Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 14-09-2018

SKATM-2018-30-22. Kattepension – samlet momspligtig ydelse – ikke udlejning af fast ejendom – staldplads

Udlejning af bure og levering af pasningsydelser i en kattepension kunne ikke anses som udlejning af fast ejendom. Der var derimod tale om én samlet pasningsydelse, der var en momspligtig leverance.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 14-09-2018 Oprettet: 14-09-2018 Revideret: 14-09-2018

Forfatter

Jura og Skat
Moms- og afgiftsspecialist

Jacob Kunø Christensen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-30-21. Momspligt af undervisnings- og foredragsydelser
Skatterådet kunne ikke bekræfte, at levering af undervisnings- og foredragsydelser var momsfritaget undervisning. I det ene...
14.09.18
SKATM-2018-30-20. Moms på fast ejendom – ændret anvendelse – regulering af fradrag
reguleres årligt med 1/10, når ejeren i stedet for videresalg af grunden vil opføre boliger til udlejning, som er en momsfr...
17.08.18
SKATM-2018-30-19. Byggegrunde – interessenters udtagning fra I/S – beregning af udtagningsmoms
I/S skulle betale udtagningsmoms ved interessenters udtagning af byggegrunde til privat anvendelse. Der skulle betales udta...
10.08.18
SKATM-2018-30-18. Moms på byggegrunde – salg efter udlejning - momsfritagelse
Skatterådet har i et bindende svar bekræftet, at salg af en byggegrund, der tidligere har været udlejet med moms, kan sælge...
10.08.18
SKATM-2018-30-17. Tinglysningsafgift – virksomhedspant – landbrug – overdragelse af virksomhed fra I/S til ApS
Skatterådet bekræfter, at der ved en virksomhedsoverdragelse (I/S->ApS) kunne tinglyses nye virksomhedspantebreve til afløs...
29.06.18