Skattemeddelelse 

Oprettet: 17-06-2013

SKATM-2013-13-09. Fusion. Aarhus Lokalbank og Vestjysk Bank

Aarhus Lokalbank og Vestjysk Bank fusionerede den 29. marts 2012.

Afgørelse:

Notat af 13. juni 2013 udarbejdet af Skatteafdelingen, Videncentret.

Bemærkninger fra Videncentret for Landbrug:

Aarhus Lokalbank og Vestjysk Bank fusionerede den 29. marts 2012. Fusionen medfører, at aktier i Aarhus Lokalbank, som er erhvervet for frie midler, anses for solgte, og salgssummen er værdien af de modtagne aktier i Vestjysk Bank, altså værdien pr. fusionsdagen den 29. marts 2012.

Fusionen medfører, at aktier i Aarhus Lokalbank, som er erhvervet for frie midler, anses for solgte, og salgssummen er værdien af de modtagne aktier i Vestjysk Bank, nærmere værdien pr. fusionsdagen den 29. marts 2012.

Ombytningen af Aarhus Lokalbank-aktier til Vestjysk Bank aktier skete i forholdet 4:1. Kursen på Vestjysk Bank aktien var den 29. marts 2012 25,73 kr. Hver ombyttede aktie i Aarhus Lokalbank anses derfor for afstået for 25,73/4 = 6,43 kr.

I de fleste tilfælde vil ombytningen/fusionen indebære et tab for personaktionæren. Dette tab er et såkaldt ”kildeartsbegrænset” tab, idet der er tale om tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked. (”Børsnoterede” aktier.) Det vil på almindelig dansk sige, at tabet kun kan modregnes i udbytter og gevinster vedrørende ”børsnoterede” aktier. Aktionæren kan altså kun udnytte tabet skattemæssigt, hvis han/hun har sådanne gevinster. Et restbeløb kan overføres til ægtefællens gevinster af samme type, og tabet kan i øvrigt fremføres uden tidsbegrænsning.

Bemærk dog, at indgik de ombyttede aktier i aktionærens beholdning den 1. januar 2006, så kan tabet ikke fratrækkes, hvis aktionærens samlede beholdning af noterede aktier pr. denne dato ikke oversteg 136.600 kr. (For ægtefæller 2 x 136.600 kr.)

Normalt ville køb og salg automatisk blive indberettet til Skat, men dette er ikke teknisk muligt ved en aktieombytning, og man skal derfor selv indberette det som henholdsvis salg og køb. Se mere herom på Vestjysk Banks hjemmeside, der også indeholder oplysning om indberetning af salg af uudnyttede tegningsretter tildelt den 21. maj 2012. 

 

 

Sidst bekræftet: 17-06-2013 Oprettet: 17-06-2013 Revideret: 17-06-2013

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Team Selskaber


Af samme forfatter

SKATM-2020-13-25. Bonus fra Tryghedsgruppen klassificeret som udbytte, der skal beskattes som aktieindkomst. "Lignende værdipapirer"
Udbetaling af bonus fra et smba til dets medlemmer blev anset for aktieindkomstskattepligtigt udbytte. Medlemmerne blev tro...
03.04.20
SKATM-2020-13-24. Indberetning af KONTROLLEREDE TRANSAKTIONER
Skattestyrelsen arbejder på SEGES’ opfordring på hurtigst muligt at få lagt indberetning af "kontrollerede transaktioner" o...
03.04.20
SKATM-2020-13-23. Efterfølgende tilladelse til omstrukturering gennemført efter de objektive regler uden tilladelse
Skattefri omstrukturering. Afgørelsen beskriver en af mange muligheder for med tilbagevirkende kraft at komme ud af det 3-å...
27.03.20
SKATM-2020-13-22. Indbyrdes aktionæraftale om overdragelse af værdifulde aktier for 1 kr.
4 aktionærer ejede hver sit holdingselskab, der igen ejede 25 % af det fælles driftselskab. Aktionærerne ville lave en afta...
27.03.20
SKATM-2020-13-20. Gevinst og tab på fordringer efter lagerprincippet. Kun fradrag hvis manglende betalingsevne. Ikke hvis manglende betalingsvilje
Et selskab "fratrak" 15 mio. kr. som tab på fordringer efter lagerprincippet. Tabet relaterede sig til en tvist med en kund...
20.03.20