Værd at vide om Skat 

Oprettet: 20-04-2020

Selvangivelsesfristen er forlænget, men husk andre relevante frister

Udsætter du færdiggørelsen af skatteregnskaberne, risikerer du at forpasse frister for meddelelse om overdragelse med succession, genanbringelse af ejendomsavance, skattefri omdannelse til selskab, indbetalt ophørspension og valg af virksomhedsordningen.

Skatteministeriet har på grund af corona-situationen besluttet at forlænge oplysningsfristen (selvangivelsesfristen) til den 1. september 2020. Folketinget har samtidig forlænget fristen for indsendelse af årsrapporter med 3 måneder.

Begrundelsen for udskydelsen er, at revisorerne er under et meget stort pres i deres arbejde med at hjælpe virksomhederne med oplysningsfristerne på grund af corona-krisen. Revisorerne er dels pressede af, at de primært skal arbejde hjemmefra, men også af rådgivning og assistance til virksomhederne om deres økonomiske situation under corona-krisen og mulighederne for støtte fra de forskellige støtteordninger.

”Udskydelsen betyder, at revisorerne får bedre tid til at hjælpe virksomhederne”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Risiko for at forpasse frist

Imidlertid er forskellige skatteregler gjort afhængige af, at du senest den 30. juni/1. juli har foretaget et valg eller foretager en bestemt disposition. Disse frister er ikke forlænget, og forlængelsen af oplysningsfristen (selvangivelsesfristen) kan derfor i nogle tilfælde resultere i, at muligheden for at anvende reglerne forpasses.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at udskydelsen af selvangivelsesfristen ikke udskyder fristen for valg og dispositioner, som træffes efter særregler i tilknytning til skatteregnskabet. Det drejer sig primært om valg og dispositioner, der giver mulighed for at mindske eller udskyde beskatningen.

Udskydes færdiggørelsen af skatteregnskabet, risikerer du at forpasse fristen for at anvende for eksempel følgende regler:
  • Genanbringelse af ejendomsavance
  • Overdragelse med succession
  • Indbetaling på ophørspension
  • Skattefri omdannelse til selskab
  • Omvalg af anvendelsen af virksomhedsordningen for 2018.  

Anvendelsen af disse regler kræver som udgangspunkt meddelelse eller lignende senest den 30. juni/1. juli, alt efter den konkrete bestemmelse.

Udsættelsen gælder heller ikke umiddelbart for procenttillæg på 4,0 % og dag til dag-renten (2 %).

Fristerne kan ikke antages automatisk at være udsat, fordi oplysningsfristen er udsat, og ved nogle af reglerne kan fristen kun udsættes ved lov.

 

Hvis du er i en situation, hvor en eller flere af reglerne kan være relevante, må vi anbefale, at du tager en drøftelse med din økonomikonsulent for at sikre dig, at dit skatteregnskab kan være færdigt senest den 30. juni 2020, hvis du har brug for det.

Vi har gjort opmærksom på problemstillingen gennem de politiske kanaler, vi har, og håber, at de øvrige frister ligeledes vil blive forlænget. Imidlertid er det vigtigt at planlægge færdiggørelsen af skatteregnskaberne sådan, at skatteregnskaberne er færdige, inden fristerne udløber, for de landmænd og andre erhvervsdrivende, der ønsker at anvende nogle af ovenstående regler.

Selvangivelsesfristen er forlænget

Fristudskydelsen til den 1. september 2020 gælder oplysningsskemaet/selvangivelsen for:

  • Almindelige lønmodtagere mv., som modtager en årsopgørelse med frist 1. maj.
  • Små erhvervsdrivende, f.eks. med forældreudlejning, der modtager en årsopgørelse, og som har frist den 1. juli.
  • Almindelige selvstændige erhvervsdrivende, der skal udarbejde et oplysningsskema med frist den 1. juli.
  • Selskaber og andre juridiske personer med frist 30. juni og selskaber med bagud forskudt indkomstår.

For så vidt angår selskabers pligt til at indsende årsrapporter, er fristen forlænget med 3 måneder.

Sidst bekræftet: 20-04-2020 Oprettet: 20-04-2020 Revideret: 20-04-2020

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Sonja Sørensen

Team Personer


Af samme forfatter

SKATM-2020-11-08. Udlejning af lejlighed – virksomhedsordningen godkendt trods visse mangler
SKAT nægtede anvendelse af VSO pga. mangler ved opgørelse af indskudskonto og kapitalafkastgrundlag mv. Landsskatteretten ...
22.05.20
SKATM-2020-00-14. Nyt login-flow
Skattestyrelsen har lagt et nyt login-flow på skat.dk, således rådgiver nu kan vælge at arbejde på vegne af egen virksomhed...
15.05.20
SKATM-2020-00-12. Covid-19 relaterede reguleringer
Loftet for en kreditsaldo (tilgodehavende) på skattekontoen hæves midlertidigt. Efter anmodning senest 15.05.2020 er der mu...
08.05.20
SKATM-2020-11-06. Valg af virksomhedsordningen – ikke omfattet af fristen i VSL for omvalg af anvendelsen af virksomhedsordningen
Der var automatisk udsendt årsopgørelse med ansat overskud af udlejning. Skatteyderen indtastede først resultatet og valg a...
01.05.20
SKATM-2020-22-06. Erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale – skattepligt
Højesteret fandt erstatningen skattepligtig efter ligningslovens § 7 U, da der ikke var tale om en retsstridig krænkelse af...
01.05.20