Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 01-04-2019

Deleøkonomi

Nye regler for deleøkonomi fra indkomståret 2018 Det er blevet billigere i skat at udleje fritidsboliger, helårsboliger, biler, lystbåde og campingvogne.

Folketinget har nemlig vedtaget nye standardregler, som du kan vælge at bruge, men du kan også fortsat lave en regnskabsmæssig opgørelse, hvor du får fradrag for de faktisk afholdte udgifter i forbindelse med udlejningen. Her kan du læse om reglerne og se, hvad de betyder for dig.

Fritidsbolig
Du skal ikke betale skat af de første 40.000 kr., du får i lejeindtægt. Grænsen var tidligere 21.900 kr. Ved en indtægt, der overstiger bundfradraget, beskattes 60 % af den del, der overstiger bundfradraget. Indtægten beskattes som kapitalindkomst. For at du kan få det forhøjede bundfradrag skal en tredjepart indberette din fulde lejeindtægt til Skattestyrelsen. Hvis ikke dette krav er opfyldt, reduceres dit bundfradrag til 11.000 kr.

Helårsbolig
Reglerne om udlejning af en helårsbolig gælder, hvis du udlejer en del af din bolig, eller hvis du udlejer hele boligen del af året. Du skal ikke betale skat af de første 28.000 kr., du får i lejeindtægt. Overstiger din lejeindtægt bundfradraget på 28.000 kr., beskattes 60 % af den del, der overstiger bundfradraget. Indtægten beskattes som kapitalindkomst.

Fra indkomståret 2021 er det et krav, at en tredjepart indberetter den fulde lejeindtægt til indkomstregistret (nyt register, der er under udarbejdelse). Hvis ikke dette er opfyldt, reduceres dit bundfradrag til 11.000 kr., og det vil derfor kun være de første lejeindtægter på op til 11.000 kr., som du ikke skal betale skat af.

Frem til 2021 må du selv vælge, om du vil anvende bundfradraget på 28.000 kr. eller de regler, der allerede eksisterer. Ved de eksisterende regler kan du få et fradrag på 1 1/3 % af ejendomsværdien. Dit fradrag vil dog altid være mindst 24.000 kr. Fra 2021 kan disse nuværende regler kun anvendes, hvis du udlejer din helårsbolig i mere end 4 måneder ad gangen.

Biler, lystbåde og campingvogne
Hvis du udlejer din bil, lystbåd og campingvogn, skal du ikke betale skat af de første 10.000 kr., du får i lejeindtægt. Der er tale om et samlet bundfradrag på 10.000 kr. ved udleje af disse aktivtyper. Ved en indtægt, der overstiger bundfradraget, beskattes 60 % af den del, der overstiger bundfradraget. Indtægten beskattes som personlig indkomst.

Fra 2021 er der også her et krav om, at en tredjepart indberetter hele lejeindtægten, hvis du vil opnå bundfradraget på 10.000 kr.

Fortsat fradrag for de faktiske omkostninger
Udover muligheden for at anvende de forskellige bundfradrag, hvor den første indtægt i forbindelse med udlejningen er skattefri, kan du i stedet vælge at tage fradrag for de udgifter, du har haft i forbindelse med udlejningen.

Hvis du udlejer din fritidsbolig eller helårsbolig, kan du ikke anvende bundfradraget, hvis du én gang har valgt at fradrage de faktiske omkostninger. Hvis du derimod udlejer din bil, lystbåd eller campingvogn, kan du fortsat anvende bundfradragene, selvom du har fradraget de faktiske omkostninger i tidligere år.

Sidst bekræftet: 01-04-2019 Oprettet: 01-04-2019 Revideret: 01-04-2019

Forfatter

Jura og Skat
Tax Consultant

Kirstine Østergård Kortbæk

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2019-26-06. Skatteministeriet svarer på uklarheder vedrørende regler for deleøkonomi
SEGES har indsendt spørgsmål til Skatteministeriet vedrørende håndteringen af det forhøjede bundfradrag ved bagudforskudt i...
16.08.19
SKATM-2019-22-08. Hovedanpartshaver beskattes af fri motorcykel, fri båd og 3xfri bil til trods for, at en bil var stilstandsforsikret
Hovedanpartshaver blev bl.a. beskattet af fri bil til trods for, at en bil var stilstandsforsikret, og en anden havde været...
03.07.19
SKATM-2019-16-03. Udeholdt omsætning – manglende dokumentation for fradragsret
En autoforhandler havde bogført lavere salgspriser for 39 biler og motorcykler, end de salgspriser, der var oplyst over for...
03.07.19
SKATM-2019-06-04. Fast driftssted i Polen – begrænset skattepligt til Danmark – generelt om fast driftssted
Spørgsmålet vedrørte, hvorvidt en polsk håndværkervirksomhed har fast driftssted i Danmark. Du får her en introduktion til ...
28.06.19
SKATM-2019-21-02. Præcisering af betingelser for deleleasing/splitleasing
Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal, hvori betingelserne for, at splitleasing ikke medfører beskatning af fri...
21.06.19