Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 04-03-2020

Værd at vide om skat 

Oprettet: 11-03-2019

Ny praksis kan betyde moms-kroner i lommen til solcelleejere

Skattestyrelsen har ændret praksis for momsbehandling af solcelleanlæg og husstandsmøller. Det betyder, at der kan være penge at hente, hvis du har et momsregistreret solcelleanlæg på årsbaseret nettoafregning, som forsyner din private bolig

For ejere af små VE-anlæg på årsbaseret nettoafregning, som forsyner deres private bolig, har det længe været muligt med momsregistrering, hvis anlægget årligt producerede mere strøm, end der blev brugt i husholdningen.

Momsregistreringen betød bl.a., at det var muligt at få al momsen tilbage på købet af anlægget. Til gengæld skulle der løbende betales moms af den del af produktionen af strøm, der blev brugt i husholdningen – den såkaldte udtagningsmoms.

Det har indtil nu ikke været muligt at momsregistrere private anlæg på årsbaseret nettoafregning, hvor produktionen var mindre end det årlige forbrug (underskudsproduktion). Det er imidlertid med praksisændringen blevet muligt at momsregistrere disse anlæg. Det skyldes, at den strøm, anlægget løbende leverer til elnettet i bytte for en tilsvarende mængde strøm fra nettet, nu skal anses som en momspligtig byttehandel.

Hvad betyder praksisændringen?
Med praksisændringen følger mulighed for ekstraordinær genoptagelse, som udgangspunkt til og med 4. kvartal 2012. Der er altså mulighed for, med tilbagevirkende kraft, at få momsregistreret anlæg med underskudsproduktion, hvis anlægget er købt indenfor genoptagelsesperioden. Genoptagelse kan føre til udbetaling af momsen på anskaffelsessummen, mens der til gengæld også skal betales moms af den strøm, der løbende er leveret til nettet som led i byttehandlen.

Afhængigt af anlægstype og produktions- og forbrugsmønster, kan det føre til en momsudbetaling i størrelsesorden 10.000 kr. Der vil dog være skattemæssige konsekvenser ved genoptagelsen, som kan koste en del af gevinsten, ligesom selve opgørelsen kan medføre udgifter.

Det er derfor mere interessant at se på de anlæg på årsbaseret nettoafregning, som allerede er momsregistrerede, og hvor der hidtil er betalt udtagningsmoms. Praksisændringen betyder nemlig også, at der ikke skal betales udtagningsmoms som hidtil.

Vælg billig byttemoms
Udtagningsmomsen bliver med praksisændringen langt hen ad vejen afløst af moms på byttehandlen (byttemoms). Det lyder som en lovteknisk detalje, men faktum er, at byttemomsen typisk er langt billigere end den betalte udtagningsmoms. Muligheden for ekstraordinær genoptagelse omfatter også denne situation.

Når anlægget er momsregistreret, vil genoptagelse af udtagningsmomsen ikke have de samme skattemæssige konsekvenser, som hvis anlægget ikke er momsregistreret, og opgørelsen er ofte også lettere, da der allerede er lavet beregninger over produktion og forbrug til brug for udtagningsmomsen.

Afhængigt af anlægstype og produktions- og forbrugsmønster skønnes det, at genoptagelse af udtagningsmomsen også kan føre til en momsudbetaling i samme størrelse som nævnt ovenfor – bare med færre ulemper.

Der skal fremover kun betales udtagningsmoms af den elektricitet, som forbruges privat direkte i produktionsøjeblikket, og derfor ikke sendes ud på elnettet. Solcelleejeren skal selv beregne og betale udtagningsmomsen via momsangivelsen. Du kan læse mere om beregning af udtagningsmoms i Skattestyrelsens juridiske vejledning, afsnit D.A.8.1.2.1.
Der skal betales byttemoms af den mængde elektricitet der produceres og sendes ud på elnettet, hvor man modtager den samme mængde elektricitet i bytte. Det er ikke solcelleejeren selv, der skal stå for beregning og betaling af byttemomsen. Det er elhandelsvirksomhedens opgave at beregne og fakturere byttemomsen til solcelleejeren på afregningerne.

Husk tidsfrist
Skattestyrelsen har beskrevet praksisændringen i et styresignal, som kan findes på deres hjemmeside. Af styresignalet fremgår også, at anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal indsendes senest den 19. juni 2019.

Sidst bekræftet: 11-03-2019 Oprettet: 11-03-2019 Revideret: 11-03-2019

Forfatter

Jura og Skat
Moms- og afgiftsspecialist

Jacob Kunø Christensen

Team Personer


Af samme forfatter

SKATM-2020-30-08. Elafgift – elvarmesats ikke mulig – fælles aftagernummer i ejerforening
Skatterådet kunne ikke bekræfte, at elopvarmede sommerhuse kunne få leveret strøm til den lave elvarmesats på forbrug over ...
29.05.20
SKATM-2020-30-07. Nye regler om udtagningsmoms i 2020 – nærmere gennemgang
Notatet gennemgår de nye regler om udtagningsmoms, der forventes at træde i kraft 1. juli 2020. Reglerne ændres grundlæggen...
22.05.20
Ansøg om rentefrit momslån inden 15. juni
En ny momsordning skal styrke små og mellemstore virksomheders likviditet yderligere i forbindelse med corona-krisen. Søg n...
18.05.20
SKATM-2020-30-06. Momsfrit salg af bebygget ejendom til nedrivning – ikke salg af byggegrund
Skatterådet bekræfter i et bindende svar, at et boligselskabs salg af en ejendom med funktionsdygtig bygning var momsfritag...
08.05.20
SKATM-2020-11-05. Virksomhed kun delvist erhvervsmæssigt drevet. Hævning i virksomhedsordningen
Kun 4 ud af 9,3 ha jord var erhvervsmæssigt anvendt, og arealet ud over de 4 ha skulle hæves i virksomhedsordningen. Der va...
01.05.20