort et kvælstofindhold gødningen har:

  • Gødning kan have mange forskellige mængder kvælstof i sig, men har gødningen for eksempel et kvælstofindhold på 15 %, kan landmanden nu købe i omegnen af 13 tons gødning i udlandet om året uden at skulle registreres for afgiften og lave månedlige indberetninger, forklarer Jacob Kunø Christensen, moms- og afgiftsspecialist på SEGES, og fortsætter:
  • Måske tænker mange landmænd, at de ikke vil bruge tid på at købe gødning i udlandet, fordi de skal indberette deres køb af gødning til Skattestyrelsen. Men med de nye regler, slipper rigtig mange landmænd for at registrere deres køb. Det er ikke en stor og banebrydende ændring, men de nye regler giver landmanden en administrativ lettelse, når han køber gødning i udlandet, siger Jacob Kunø Christensen.
  • Loven var indrettet på en dum måde for landmændene, men det har man, i hvert fald et stykke af vejen, rettet op på nu med den nye bagatelgrænse, siger Jacob Kunø Christensen.

Spar penge
Har landmanden før fået sin lokale rådgivningsvirksomhed til at tage sig af den månedlige anmeldelse til Skat, kan de nye regler også betyde en mindre besparelse på virksomhedens udgifter til administration.

  • Sammenlagt vil landmanden nok kunne spare op til et par tusinde kroner eller tre, vurderer Jacob Kunø Christensen.

Registrér dit landbrug
Hovedreglen har i mange år været, at danske landmænd var fritaget for at betale kvælstofafgift ved køb af gødning, når deres landbrug var registreret som jordbrugsvirksomhed hos Landbrugsstyrelsen. Det er stadig hovedreglen. Uanset størrelsen på landbrugsvirksomheden og den kvælstofmængde, landmanden køber.

SEGES har indimellem set eksempler på landmænd, som ikke har fået registreret deres landbrug som jordbrugsvirksomhed, for eksempel i forbindelse med en omlægning af virksomheden, og det kan koste dyrt

  • Er registreringen ikke på plads, og er der overdraget gødning fra en virksomhed til en anden, kan det i sidste ende betyde, at landmanden bliver afkrævet mange penge i kvælstofafgift, advarer Jacob Kunø Christensen.

3 gode råd

  1. Registrér din virksomhed som jordbrugsvirksomhed og undgå kvælstofafgift på køb af gødning.
  2. Årligt køb af 2.000 kg kvælstof eller derunder i udlandet skal fra 1. januar 2019 ikke indberettes til Skat.
  3. Ved salg af gødning skal du betale kvælstofafgift, når køber ikke er en jordbrugsvirksomhed.

Faktaboks
Danske landmænd har i mange år ikke betalt kvælstofafgift ved køb af gødning i Danmark eller udlandet. De skulle blot være registreret som jordbrugsvirksomhed. Men køb af gødning i udlandet skulle stadig indberettes til Skat. Fra årsskiftet undgår landmanden den månedlige indberetning, når han køber gødning med et kvælstofindhold på under 2.000 kg.          

Sidst bekræftet: 18-02-2019 Oprettet: 18-02-2019 Revideret: 18-02-2019

Forfatter

Jura og Skat
Kommunikationskonsulent

Pernille Pennington

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kan et nyt forretningsområde betale sig? Lad budgetkalkulen vise vej
Skal virksomheden udvides eller omlægges med et nyt forretningsområde? Spritnye budgetkalkuler fra SEGES letter regnearbejd...
09.10.19
Et skarpt fokus på lederrollen kan give en bedre bundlinje
Kører hverdagen nogle gange lidt for hurtigt? Er din hverdag fyldt med brandslukningsopgaver? Måske er det tid at gentænke ...
27.08.19
Bliver grønne obligationer en oplagt finansieringskilde i landbruget?
Tanken om, at grønne obligationer inden for en overskuelig fremtid kan komme til at finansiere vindmøller, biogas- og biora...
25.07.19
For og imod ved selskaber og personligt ejede virksomheder
Er det bedst at vælge selskab eller personligt ejet virksomhed? Det korte svar er, at det afhænger af behov og situation.
31.05.19
Podcast: Syv dyder, der gør din bedrift mere robust
”Der er mange, der har nogle udfordringer.” Men udfordringerne kan løses, fastslår Anders Harck, mælkeproducent og formand ...
12.04.19