Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 14-06-2019

SKATM-2019-02-03. Ejendomsavance og afskrivningslov. Salg af driftsbygninger med negativ værdi. Principsag

Landsskatteretten fandt ikke, at ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5 og afskrivningslovens § 45, stk. 2, kunne fortolkes således, at der kunne indregnes negative værdier ved fordelingen af den samlede kontantomregnede afståelsessum.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 14-06-2019 Oprettet: 14-06-2019 Revideret: 14-06-2019

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Søren Harrild Eriksen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-02-06. Ejendomsavance. Fordeling af handelspris godkendt. Syn og skøn. Herlighedsværdi. Dårlig arrondering af jorden
Landsskatteretten godkendte parternes fordeling af handelsprisen for en landbrugsejendom. Der var tale om herlighedsværdi p...
02.07.19
SKATM-2019-02-05. Ejendomsavance. Selskab. Tidligere genanbringelse i Skotland. Indeksering af anskaffelsessum
Spørger skulle ved afståelse af selskabets skotske ejendom indtægtsføre det laveste beløb svarende til genanbragt avance el...
28.06.19
SKATM-2019-02-04. Ejendomsavance. Genanbringelse i Portugal. Udlejning. Bestemmende indflydelse
Skatterådet bekræftede, at spørger ved udlejning af ejendomme til et produktionsselskab, som skulle ejes og kontrolleres af...
21.06.19
Landmand – smid ikke guld på gaden
Dine gamle skatteregnskaber er guld værd ved salg af din landbrugsejendom. Du opfordres derfor til at gemme alle dine skatt...
20.05.19
SKATM-2019-31-01: Satser og beløbsgrænser 2018/2019
Oversigt over satser og beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen for 2018/2019.
18.01.19