Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 20-03-2017

SKATM-2017-20-01. Tab på mælkekvote (AL § 40 C-saldo) blev anerkendt

Saldoen for betalingsrettigheder mv. blev tømt ved salg og leje af betalingsrettigheder. Dermed kunne et større tab fradrages i salgsåret, idet saldoen var væsentlig grundet tidligere køb af mælkekvote.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 20-03-2017 Oprettet: 20-03-2017 Revideret: 20-03-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Jens Jul Jacobsen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-18-02. Gældseftergivelse, lån fra moster
Et lån blev eftergivet og blev selvangivet som fuldt skattepligtigt. Låntager fik medhold i, at kursværdien var lavere, hvo...
08.02.18
SKATM-2018-00-02. Aftale om skattereform vedrørende pensionsindbetalinger mv.
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om ændringer af fradragsret for pensionsindbetalinger, ændret beskæftigel...
07.02.18
SKATM-2018-24-01. Medejerskab til landbrug blev anset for deltagelse i interessentskab og dermed for omfattet af reglerne om muligt kildeartsbegegrænsning
En søns køb af 50 % af forældrenes landbrug blev med de indgåede aftaler anset for stiftelse af et interessentskab og ikke ...
22.01.18
SKATM-2018-18-01. Tab på renteswap, der ikke tidligere var fratrukket, kunne fradrages i 2017.
Skatteyder havde ikke brugt lagerprincippet i 2008 og 2009, og havde dermed ikke taget fradrag for værdinedgangen disse år....
18.01.18
SKATM-2017-00-14. Udvidelse af fradragsretten for lønudgifter
Med virkning fra 2008 er fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter udvidet. Det samme gælder erhvervsmæssige udgifter ...
21.12.17