Værd at vide om Skat 

Oprettet: 05-05-2020

Husk at anmelde arbejdsskader – for både din medarbejders og din egen skyld

Kommer en af dine ansatte til skade ved en arbejdsskade, er du som arbejdsgiver forpligtet til at anmelde skaden senest 9 dage efter, at skaden indtrådte. Men hvornår er der tale om en anmeldelsespligtig arbejdsskade – og hvorfor skal den anmeldes?

Hvornår er det en arbejdsskade?

En ulykke anerkendes som en arbejdsskade, hvis den tilskadekomne har pådraget sig en personskade, været udsat for en relevant hændelse eller påvirkning, og skaden er sket på grund af arbejdets forhold.

 

Småskader, som umiddelbart hverken kræver behandling eller sygemelding, og som går over af sig selv, behøver du som arbejdsgiver ikke at anmelde i første omgang. Denne type småskader skal dog efterfølgende anmeldes, hvis den tilskadekomne medarbejder bliver sygemeldt, eller der er risiko for, at den tilskadekomne medarbejder får varige gener som følge af arbejdsskaden.

 

Som følge af en lovændring pr. 1. januar 2020 vil skader, der går over af sig selv, og skader, der ikke medfører behov for behandling, de såkaldte ”forbigående skader”, også kunne udgøre en arbejdsskade. Lovændringen betyder også, at den tilskadekomne hurtigere får afklaring på, om skaden skyldes arbejdets forhold, da Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) får mulighed for at træffe selvstændig afgørelse om anerkendelse af skaden.

 

Det bedste for dig som arbejdsgiver er derfor at anmelde alle ulykker, som sker i forbindelse med arbejdet – både store som små skader. På den måde er du – og din tilskadekomne medarbejder – på den sikre side.

 

Hvorfor anmelde en arbejdsskade?

Alle lønmodtagere er omfattet af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring og vil derfor kunne opnå ret til en eventuel erstatning for varigt mén eller et tab af erhvervsevne på grund af arbejdsskaden. Det kræver dog, at du som arbejdsgiver har anmeldt arbejdsskaden, hvorved de relevante myndigheder bliver orienteret om, at skaden er indtrådt.

 

Hvis en arbejdsskade ikke er anmeldt senest 1 år efter datoen for arbejdsskaden, kan den tilskadekomne medarbejder risikere at miste retten til erstatning. Og du kan som arbejdsgiver straffes med bøde, hvis du ikke anmelder en anmeldelsespligtig arbejdsulykke.

 

Derudover er oplysningerne om anmeldte arbejdsskader en vigtig del af forebyggelsen af nye arbejdsskader på arbejdspladserne. På den måde kan Arbejdstilsynet bedre hjælpe jeres – og alle andres - arbejdsplads med at mindske risikoen for, at der indtræffer nye arbejdsskader.

 

Arbejdsskader skal anmeldes gennem det elektroniske anmeldesystem EASY på virk.dk.

 

Husk dig selv og din ægtefælle

Som selvstændig erhvervsdrivende er du ikke automatisk omfattet af en arbejdsskadeforsikring. Det samme gælder din medarbejdende ægtefælle, uanset om hun er ansat som lønmodtager på lige vilkår med din virksomheds øvrige ansatte.  Det er derfor vigtigt, at I tegner en særskilt forsikring, der dækker, hvis du eller din medarbejdende ægtefælle bliver udsat for en arbejdsskade.

 

Søg rådgivning

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bør tegne en arbejdsskadeforsikring, eller hvordan en arbejdsulykke skal anmeldes, kan du søge rådgivning hos din lokale rådgivningsvirksomhed, hvor du kan få vejledning om arbejdsskadereglerne.

Sidst bekræftet: 05-05-2020 Oprettet: 05-05-2020 Revideret: 05-05-2020

Forfatter

Jura og Skat
Konsulent

Maria Louise Dahl

Team Personer


Af samme forfatter

Elever skal ikke bidrage med fridage ved lønkompensation
Elever, lærlinge og praktikanter har ikke pligt til at bidrage med 5 ferie-/fridage under lønkompensation.
07.05.20
Delvis genåbning af SIRIs borgercentre – biometri
SIRIs borgercentre er fra den 27. april 2020 blevet delvist genåbnet for at håndtere presserende sager, der kun afventer op...
29.04.20
Covid-19 kan anerkendes som arbejdsskade
Ansatte kan få sygdom med Covid-19 anerkendt som arbejdsskade. Arbejdsgivere skal i visse tilfælde anmelde sygdomstilfælde ...
24.04.20
Det korte ferieår – overgang til ny ferielov
Den 1. maj 2020 starter et nyt – og forkortet – ferieår. Det korte ferieår fungerer som en overgang til den nye ferielov me...
22.04.20
Behandlingstestamente
Med et behandlingstestamente kan du sikre dig, at lægerne følger dine ønsker vedrørende livsforlængende behandling, hvis du...
24.03.20