Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 05-02-2020

Værd at vide om skat 

Oprettet: 11-02-2019

Genoptagelse af seniornedslag

Afviste skattenedslag for seniorer kan nu genoptages. Fik du ikke skattenedslag mellem 2010 og 2016 i seniornedslagsordningen, har du nu chancen for at få genoptaget ATP’s afgørelse

Fyldte du som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende 64 år i perioden 2010-16, fik du automatisk et såkaldt seniornedslag i skatten på op til 100.000 kr., hvis du valgte at blive på arbejdsmarkedet, og hvis du opfyldte ATP’s lønkrav og krav om fuldtidsbeskæftigelse.

Lønmodtager?

I seniornedslagsordningen blev du anset for at være lønmodtager, hvis mindst 75 % af din arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst bestod af lønindkomst. Selvom du drev et landbrug, kunne du altså godt være lønmodtager i relation til seniornedslagsordningen.

Beskæftigelsesgrad
Som lønmodtager skulle du opfylde både et lønkrav og et krav om fuldtidsbeskæftigelse, kaldet beskæftigelsesgraden, der blev opgjort af ATP på baggrund af ATP-bidraget.

Var du som lønmodtager uenig i ATP’s opgørelse af beskæftigelsesgraden, havde du tre måneder til at klage over den. Det var ikke muligt at dispensere fra tre-måneders fristen heller ikke i de tilfælde, hvor der f.eks. var sket fejl i din arbejdsgivers indberetning af ATP-bidraget.

Søg genoptagelse

Som følge af en lovændring, er der nu åbnet op for, at lønmodtagere i en begrænset periode kan få genoptaget afgørelser fra ATP om beskæftigelsesgraden.

Du skal senest den 1. marts 2019 søge om genoptagelse på hjemmesiden ”Skattenedslag for seniorer” (www.borger.dk/oekonomi-skat-su/SFS-skattenedslag-for-seniorer). Det er muligt at kontakte ”Skattenedslag for seniorer” på telefon 70 11 25 00, hvis du har spørgsmål til proceduren.

For at få genoptagelse skal du kunne dokumentere, at du opfylder beskæftigelseskravet, f.eks. via lønsedler, ansættelseskontrakter, arbejdsgiverudtalelser mv.

ATP vil ikke af sig selv genoptage tidligere afgørelser. De vil heller ikke udvælge de personer, for hvem det er relevant for få genoptaget deres sag. Det er altså op til dig at vurdere, om du skal søge om genoptagelse af beskæftigelsesgraden.

Søg rådgivning

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få noget ud af at søge om genoptagelse, kan du søge rådgivning hos din lokale rådgivningsvirksomhed, hvor din skattekonsulent vil kunne vejlede dig om reglerne.

Sidst bekræftet: 11-02-2019 Oprettet: 11-02-2019 Revideret: 11-02-2019

Forfatter

Jura og Skat
Lone Hauge

Af samme forfatter

SKATM-2019-13-35 Overvej justeringer af acontoskat for selskaber
Restskattetillægget stiger med 2 %, så derfor bør det overvejes, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skat...
08.11.19
Straksfradrag under lup
Skattestyrelsen er lige nu i gang med at undersøge de straksfradrag, landmænd og andre erhvervsdrivende har trukket fra i d...
09.09.19
SKATM-2019-11-09. Mellemregning med ApS kunne ikke indgå i hovedanpartshavers VSO
En mellemregning mellem en hovedanpartshaver og selskabet havde karakter af rent udlån og kunne ikke ligge i VSO.
16.07.19
SKATM-2019-14-05. Formalia ikke overholdt – lønindeholdelse kunne ikke afbryde forældelse af inddrivelse af misligholdt jordbrugslån
Et rentekrav vedrørende misligholdt jordbrugslån var forældet. Afgørelse om lønindeholdelse indeholdt ikke tilstrækkelige o...
15.07.19
SKATM-2019-21-01. Ved skønsmæssig forhøjelse kunne der tages udgangspunkt i gennemsnitlig beregning af privatforbruget fra Danmarks Statistik
Bogføringsloven var ikke opfyldt, og der var negativt privatforbrug. Derfor kunne indkomsten opgøres skønsmæssigt. Der kunn...
17.05.19