Oprettet: 07-08-2013

Budgetopfølgning - produktbeskrivelse mv.

 

 

Budgetopfølgning viser kolonne for budget, realiseret og afvigelse både som udskrift og elektronisk. 

Opfølgningen kan udarbejdes i to former dels som opfølgning på kasseomsætning, der viser ud- og indbetalinger i budget og sammenligner med realiserede tal.

Dels som opfølgning på resultat, hvor opstillingen også indeholder resultat, da ud- og indbetalinger suppleres med efterposteringer og balanceposter.

Læs mere her

 
Produkteksempler - Eksemplerne er under opdatering

Landbrug
Budget og opfølgning målrettet landbrug 
Præsenteret med demoudskrifter fra en kvægejendom.

Forslag til tilpasning af produkter efter modtagerens behov 
Præsenteret med udskrifter fra svineejendom.

 

Erhvervskunder
Budget og opfølgning målrettet erhvervskunder
Præsenteres her med eksempler på det enkle budgetoverslag, det detaljerede budget samt opfølgning på dette.

Bageren og andre erhvervskunder får bedre budgetter
Interview med Anders Funch, Kolding Herreds Landbrugsforening

 

Markedsføringsmateriale til DLBR

Vejledning til Online-kunder
Find her enkle vejledninger til Ø90 Online kunder med virksomhedens logo og hotline telefonnummer. Vejledningen er målrettet Ø90 Online brugere og er tænkt som hjælp til Online brugerne ved Online kurser eller anden starthjælp.

 

Eksternt markedsføringsmateriale
Ø90 Budget er endnu en brik i Ø90 Online som egentligt økonomistyringsværktøj. Derfor vil det være naturligt at markedsføre økonomistyring frem for budgettet alene.

 

Sidst bekræftet: 08-10-2018 Oprettet: 07-08-2013 Revideret: 07-08-2013

 Prod. og Økonomistyring

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Jes Buch Willumsen

Af samme forfatter

Revisors erklæring om opstilling af budget - efter ISRS 4410
Denne type erklæring kan anvendes når kunden ikke ønsker en blåstempling af budgettet fra revisor.
21.01.14