Skattemeddelelse 

Oprettet: 02-07-2019

SKATM-2019-02-06. Ejendomsavance. Fordeling af handelspris godkendt. Syn og skøn. Herlighedsværdi. Dårlig arrondering af jorden

Landsskatteretten godkendte parternes fordeling af handelsprisen for en landbrugsejendom. Der var tale om herlighedsværdi på stuehus og dårlig arrondering af jorden.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 02-07-2019 Oprettet: 02-07-2019 Revideret: 02-07-2019

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Søren Harrild Eriksen

Team Personer


Af samme forfatter

SKATM-2020-31-01: Satser og beløbsgrænser 2019/2020
Oversigt over satser og beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen for 2019/2020.”
14.01.20
SKATM-2019-02-08. Ejendomsavance. Erstatning for strukturskader. Principsag. Styresignal offentliggjort
I styresignalet beskrives ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af erstatninger udbetalt i forbindelse...
20.12.19
Tænk på din skat inden nytår
Har du almindeligt kalenderårsregnskab, er der en række forhold, du som landmand skal være opmærksom på, før 2019 er forbi....
16.12.19
SKATM-2019-02-07. Ejendomsavance. Indeksering fra 1993 til 2016. Styresignal om genoptagelse
I styresignalet gennemgås adgangen til genoptagelse af skatteansættelser, da Den juridiske vejledning angiver en forkert sa...
06.12.19
SKATM-2019-02-05. Ejendomsavance. Selskab. Tidligere genanbringelse i Skotland. Indeksering af anskaffelsessum
Spørger skulle ved afståelse af selskabets skotske ejendom indtægtsføre det laveste beløb svarende til genanbragt avance el...
28.06.19