Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 20-03-2017

SKATM-2017-20-01. Tab på mælkekvote (AL § 40 C-saldo) blev anerkendt

Saldoen for betalingsrettigheder mv. blev tømt ved salg og leje af betalingsrettigheder. Dermed kunne et større tab fradrages i salgsåret, idet saldoen var væsentlig grundet tidligere køb af mælkekvote.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 20-03-2017 Oprettet: 20-03-2017 Revideret: 20-03-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Jens Jul Jacobsen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2017-00-12. Bindende svar igen bindende
SKATs mulighed for at tilbagekalde et bindende svar pga. efterfølgende forhold er afskaffet.
04.12.17
SKATM-2017-26-10. Succession mellem ægtefæller, vindmølleanparter
Landsskatteretten fandt, at en hustru kunne anvende LL § 8 P, stk. 2 og 3, på køb af anparter i en vindmølle, hvor manden v...
30.11.17
SKATM-2017-13-30. Beskatningstidspunkt for kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviser
Et kompensationsbeløb udbetalt af en bank for tab på investeringsbeviser solgt i 2011 skulle beskattes i 2013, idet der før...
29.11.17
SKATM-2017-18-08. Fordrings anskaffelsessum 0, da dette var kursværdien ved stiftelse
En person overtog hele gælden til en bank, efter at den tidligere hustru havde misligholdt sin betalingsforpligtelse iht. f...
28.11.17
SKATM-2017-26-09. Tilskud fra Landdistriktsfonden, periodisering af tilskud og straksafskrivning mv.
SEGES har fået afklaret ved bindende svar, hvornår tilskud fra Landdistriktsfonden skal indtægtsføres, hvornår straksafskri...
09.11.17