Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 08-08-2018

  

Oprettet: 08-08-2013

Guide til Produktions- og økonomistyring

God produktions- og økonomistyring defineres som systemer og procedurer tilpasset den enkelte brugers viden, interesse og behov. Med primært fokus på de tværfaglige processer bør procedurer og systemer desuden tilpasses samarbejdende økonomi- og fagrådgiveres kompetencer
 

Guide til produktions- og økonomistyring

Succesfuld og effektiv styring af dit arbejde kræver, at du har fokus på:

   
At du har et mål
  • Afgør hvor vil du hen med din produktion og økonomi 
At du har en plan for målet
  • Udarbejd alternative løsningsforslag med konkrete handlinger og disses produktionsmæssige og økonomiske konsekvenser 
At du følger op på planen
  • Planlæg løbende registreringer og følg op på, om det går som planlagt og forventet 
At du foretager korrigerende handlinger
  • Tag aktivt stilling til afvigelser i fht. det forventede, revurder evt. planlagte beslutninger og gennemfør korrigerende handlinger 
Få uddybning af ovenstående her.
 
 

Inddel arbejdet efter tidsperspektivet

Ved langsigtede beslutninger (1 til flere år) skabes rammerne for den kortsigtede styring (maks. 1 år). 

Få det fælles overblik over økonomi- og produktionsstyringsværktøjer her.

   

 

Sidst bekræftet: 12-08-2016 Oprettet: 08-08-2013 Revideret: 08-08-2013

 Prod. og Økonomistyring

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Konsulent

Maria Sørensen

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Resultater fra landsdækkende undersøgelse om markskader fra hjortevildt
2250 landmænd har besvaret spørgeskemaet om markskader forårsaget af hjortevildt. Af disse har 30 procent oplevet markskade...
21.12.18
Maskinanalyser på planteavlsbrug med forskellige metoder til afgrødeetablering
Maskinanalyser for fire planteavlsbrug med forskellig praksis for jordbearbejdning og såning viser, at det trods forskelle ...
20.12.18
Nyt regneark til beregning af økonomisk konsekvens ved målrettede efterafgrøder
Med regnearket "Økonomisk optimering ved krav om efterafgrøder", kan den økonomiske konsekvens ved krav om MFO-, pligtige-,...
18.12.18
Brug af nøgletal vedrørende maskinøkonomi
Ved brug af benchmarkingværktøjer og maskinanalyser får man et fingerpeg om størrelsen af maskin- og arbejdsomkostninger på...
17.12.18
Få bedre overblik med registrering af arbejdstidsforbrug
Du opnår det bedste overblik over den tid, der går til dyrkning af afgrøderne ved tidsregistrering. Du har flere muligheder...
10.12.18