Feedback Form

  

Oprettet: 16-04-2018

SKATM-2018-13-20 Har transaktioner mellem 2 helejede selskaber ”passeret” hovedaktionærens økonomi?

En person ejede et selskab i DK og et i Y-land. Der blev overført store midler fra det danske selskab til selskabet i Y-land i strid med TP reglerne. Overførslerne havde ikke ”passeret” hovedaktionærens økonomi.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 16-04-2018 Oprettet: 16-04-2018 Revideret: 16-04-2018

Forfatter

Jura og Skat
Skattekonsulent

Christian Homilius

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-13-18. Ejendomshandel mellem eneanpartshaver og 100% ejet selskab. Tilbagevirkende kraft
En eneaktionær solgte en ejendom til eget selskab. Hun fortrød hurtigt, men fik først tilbageoverdraget ejendommen næsten 1...
25.03.18
SKATM-2018-13-17. Skattemæssige konsekvenser af forrentning af andelshaverkonti og ophør af fremtidige overførsler til samme
Et SEL. § 1, stk. 1, nr. 3 andelsselskab havde rigelig med egenkapital. Man ønskede svar på, om det havde skattemæssige kon...
25.03.18
SKATM-2018-13-16. KASI Jesper. Tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering
En rådgiver ansøgte på vegne af 2 selskaber om lov til skattefri tilførsel. Efterfølgende transaktioner gjorde, at tilladel...
18.03.18
SKATM-2018-13-15. Aktionærlånsbeskatning af mellemregning udlignet ved modregning i udlodning
En hovedaktionær optog løbende via mellemregningen med selskabet i 2013 et lån på 215 tus.kr. Lånet blev udlignet via en ud...
07.03.18
SKATM-2018-13-14. Lempelse af reglerne om medarbejderaktier
Nyt lovforslag giver selskaber ret til at tildele medarbejdere medarbejderaktier til en værdi af 20% af medarbejderens årsl...
07.03.18