Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-05-2019

  

Oprettet: 15-05-2014

Brug budgettet som afsæt for forhandling af vilkår i banken

De budgetterede nøgletal kan medvirke til at opnå fordelagtige lånebetingelser. Beskriv derfor udviklingen i de rette nøgletal over årene og i budgettet.

Pengeinstitutter og kreditgivere vurderer og rangerer låntagere på basis af nøgletal. Rangeringen har betydning for lånevilkårene. De budgetterede nøgletal kan dermed medvirke til at sætte dagsordenen for det næste møde om lånevilkårene.

Ved at vise de forventede nøgletal i budgettet samt medtage de foregående års nøgletal, herunder et estimat for det indeværende års resultat, kan man vise udviklingen i de udvalgte nøgletal. Dette er en information, som mange pengeinstitutter søger, og har man ikke som udgangspunkt allerede selv medtaget nøgletallene i budgettet, vil mange pengeinstitutter selv efterfølgende beregne disse.

Som et punkt på dagsordenen under budgetmødet med pengeinstituttet kan landmanden selv aktivt bede om en stillingstagen til næste års lånevilkår – under forudsætning af realisering af de budgetterede nøgletal. I budgettet skal vises dels de realiserede nøgletal for de seneste regnskabsår samt de budgetterede nøgletal. Er regnskabet før budgetperioden endnu ikke udarbejdet, så bør forventede nøgletal estimeres. 

Dette vil kræve, at man udarbejder et budget inkl. statusposter. Uanset at dette muligvis er en fordyrende omkostning for landmanden, kan denne nøgletalstrend betyde forbedrede lånevilkår, fordi landmanden får en mulighed for selv at påvirke rangeringen under en direkte forhandling. Der er naturligvis bedre muligheder for bedre lånebetingelser, såfremt landmanden kan demonstrere en positiv trend indenfor de afgørende nøgletal. Men det faktum, at landmanden i budgettet demonstrerer en bevidsthed om sine nøgletal, medvirker positivt i pengeinstituttets bedømmelse af landmanden som virksomhedsleder.

Hvilke nøgletal er vigtige?
Budgetmatchen har vist, at følgende nøgletal bør medtages: 

  • Afkastningsgrad
  • Soliditetsgrad
  • Egenkapitalens forrentning før skat
  • EBITDA
  • Rentedækningsgrad

Det er især disse nøgletal, som er udgangspunktet for kreditgivers rangering.

Rentedækningsgraden er et finansielt nøgletal, der viser bedriftens finansielle modstandskraft. Nøgletallet beregnes som EBIT+ renteindtægter som andel af renteomkostningerne.

Du kan læse mere om nøgletallene i bogen ”God budgetpraksis i DLBR” her.

Med et budget, der tager udgangspunkt i bankens ønsker, og som indeholder et statusbudget inkl. de forventede nøgletal for indeværende regnskabsår, har man som virksomhedsejer sikret sig et godt afsæt, når man vil i dialog med banken og gerne vil forhandle med dem om at forbedre sine vilkår.  Ifølge Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef ved Videncentret for Landbrug, er der en god sammenhæng mellem landmandens økonomiske formåen og hans bidragssats i banken. Hvis en landmand formår at forbedre sin økonomi, kan det således være en vej til at opnå bedre vilkår hos den finansielle samarbejdspartner. Du kan læse mere om Klaus Kaisers konklusioner omkring bidragssatser for heltidsbedrifter, og hvad der afgør bidragssatserne her.

Sidst bekræftet: 17-05-2017 Oprettet: 15-05-2014 Revideret: 15-05-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Vibeke Hjorslev Rasmussen

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Afdækning af landmandens kompetencebehov i relation til digitalt præsenterede data
Afholdelse af workshop med henblik på afdækning af landmandens kompetencebehov i forbindelse med adgang til digitalt præsen...
02.11.18
Introduktion til den digitale fremtid 2019. Præsentation for rådgivere på workshop hvor kompetencebehov skal afdækkes
Præsentation, der viser de forventede digitale løsninger hos landmanden ultimo 2019. Præsentationen fungerer som diskussion...
02.11.18
En oversigt over forskellige metoder til estimering, styring og måling af kapacitetsomkostninger
En oversigt over forskellige metoder og værktøjer, der kan anvendes af landmanden eller dennes rådgiver i forbindelse med b...
02.02.18
Artikel: Derfor er økonomistyring vigtigt. Artikel bragt i Produktionsøkonomipjecerne 2017
Introduktion til hvad økonomistyring er i praksis og hvordan landmanden kan implementere økonomistyring i hverdagen.
30.08.17
Intern likviditetsfremskaffelse på bedriften - hvorfra og hvordan?
Kan likviditet fremskaffes internt på bedriften? Hvor kan likviditet være bundet? Hvad bør man undersøge forud for et møde ...
27.06.16

 Kort om Budgetmatchen

•   Budgetmatchen er en konkurrence mellem syv kvægbedrifter om at udarbejde det bedste budget og design for budgetopfølgning.  
•   Konkurrencen består af fire runder. Efter 1. runde er deltagerne blevet rangeret i to grupper.
•   Efter både 2. og 3. runde vil der blive udpeget en vinder af runden.
•   Den endelige vinder kåres på Kvægkongressen 2015.
•   De syv deltagere er fra Centrovice, Gefion, LandboSyd/Syddansk Kvæg, Sønderjysk Landboforening, LMO og to fra LandboNord.
•   Budgetmatchen er et samarbejde mellem VFL Kvæg og VFL Økonomi & Virksomhedsledelse og er arrangeret som en del af Ta’ Stilling – Ta’ Handling.