Værd at vide om skat 

Oprettet: 06-05-2019

Husk fristen for indskud på etablerings- og iværksætterkonto

Fristen er den 15. maj, når du skal spare op til køb af egen virksomhed med fradrag i skatten

Etablerings- og iværksætterkontoordningen giver dig mulighed for at spare et større beløb op til køb af en landbrugsvirksomhed eller anden erhvervsvirksomhed med delvis skattefinansiering. Hertil kommer, at der samlet set er god skatteøkonomi i at anvende ordningerne.

Sæt pengene i banken
Vil du trække indskud fra ved indkomstopgørelsen for 2018, skal du have indbetalt på en bankkonto (etableringskonto eller iværksætterkonto) i perioden fra 16. maj 2018 til 15. maj 2019.

Hvis du meget snart etablerer dig eller allerede er etableret med selvstændig virksomhed, skal pengene dog ikke altid bindes. Hvis du således har etableret dig senest den 15. maj 2019, kan du få fradrag for iværksætterkonto og etableringskonto for indkomståret 2018 uden at sætte pengene i banken. Hvis du allerede er etableret, gælder særlige regler.

Hvilken ordning skal du vælge?
Du får mest ud af at bruge etableringskontoordningen, hvis du ikke betaler topskat, og mest ud af at bruge iværksætterordningen, hvis du betaler topskat. En indbetaling på en etableringskonto på 1.000 kr. giver en skatteudskydelse på ca. 270 kr., og en indbetaling på 1.000 kr. på en iværksætterkonto giver en skatteudskydelse på op til ca. 520 kr. Når du bruger pengene på din etableringskonto eller iværksætterkonto til køb af erhvervsmæssige aktiver eller udgifter, kan du til gengæld kun afskrive på eller kun få fradrag for en del af udgifterne.

Ingen af reglerne kan dog bruges til skattetænkning. Det kan ikke betale sig at spare op til etablering af selvstændig virksomhed, hvis man ikke reelt ønsker at blive selvstændig.

Det må du sætte ind
Du kan sætte op til 250.000 kr. eller 60 procent af din nettoløn ind på en etablerings- eller iværksætterkonto i et pengeinstitut. Du skal dog mindst indsætte 5.000 kr. om året. Du kan også få fradrag for dine indskud for det indkomstår, hvor du har etableret din virksomhed, og de efterfølgende fire indkomstår.

To betingelser
Du skal opfylde to betingelser, for at du rent skattemæssigt kan anses for at have etableret virksomhed:

  • Du skal investere for mindst 89.500 kr. i 2019.
  • Virksomheden skal have et omfang, som kræver en ikke uvæsentlig arbejdsindsats. Tommelfingerreglen er mindst 50 timer om måneden i sæsonen.

Det må pengene bruges til
Du må bruge pengene til at købe virksomheden med. Pengene kan f.eks. bruges til at:

  • Købe afskrivningsberettigede aktiver som f.eks. bygninger og maskiner. 
  • Betale løn og husleje og andre driftsomkostninger, som er fradragsberettigede.
  • Købe aktier og anparter for at etablere virksomhed i selskabsform.

Etablerer du dig ikke
Hvis du opgiver dine planer om at etablere selvstændig virksomhed, sker der efterbeskatning af de opsparede midler. Det sker ved, at de årlige indbetalinger til iværksætter- eller etableringskontoen forhøjes med 3 procent for hvert år, der er gået siden opsparingsåret. Det kan blive rigtig dyrt at få etableringskonto- og iværksætterkontomidler efterbeskattet.

Sidst bekræftet: 06-05-2019 Oprettet: 06-05-2019 Revideret: 06-05-2019

Forfatter

Jura og Skat
Afdelingsleder

Anna Boel

Jura & Skat


Af samme forfatter

SKATM-2020-00-06. Oplysningsfristen (selvangivelsesfristen) forlænges frem til 1. september 2020
Oplysningsfristen (selvangivelsesfristen) for alle skatteydere forlænges frem til 1. september 2020. Fristen for indsendels...
01.04.20
SKATM-2020-00-04. Hjælpepakke til virksomheder grundet Corona
Skattestyrelsen har netop lanceret skat.dk/corona, hvor virksomheder kan få et overblik over, hvad Skattestyrelsen forvente...
12.03.20
SKATM-2020-11-01. Mellemregning. Interessentskab. Hævning
75 % af en mellemregningskonto mellem en interessent og medinteressenten blev ikke anset for erhvervsmæssigt begrundet, hvo...
24.01.20
SKATM-2019-20-01. Projekttilskud. Bortfald af tilsagn på grund af overdragelse
Foretager en tilsagnshaver en omstrukturering eller salg af hele eller dele af sin virksomhed i tilsagnsperioden, skal det ...
06.12.19
Julefrokost og julegaver
Julen står for døren, og her vil mange arbejdsgivere gerne tilgodese ansatte med en firmajulefrokost og en julegave. Men hv...
05.11.19