Skattemeddelelse - 02

Oprettet: 02-12-1997

SKATM 1998-15-02 Straffesag - Unddragelse af moms og punktafgifter - Urigtige momsangivelser - Daglig leder

A havde, som daglig leder af et forsamlingshus, ved grov uagtsomhed afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, hvorved statskassen blev unddraget 186.346 kr. i moms og punktafgifter. Retten lagde til grund, at A, uanset at det var ægtefællen, der var momsregistreret for driften af forsamlingshuset, havde deltaget i driften af virksomheden på lige fod med ægtefællen, og at det udelukkende var ham, der udfærdigede og indsendte momsangivelser efter instruktion fra revisor. Retten fandt A skyldig i den rejste tiltale og fandt det uden betydning, at anklagemyndigheden ikke havde rejst tiltale mod ægtefællen. A blev idømt en bøde på 170.000 kr.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 10-06-2010 Oprettet: 02-12-1997 Revideret: 02-12-1997

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Peder Frøjk

Af samme forfatter

SKATM-2016-26-05. Underskud. Virksomhedsordning. Bortforpagtning af 5 ha anset for erhvervsmæssig virksomhed
Landsskatteretten fandt, at den del af landbrugsejendommen jordareal der var bortforpagtet kunne anses for erhvervsmæssig v...
22.12.16
SKATM-2016-16-04. Tinglysningsafgift. Ejerlejligheder udlejet til beboelse
Byretten fandt, at for ejerlejligheder, der blev købt til udlejning, skulle tinglysningsafgiften beregnes af ejendomsværdie...
15.12.16
SKATM-2016-25-06. Amortisationsrenten for 2017. Pensionsbeskatningsloven
Amortisationsrenten for 2017 er fastsat til 4,6585 pct.
05.12.16
SKATM-2016-14-15. Ikke ekstraordinær genoptagelse. Betalt ejendomsværdiskat af solgt bolig
Landsskatteretten fandt ikke, at der kunne ske ekstraordinær genoptagelse for de indkomstår, hvor A ved en fejl havde betal...
01.12.16
SKATM-2016-25-05. Udbetalt ratepension i utide kunne ikke fortrydes
Landsskatteretten fandt ligesom SKAT, at udbetaling fra en ratepension i utide ikke kunne karakteriseres som en åbenbar fej...
30.11.16