Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 20-03-2017

SKATM-2017-20-01. Tab på mælkekvote (AL § 40 C-saldo) blev anerkendt

Saldoen for betalingsrettigheder mv. blev tømt ved salg og leje af betalingsrettigheder. Dermed kunne et større tab fradrages i salgsåret, idet saldoen var væsentlig grundet tidligere køb af mælkekvote.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 20-03-2017 Oprettet: 20-03-2017 Revideret: 20-03-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jens Jul Jacobsen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-13-19. Succession i aktier, pengetankreglen
Driftsmidler, der var leaset ud, blev ikke anset for passiv kapitalanbringelse.
11.04.18
SKATM-2018-18-05. Et fremført tab skulle have været udnyttet i et tidligere år
Fremførbare tab på finansielle kontrakter skal udnyttes i det tidligst mulige indkomstår og kan ikke fremføres, hvis de kan...
11.04.18
SKATM-2018-18-04. Ikke fradrag for tab som følge af internetbedrageri
Der var ikke fradrag for indbetalinger over nettet til et firma, hvor indbetaler blev bedraget.
11.04.18
SKATM-2018-18-03. Bitcoins
Gevinst og tab ved anskaffelse af Bitcoins og Bitcoin cash anses enten for skattepligtig efter reglerne om spekulation elle...
18.03.18
SKATM-2018-18-02. Gældseftergivelse, lån fra moster
Et lån blev eftergivet og blev selvangivet som fuldt skattepligtigt. Låntager fik medhold i, at kursværdien var lavere, hvo...
08.02.18