Værd at vide om Skat 

Oprettet: 18-05-2020

Ansøg om rentefrit momslån inden 15. juni

En ny momsordning skal styrke små og mellemstore virksomheders likviditet yderligere i forbindelse med corona-krisen. Søg nu om udbetaling af indbetalt moms som et rentefrit lån. Der er ansøgningsfrist allerede den 15. juni 2020.

Med henblik på at styrke små og mellemstore virksomheders likviditet endnu mere i forbindelse med corona-krisen, har Folketinget den 30. april vedtaget en ordning, hvor det er muligt at få udbetalt allerede indbetalt moms som et rentefrit lån.

 

Hvad indebærer ordningen?

Særligt interessant for landbrugsvirksomheder er, at:   

  • Små og mellemstore virksomheder, der har indberettet moms for hhv. andet halvår eller fjerde kvartal 2019 med frist den 2. marts 2020, får mulighed for at få udbetalt et beløb svarende til den, der skulle betales. Beløbet kan udbetales som et rentefrit lån indtil 1. april 2021.

Ordningen åbner også op for, at små og mellemstore virksomheder kan søge om at få udbetalt allerede indbetalt lønsumsafgift som et rentefrit lån. Denne del af ordningen er dog kun meget sjældent relevant for landbruget.

 

Hvem kan søge om momslån og hvem kan ikke?

Om der er tale om små- eller mellemstore virksomheder, afgøres ud fra virksomhedens momsregistrering. Det er altså kun virksomheder, der i den pågældende periode var momsregistreret med kvartalet eller halvåret som afregningsperiode, der kan ansøge om udbetaling af indbetalt moms for hhv. 4. kvartal 2019 eller 2. halvår 2019.

 

Virksomheder, der var momsregistreret med måneden som afregningsperiode, er ikke omfattet af ordningen. Heller ikke, selvom virksomheden selv måtte have valgt måneden som afregningsperiode og kunne have været kvartals- eller halvårsregistreret.

 

Endvidere er blandt andet virksomheder under konkurs, rekonstruktion, likvidation eller tvangsopløsning ikke omfattet af ordningen, ligesom for eksempel virksomheder, der stiller sikkerhed for registrering eller har manglende momsindberetninger indenfor de sidste 3 år, er afskåret fra ordningen.

 

Hvor meget kan der lånes?

Størrelsen på lånet vil svare til det momsbeløb, der ifølge indberetningen skulle betales for den pågældende momsperiode (4. kvartal eller 2. halvår 2019). Virksomheder, der for den pågældende periode har fået penge tilbage i moms, vil derfor ikke kunne opnå et lån.

 

Det er ikke en betingelse for at opnå lånet, at virksomheden har indberettet eller betalt den pågældende momsangivelse til tiden.

 

Udbetaling af lånet vil ske til Nemkonto, men dog via virksomhedens skattekonto. Det betyder blandt andet, at en hvilken som helst gæld, som virksomheden måtte have på skattekontoen, for eksempel moms, a-skat/bidrag for ansatte eller selskabsskat, vil blive modregnet i lånet.

 

Ansøgning og tilbagebetaling

Ansøgning om lån skal ske via www.virk.dk, og der er allerede nu åbnet for ansøgninger.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at sidste frist for ansøgning allerede er den 15. juni 2020.

 

For at virksomheder hurtigt får udbetalt det beløb, de anmoder om, skal Skattestyrelsen udbetale beløbet så vidt muligt inden for 5 bankdage efter modtagelsen af ansøgningen.

 

Lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2021 via indbetaling til skattekontoen.

 

Virksomheder, der afmeldes fra momsregistrering, mens de har et lån, skal tilbagebetale lånet senest 14 dage efter afmeldelsen.

 

Flere hjælpepakker på moms- og skatteområdet

Momslånene er kun en lille del af de hjælpepakker til virksomhederne, der er vedtaget i forbindelse med corona-krisen.

 

På momsområdet er der for eksempel også vedtaget en række udskydelser af angivelses- og betalingsfristerne for moms i 2020.

 

Du kan læse mere om hjælpepakkerne på www.landbrugsinfo.dk/coronavirus.

Sidst bekræftet: 18-05-2020 Oprettet: 18-05-2020 Revideret: 18-05-2020

Forfatter

Jura og Skat
Moms- og afgiftsspecialist

Jacob Kunø Christensen

Team Personer


Af samme forfatter

SKATM-2020-30-07. Nye regler om udtagningsmoms i 2020 – nærmere gennemgang
Notatet gennemgår de nye regler om udtagningsmoms, der forventes at træde i kraft 1. juli 2020. Reglerne ændres grundlæggen...
22.05.20
SKATM-2020-30-06. Momsfrit salg af bebygget ejendom til nedrivning – ikke salg af byggegrund
Skatterådet bekræfter i et bindende svar, at et boligselskabs salg af en ejendom med funktionsdygtig bygning var momsfritag...
08.05.20
SKATM-2020-11-05. Virksomhed kun delvist erhvervsmæssigt drevet. Hævning i virksomhedsordningen
Kun 4 ud af 9,3 ha jord var erhvervsmæssigt anvendt, og arealet ud over de 4 ha skulle hæves i virksomhedsordningen. Der va...
01.05.20
Inside-2020-30-03 – Udbetaling af indbetalt moms som rentefrit lån
Folketinget har den 30. april 2020 vedtaget en låneordning for små og mellemstore virksomheder. Der er bl.a. mulighed for a...
01.05.20
SKATM-2020-30-05. Udlejning af parkeringsplads – momsfritagelse i nær tilknytning til boligudlejning
Skatterådet bekræfter i tre bindende svar, at udlejning af parkeringsplads er momsfritaget, når det sker i nær tilknytning ...
24.04.20