Værd at vide om Skat 

Oprettet: 11-05-2020

15. maj er sidste frist for skattefradrag for 2019

Selv om vi for længst har passeret nytåret, kan du kan stadig nå at få skattefradrag for indkomståret 2019, hvis du har planer om at starte din egen landbrugsvirksomhed eller en anden erhvervsvirksomhed. Det kræver dog, at du er hurtig på aftrækkeren.

Etablerings- og iværksætterkontoordningen giver dig mulighed for at spare et større beløb op til køb af en landbrugsvirksomhed eller en anden erhvervsvirksomhed med delvis skattefinansiering. Hertil kommer, at der samlet set er god skatteøkonomi i at anvende ordningerne.

 

Indskud i bank eller sparekasse
Vil du trække indskud fra ved indkomstopgørelsen for 2019, skal du som hovedregel have bundet indskuddet på en etablerings- eller iværksætterkonto i perioden fra 16. maj 2019 til og med 15. maj 2020.

Hvis du meget snart etablerer dig eller allerede er etableret med selvstændig virksomhed, skal pengene dog ikke altid bindes. Har du således etableret dig senest den 15. maj 2020, kan du få fradrag for etablerings- og iværksætterkonto for indkomståret 2019 uden at binde pengene. Hvis du allerede er etableret, gælder særlige regler.

 

Hvilken ordning skal du vælge?
Du får mest ud af at bruge etableringskontoordningen, hvis du ikke betaler topskat, og mest ud af at bruge iværksætterordningen, hvis du betaler topskat.

En indbetaling på en etableringskonto på 100.000 kr. giver således en skattebesparelse her og nu på ca. 25.000-26.000 kr., mens en indbetaling på 100.000 kr. på en iværksætterkonto giver en skattebesparelse her og nu på op til ca. 52.000 kr.

Når du bruger pengene på din etableringskonto eller iværksætterkonto til køb af erhvervsmæssige aktiver eller til betaling af erhvervsmæssige udgifter, kan du til gengæld kun afskrive på eller kun få fradrag for en del af udgifterne.

Det er også muligt at bruge pengene på kontoen til at købe aktier og anparter, når visse betingelser er opfyldt.

 

Det må du sætte ind
Du kan sætte op til 250.000 kr. eller 60 procent af din nettoløn ind på en etablerings- eller iværksætterkonto i et pengeinstitut. Du skal dog mindst indsætte 5.000 kr. om året. Du kan også få fradrag for dine indskud for det indkomstår, hvor du har etableret din virksomhed, og de efterfølgende fire indkomstår.

Betingelser
Indskud kan hæves ved etablering af virksomhed. Du skal opfylde to betingelser, for at du rent skattemæssigt kan anses for at have etableret virksomhed:

  • Du skal investere for mindst 91.500 kr. i 2020.
  • Virksomheden skal have et omfang, som kræver en ikke uvæsentlig arbejdsindsats. Tommelfingerreglen er mindst 50 timer om måneden i sæsonen.

Det må pengene bruges til
Du må bruge pengene til at købe virksomheden med. Pengene kan f.eks. bruges til at:

  • Købe afskrivningsberettigede aktiver som f.eks. bygninger og maskiner. 
  • Betale løn og husleje og andre driftsomkostninger, som er fradragsberettigede.
  • Købe aktier og anparter for at etablere virksomhed i selskabsform.

Etablerer du dig ikke
Hvis du opgiver dine planer om at etablere selvstændig virksomhed, sker der efterbeskatning af de opsparede midler. Det sker ved, at de årlige indbetalinger til iværksætter- eller etableringskontoen forhøjes med 3 procent for hvert år, der er gået siden opsparingsåret.

 

Det kan således blive rigtig dyrt at få etableringskonto- og iværksætterkontomidler efterbeskattet. Det anbefales derfor, at du - inden du bruger reglerne - gør dig nøje overvejelser om dine fremtidsplaner.

 

En overvejelse værd
Selv om indskud på ordningerne giver skatterabat her og nu, skal du selvfølgelig overveje, om det samlet set er en fordel at bruge ordningerne. I den forbindelse spiller det forventede afkast en væsentlig rolle.

Sidst bekræftet: 11-05-2020 Oprettet: 11-05-2020 Revideret: 11-05-2020

Forfatter

Jura og Skat
Chefkonsulent

Søren Hjorth

Team Personer


Af samme forfatter

SKATM-2020-13-31. Bonus fra TryghedsGruppen (Tryg) – mulighed for genoptagelse
Frist den 1. maj for genoptagelse af beskatning af bonus fra Tryg i indkomståret 2016.
24.04.20
SKATM-2020-02-03. Ejendomsavance. Ekspropriation. Frivillig afståelse. Træer på rod
Ejendomsavance ved frivillig afståelse af en del af en landbrugsejendom var ikke skattepligtig, jf. ejendomsavancebeskatnin...
20.03.20
SKATM-2020-02-02. Ejendomsavance. Ekspropriation. Frivillig afståelse. Ekstension
Ejendomsavance ved frivillig afståelse af en del af en landbrugsejendom var ikke skattepligtig, jf. ejendomsavancebeskatnin...
20.03.20
SKATM-2019-01-02. Styresignal om ændring af vurdering af beboelsesejendomme med over 3 lejligheder, der fejlagtigt er vurderet med benyttelseskode 02 (beboelse og forretning)
Efter anmodning fra ejeren kan Vurderingsstyrelsen ændre benyttelseskoden på en ejendom med over 3 lejligheder med benyttel...
06.12.19
Husk at give oplysninger om dine indkomstforhold senest 1. juli
I mange år har man brugt begreberne ”selvangivelse” og ”selvangivelsesfrist”. Disse begreber er nu afskaffet og erstattet a...
24.06.19