Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 28-01-2019

De landbrugsrelaterede punktafgifter bliver færre og nemmere

Den 1. juli 2019 afskaffes afgiften på foderfosfater. Det betyder besparelser især for fjerkræ- og svineavlere.

Der er også indført en bundgrænse i kvælstofafgiftsloven, der fra den 1. januar 2019 gjorde det nemmere at købe kvælstofholdig gødning i udlandet.

Kort om de landbrugsrelaterede punktafgifter
De landbrugsrelaterede punktafgifter er en fællesbetegnelse for afgiften på en række varer, der typisk bruges i landbruget. Det omfatter bl.a. afgiften på bekæmpelsesmidler, afgiften på foderfosfater og afgiften på kvælstof i gødning.

Mens afgiften på bekæmpelsesmidler og foderfosfatafgiften er en udgift for landmanden, når han køber afgiftsbelagte produkter, så belaster kvælstofafgiften typisk ikke økonomien. Landbrug, der er registreret som jordbrugsvirksomhed hos Landbrugsstyrelsen, er nemlig fritaget for at betale kvælstofafgift, når der indkøbes gødning. Hidtil har landbrug, der købte gødning i udlandet, dog alligevel skullet registreres for afgiften og indberette hver måned til Skattestyrelsen, selvom der ikke skulle betales kvælstofafgift.

Afgiften på foderfosfater afskaffes
Afgiften på foderfosfater har eksisteret siden 2005 og er en afgift på mineralsk fosfor, der bruges som tilsætning i dyrefoder. Afgiften udgør 4 kr. pr. kg. mineralsk fosfor og belaster især fjerkræ- og svineavlere. Udgiften skønnes til at være ca. 22.500 kr. årligt for en fjerkræbedrift med 800.000 slagtekyllinger. For en svinebedrift er udgiften lidt mindre og skønnes til at være ca. 16.500 kr. årligt for en bedrift med 10.000 slagtesvin.

Det er aftalt i Finansloven for 2019, at afgiften på foderfosfater skal afskaffes, og det konkrete lovforslag lægger op til, at afgiften afskaffes den 1. juli 2019. Der kan imidlertid gå lidt tid, inden afskaffelsen slår helt igennem. Lovforslaget indeholder nemlig ikke en mulighed for, at virksomheder, der har afgiftsbelagte varer på lager den 1. juli 2019, kan få den betalte afgift retur. SEGES har i et høringssvar til lovforslaget påpeget, at dette bør være muligt.

Nemmere at købe gødning i udlandet
Selvom landbrug typisk er fritaget for at betale kvælstofafgift, når de køber kvælstofholdigt gødning, har det stadig været bøvlet, hvis man købte gødning i udlandet. Selvom der ikke skulle betales afgift, var det nemlig stadig nødvendigt at lade virksomheden registrere for afgiften og indberette sit køb hver måned på Skattestyrelsens hjemmeside – også i de måneder, hvor der ikke var køb.

Den 1. januar 2019 er der imidlertid indført en bundgrænse i kvælstofafgiftsloven, der betyder, at virksomheder med et årligt køb i udlandet svarende til en afgift på højst 10.000 kr. ikke skal lade sig registrere og indberette til Skattestyrelsen.

Kvælstofafgiften udgør 5 kr. pr. kg. kvælstof, så det svarer altså til et kvælstofindhold på 2.000 kg. Har gødningen et kvælstofindhold på 15 %, er det altså ca. 13 tons gødning, der årligt kan købes i udlandet, uden virksomheden skal registreres for afgiften og indberette til Skattestyrelsen.

Sidst bekræftet: 28-01-2019 Oprettet: 28-01-2019 Revideret: 28-01-2019

Forfatter

Jura og Skat
Moms- og afgiftsspecialist

Jacob Kunø Christensen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-30-05. Styresignal – moms solceller og husstandsmøller –praksisændringer vedr. bl.a. momsregistrering og udtagningsmoms – ekstraordinær genoptagelse – flexafregning
Styresignalet ændrer praksis omkring momsbehandling af VE-anlæg, bl.a. momsregistrering, udtagningsmoms og såkaldt ”byttemo...
15.02.19
SKATM-2019-30-04. Holdingselskaber – momsfradrag – køb af selskaber – indgriben i datterselskaber
Styresignalet ændrer praksis omkring momsfradrag i holdingselskaber ved køb og besiddelse af aktier m.v. i datterselskaber....
15.02.19
SKATM-2019-30-03. Salg af byggegrund fra privat ejendom – ikke momspligtigt
Skatterådet bekræfter, at der ikke skal betales moms, når der sælges en byggegrund fra en ejendom, som blev anvendt til pri...
15.02.19
SKATM-2019-18-01. Konkurs hos foderstof, skat og moms
Foderstofselskabet BMG A/S er taget under konkursbehandling. Hvad betyder det for skatten og momsen?
01.02.19
SKATM-2018-30-26. Ændring af momsloven – ændrede momsregler for gavekort fra 1. juli 2019
Den 1. juli 2019 vil nye momsregler om gavekort træde i kraft. De nye regler skærper kravet til, hvornår momsen skal indbet...
07.01.19