Værd at vide om skat 

Oprettet: 17-06-2019

Skal du klage over omvurderingen af din landbrugsejendom?

Selv om der er vedtaget en ny ejendomsvurderingslov, gælder de gamle vurderingsregler frem til 2021, når der er tale om landbrug.

Derfor sker der omvurdering af landbrugsejendomme efter det gamle vurderingssystem, hvis der siden sidste vurdering f.eks. har været køb eller salg af jord, bygningsinvesteringer, nedrivning af bygninger og ændret anvendelse af ejendommen. Også ændrede planforhold kan medføre omvurdering.

 

En del landmænd har i det seneste halve års tid fået meddelelse fra Vurderingsstyrelsen om, at deres landbrugsejendomme er blevet omvurderet pr. 1. oktober 2018.

 

Hvis ejeren ikke er enig i omvurderingen, kan ejeren klage til Skatteankestyrelsen. Klagen skal være fremme senest den 1. juli 2019. 

 

Betydning i familiehandler

I mange tilfælde vil omvurderingen ikke have den helt store betydning. Men i de tilfælde, hvor en familiehandel er nært forestående, og hvor den såkaldte 15%-regel ønskes anvendt ved værdiansættelsen af ejendommen, bør man nok tjekke omvurderingen en ekstra gang, eventuelt sammen med en sagkyndig rådgiver.

 

Selv om man som udgangspunkt må gå ud fra, at omvurderingen er korrekt, har vi set eksempler, hvor den samlede ejendomsværdi er blevet fastsat til en højere værdi end forventet. Her bør man undersøge, om Vurderingsstyrelsen har medregnet driftsbygningerne til for høje værdier, om tillægsparcelværdien for jorden er for høj, og om både driftsbygninger og jord ved en fejl er medregnet til ”fulde værdier”. Eller om der er andet, der ikke ser korrekt ud i vurderingen.

 

Hvis man mener, at den fastsatte ejendomsværdi er for høj i forhold til ejendommens handelsværdi, kan man tage stilling til, om omvurderingen skal påklages.

 

Omvurdering ved anden anvendelse

Nogle ejendomme er blevet omvurderet på grund af ændrede planforhold. Det gælder f.eks. landbrugsejendomme, hvor det er blevet muligt at opstille solcelleanlæg.

 

Sådanne ejendomme vil i en omvurdering typisk blive vurderet med en betydeligt højere grundværdi for den del af jorden, der kan anvendes til solceller, end tilfældet er med almindelig landbrugsjord, der jo vurderes til en lav værdi ud fra den såkaldte bondegårdsregel.

 

Her skal man overveje at påklage grundværdien, hvis den ser ud til at være for højt ansat.

 

I nogle tilfælde vil opstilling af solceller ikke blot medføre en forhøjelse af grundværdien, men også, at ejendommen ikke længere er kategoriseret som landbrugsejendom. Hvis man er uenig i, at ejendommen i omvurderingen – ud fra en samlet bedømmelse af anvendelsen af ejendommen – er blevet vurderet som ikke-landbrugsejendom, skal man overveje at klage over omvurderingen.

 

Søg rådgivning

Det er yderst vigtigt, at man rådfører sig med sin skatte-/økonomirådgiver, før man beslutter sig for at klage over en omvurdering. Ofte er der tale om komplicerede forhold, hvor brug af sagkyndig bistand er nødvendig.

Sidst bekræftet: 17-06-2019 Oprettet: 17-06-2019 Revideret: 17-06-2019

Forfatter

Jura og Skat
Chefkonsulent

Søren Hjorth

Team Personer


Af samme forfatter

SKATM-2020-02-03. Ejendomsavance. Ekspropriation. Frivillig afståelse. Træer på rod
Ejendomsavance ved frivillig afståelse af en del af en landbrugsejendom var ikke skattepligtig, jf. ejendomsavancebeskatnin...
20.03.20
SKATM-2020-02-02. Ejendomsavance. Ekspropriation. Frivillig afståelse. Ekstension
Ejendomsavance ved frivillig afståelse af en del af en landbrugsejendom var ikke skattepligtig, jf. ejendomsavancebeskatnin...
20.03.20
SKATM-2019-01-02. Styresignal om ændring af vurdering af beboelsesejendomme med over 3 lejligheder, der fejlagtigt er vurderet med benyttelseskode 02 (beboelse og forretning)
Efter anmodning fra ejeren kan Vurderingsstyrelsen ændre benyttelseskoden på en ejendom med over 3 lejligheder med benyttel...
06.12.19
Husk at give oplysninger om dine indkomstforhold senest 1. juli
I mange år har man brugt begreberne ”selvangivelse” og ”selvangivelsesfrist”. Disse begreber er nu afskaffet og erstattet a...
24.06.19
SKATM-2019-10-02. Etableringskonto. Erhvervsoverskud. Fradrag indskud uden binding
A kunne ikke få fradrag for henlæggelse på etableringskonto uden binding i 2013 på baggrund af virksomhedsindkomst. A havde...
17.05.19