RegelInfo - LR 

Oprettet: 21-05-2002

Ejendomsavance. Stuehusfradrag. Genanbringelse. SKATM. 2002, 02-12.

Den vurderingsmæssige status var afgørende for opgørelsen af fortjeneste til genanbringelse, hvorfor fortjenesten ikke kunne reduceres med et stuehusfradrag.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 21-05-2002 Oprettet: 21-05-2002 Revideret: 21-05-2002

Forfatter

RegelInfo
Vivi Robdrup Fogt

Af samme forfatter

Skadeserstatninger. Tvungen anvendelse af afskrivningslovens § 24 og ejendomsavancebeskatningsloven § 10. SKATM. 2002. 04-10.
Når betingelsen for at kunne anvende reglen i afskrivningslovens § 24 er opfyldt, skal denne regel også anvendes, og skatte...
15.10.02
Ejendomsavance. Succession. Genvundne afskrivninger. SKATM. 2002, 02-20.
Hvor der før 1. januar 2000 er succederet i afskrivningerne, men ikke i ejendomsavancen, betragtes de foretagne afskrivning...
11.09.02
Moms. Højere bundgrænse. Konsekvenser ved afmeldelse uden salg af virksomheden. SKATM. 2002-30-05.
Ved afmeldelse fra momsregistreringen uden salg af virksomheden skal der beregnes moms af beholdninger af varer, driftsmidl...
10.09.02
Ophævelse. Merhugstfradrag. SKATM. 2002, 05-01.
Told- og skattestyrelsen har udsendt cirkulære om ophævelse af merhugstfradraget med virkning fra den 1. august 2002.
05.09.02
Arbejdsgiverbetalte uddannelsesudgifter. SKATM. 2002, 21-08.
Medarbejderes skattefrihed af uddannelsesudgifter betalt af arbejdsgiver gælder i relation til grund-, videre- og efterudda...
05.09.02