Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 08-08-2018

  

Oprettet: 08-08-2013

Guide til Produktions- og økonomistyring

God produktions- og økonomistyring defineres som systemer og procedurer tilpasset den enkelte brugers viden, interesse og behov. Med primært fokus på de tværfaglige processer bør procedurer og systemer desuden tilpasses samarbejdende økonomi- og fagrådgiveres kompetencer
 

Guide til produktions- og økonomistyring

Succesfuld og effektiv styring af dit arbejde kræver, at du har fokus på:

   
At du har et mål
  • Afgør hvor vil du hen med din produktion og økonomi 
At du har en plan for målet
  • Udarbejd alternative løsningsforslag med konkrete handlinger og disses produktionsmæssige og økonomiske konsekvenser 
At du følger op på planen
  • Planlæg løbende registreringer og følg op på, om det går som planlagt og forventet 
At du foretager korrigerende handlinger
  • Tag aktivt stilling til afvigelser i fht. det forventede, revurder evt. planlagte beslutninger og gennemfør korrigerende handlinger 
Få uddybning af ovenstående her.
 
 

Inddel arbejdet efter tidsperspektivet

Ved langsigtede beslutninger (1 til flere år) skabes rammerne for den kortsigtede styring (maks. 1 år). 

Få det fælles overblik over økonomi- og produktionsstyringsværktøjer her.

   

 

Sidst bekræftet: 12-08-2016 Oprettet: 08-08-2013 Revideret: 08-08-2013

 Prod. og Økonomistyring

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Konsulent

Maria Sørensen

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

De vejledende grovfoderpriser for 2019, 2020 og 2021 er klar
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfod...
30.09.19
Områdespecifikke beskrivelser af budgetkalkuler
Her kan du læse beskrivelser af kalkulerne pr. område, herunder hvis der gælder særlige forhold ved en given kalkule, som d...
24.09.19
Budgetkalkuler for 2020 og 2021
SEGES har udarbejdet nye budgetkalkuler og opdateret eksisterende budgetkalkuler for en lang række landbrugsprodukter. Som ...
24.09.19
Mangler I nye input i erfagruppen?
Driver du en erfagruppe for landmænd, og mangler I input til, hvordan landmanden kan komme endnu tættere på sine tal, få me...
19.08.19
Fordele og ulemper ved tidlig såning af vinterrug
Tidlig såning af vinterrug er godkendt som alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder ved såning senest 7....
16.07.19