Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 20-03-2017

SKATM-2017-20-01. Tab på mælkekvote (AL § 40 C-saldo) blev anerkendt

Saldoen for betalingsrettigheder mv. blev tømt ved salg og leje af betalingsrettigheder. Dermed kunne et større tab fradrages i salgsåret, idet saldoen var væsentlig grundet tidligere køb af mælkekvote.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 20-03-2017 Oprettet: 20-03-2017 Revideret: 20-03-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Jens Jul Jacobsen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2017-23-06. Aftaler om renovering af ejendomme blev ansat for lønaftaler
En landmand havde lavet aftaler med en tidligere ansat om udførelse af renoveringsarbejder på klagers ejendomme. Landskatte...
13.10.17
SKATM-2017-14-09. SKAT havde ikke rettidigt varslet ændring af fremførselsberettiget tab
SKAT havde først i oktober 2013 varslet en ændring af et fremførselsberettiget tab fra 2008. Dette var for sent efter skatt...
13.10.17
Fradragsretten til løn bliver måske udvidet, men ikke nok
At beskæftige sig med skat kan nogle gange kræve en særlig form for humor. Ifølge en afgørelse i Højesteret, kan en landman...
18.09.17
SKATM-2017-18-07. Tab på fordring, forholdet mellem KGL § 14 og § 17
Landsskatteretten tilsidesætter Skatterådet. Hvis et tab ikke er omfattet af KGL § 17, skal det behandles efter KGL § 14.
04.09.17
SKATM-2017-18-06. Rentecap ovenpå gæld i DKK og EUR blev anset for erhvervsmæssig
Skatteministeriet anerkendte, at en rentecap i DKK var erhvervsmæssig, selvom den underliggende gæld var i DKK og EUR.
24.08.17